voor inwoners, met gemeenten

Najaarsronde coronaprik voor risicogroepen en zorgmedewerkers eindigt 15 december. Vanaf nu ook vrije inloop.

Inwoners die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona en zorgmedewerkers kunnen dit najaar een coronaprik halen. Met de coronaprik brengen zij hun afweer tegen het coronavirus weer op peil. De prikronde in Bussum eindigt 15 december 2023Iedereen die tot de doelgroep behoort, kan vanaf nu binnenlopen voor een coronaprik bij de vaccinatielocatie van de GGD aan de Franse Kampweg 38 in Bussum. U heeft geen afspraak of uitnodigingsbrief nodig. Inwoners die na 15 december nog een coronaprik willen, kunnen tot en met 22 december terecht bij een van de andere GGD-regio’s (via planjeprik.nl).  

De coronaprik is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Met de coronavaccinatie wordt de bescherming tegen ziekenhuisopname op peil gebracht en de kans op overlijden door corona verkleind. Dat is belangrijk omdat het coronavirus er nog steeds is en kan opleven. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen tot en met 15 december de coronaprik in Bussum halen. Als u tot de doelgroep behoort en (nog) geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen, kunt u vanaf nu ook zonder afspraak langskomen.

Voor zwangeren en inwoners die door een arts worden doorverwezen is de coronaprik ook in 2024 beschikbaar.

Laatste mogelijkheid.

Nu ook zonder afspraak binnenlopen voor de coronavaccinatie.

U heeft geen afspraak of uitnodigingsbrief nodig.

Voorbereiding op uw coronavaccinatie

  • Heeft u om medische redenen een begeleider nodig, meld dit dan bij de ontvangst.
  • Trek makkelijke bovenkleding aan, zodat uw arm makkelijk vrij te maken is
Wat neemt u mee?
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart)
  • Wilt u een stempel in uw gele boekje? Neem dan uw eigen gele boekje mee. Meer informatie over het gele boekje vindt u hier.

Privacy

Bij het vaccineren is bescherming van uw privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens volgens de AVG-wetgeving. Meer informatie hierover vindt u op de website van GGD GHOR Nederland.

Vaccinatielocatie GGD Gooi en Vechtstreek

Let op: de laatste mogelijkheid tot vaccineren in Bussum is 15 december tot 13.00 uur.

Adres

Franse Kampweg 38
1406 NW Bussum

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 – 16.00 uur

De vaccinatielocatie is goed bereikbaar met de auto en fiets. U kunt gratis parkeren op de nabijgelegen parkeerplaats, vanaf de parkeerplaats is het minder dan 50 meter lopen naar de ingang van het gebouw. U kunt ook met het openbaar vervoer komen. Vanaf station Bussum-Zuid is het zo’n 20 minuten lopen naar de vaccinatielocatie.

Meer informatie?