voor inwoners, met gemeenten

GGD Gooi en Vechtstreek verstrekt per 1 augustus geen PrEP

Momenteel is er berichtgeving dat vanaf 1 augustus een landelijke PrEP-regeling van start gaat. GGD’en kunnen door deze regeling de hiv-preventiepil en PrEP-zorg leveren aan de groep van mannen die seks hebben met mannen met een sterk verhoogd risico op hiv.

Echter niet iedere GGD staat per 1 augustus klaar PrEP-zorg te leveren. Bovendien zullen GGD’en niet iedereen kunnen helpen met PrEP.

Of en wanneer GGD Gooi en Vechtstreek ook PrEP zorg kan gaan leveren is niet bekend.  Wanneer hier meer over bekend is, zal gezorgd worden voor een update van de beschikbare informatie.

Tot die tijd wordt verwezen naar de eigen huisarts.

Meer over de PrEP regeling

PrEP zal in principe via de GGD beperkt beschikbaar worden gesteld. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. De GGD’en verwachten daarom dat ze moeten werken met wachtlijsten. In de regeling wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de beperkte plaatsen terecht komen bij de juiste mensen.

De GGD zal gaan beoordelen wie in aanmerking komt voor PrEP via de landelijke regeling. De professional maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. Indien van toepassing zal de GGD-professional adviseren over andere mogelijkheden voor PrEP-zorg buiten de GGD. De regeling zal over twee jaar geëvalueerd worden. Dan zal blijken hoe de regeling in de praktijk werkt.

PrEP via de huisarts?

Naast de GGD kan ook de huisarts een rol spelen in het aanbieden van PrEP-zorg. Mensen die PrEP willen gebruiken kunnen ook met hun huisarts in gesprek gaan. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP voorschrijven en PrEP-zorg leveren. In steeds meer regio’s werken huisartsen en GGD-en samen, waarbij ze afspraken maken over wie welk deel van de PrEP-zorg doet. Huisartsen in Gooi en Vechtstreek hebben informatie ontvangen. Voor meer informatie kan  contact worden opgenomen met de GGD. Mocht je tegen problemen aanlopen in het verkrijgen van PrEP-zorg, bespreek dit dan met de lokale GGD.