voor inwoners, met gemeenten

Oproep aan alcoholverstrekkers en sportverenigingen: onderteken de intentieverklaring Stop alcoholgebruik onder de 18 jaar

Alcohol is schadelijk voor opgroeiende kinderen. Op initiatief van 18 middelbare scholen in de regio Gooi en Vechtstreek hebben de scholen, GGD, Jeugd en Gezin, Jellinek en Halt, een intentieverklaring opgesteld: ‘Stop alcoholgebruik onder de 18 jaar’. Met deze intentieverklaring willen de partijen laten zien dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren. Het doel is verder om met álle partijen in de regio tot gezamenlijke concrete afspraken te komen.

Bent u een alcoholverstrekker of sportvereniging?

Doe mee en onderteken de intentieverklaring  en stuur deze voor 5 november a.s. retour.

U kunt uw intentieverklaring inscannen/fotograferen en opsturen naar info@ggdgv.nl (anders per post naar de GGD: Postbus 251, 1400 AG Bussum).

U bent dan tevens uitgenodigd voor een grote regionale feestelijke bijeenkomst op 21 november a.s. van 16.00-17.00 in restaurant  MOUT, Marktplein 1 te Hilversum.

We ondertekenen de intentieverklaring dan nogmaals symbolisch. Zo kunt u publiekelijk en aan de pers laten zien dat u meedoet.