voor inwoners, met gemeenten

Eens per twee jaar onderzoekt GGD Gooi en Vechtstreek hoe ouders omgaan met alcohol in de opvoeding. Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD activiteiten en materialen met betrekking tot NIX18 beter afstemmen op de wensen en behoeften van ouders.

In mei/juni 2018 deden ruim 1870 ouders van kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar uit de regio Gooi en Vechtstreek mee aan het onderzoek. Via internet konden ouders anoniem een vragenlijst invullen. Daarnaast konden zij meedoen met twee focusgroepgesprekken, waar dieper in werd gegaan op verschillende thema’s.

Bekijk de resultaten van het onderzoek in deze infographic 

Lees hier het hele rapport