Sportverenigingen en alcoholverstrekkers

voor inwoners, met gemeenten

Het alcoholgebruik van jongeren in de regio ligt hoger dan in de rest van Nederland. Jongeren drinken weliswaar minder dan voorheen en gaan op latere leeftijd drinken, maar het blijft een probleem.

U, als sportvereniging of alcoholverstrekker, kan hier veel in betekenen. Denk aan:

  • ID altijd vragen en controleren met een leeftijdschecker*
  • Materialen (o.a. posters, folders, stickers) gebruiken die je helpen NIX18 uit te dragen
  • Leeftijdsbandjes gebruiken

*GGD Gooi en Vechtstreek stuurt leeftijdscheckers naar sportverenigingen medio april 2019. Aan de voorzijde van de leeftijdschecker kun je de datum van vandaag noteren. Aan de achterzijde verschijnt automatisch vanaf welke geboortedatum alcohol mag worden verkocht. Mocht je de leeftijdschecker niet hebben ontvangen, neem dan contact op via: s.kuijt@ggdgv.nl