voor inwoners, met gemeenten

Een vaccinatie tegen ​tbc (​BCG vaccinatie) geeft geen volledige bescherming tegen tuberculose. Voordat een BCG vaccinatie wordt gegeven, wordt in sommige situaties eerst een mantouxtest gedaan.

Wie komen in aanmerking voor een BCG vaccinatie?

  • Volwassenen en kinderen die langer dan drie maanden op reis gaan naar een land waar tuberculose veel voorkomt en intensief contact zullen hebben met de plaatselijke bevolking.
  • Mensen die gaan werken of stage gaan lopen in een land waar veel tuberculose voorkomt.
  • Alle kinderen, waarvan één van beide ouders afkomstig is uit een land waar veel tuberculose voorkomt, kunnen als ze ongeveer ​zes maanden oud zijn bij de GGD een BCG vaccinatie krijgen.

Tuberculose en reizen

Als u langer dan drie maanden op vakantie gaat naar Oost-Europa, Afrika, Azië, Midden-of Zuid-Amerika , adviseren we u langs te komen voor een advies bij de afdeling reizigersadvisering.