NIX 18

voor inwoners, met gemeenten

Geen 18, geen alcohol. Toch drinken jongeren in onze regio meer dan gemiddeld. Zij mogen geen alcohol kopen. Ook mogen zij geen alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes.

Ouders, scholen, sportverenigingen en alcoholverstrekkers kunnen hun steentje bijdragen aan NIX18.