voor inwoners, met gemeenten

Kinderen moeten de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Initiatiefnemers voor de campagne ‘Op weg naar een rookvrije Generatie’ zijn de Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding. Met elkaar gaan we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Een rookvrije omgeving, daar horen ook kinderopvang, speeltuin, school en sportvelden bij. Het inademen van tabaksrook is zowel binnen als buiten schadelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rinelle van den Top, adviseur gezondheidsbevordering, r.vandentop@ggdgv.nl