voor inwoners, met gemeenten

Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten 2022
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus

10 maart 

GGD Gooi en Vechtstreek stopt na 17 maart met coronatesten

Vanaf 10 maart is het niet meer nodig om te testen op corona. Na 17 maart kunt u zich niet meer bij de GGD Gooi en Vechtstreek laten testen. De testlocatie aan de Franse Kampweg in Bussum is vanaf dat moment gesloten en u kunt dan geen afspraak meer maken.

Voor een herstelbewijs kunt u na 17 maart tegen betaling terecht bij een commerciële testaanbieder.

Ook is het isolatie-advies per direct vervallen.

Lees meer.

17 oktober

Start gefaseerd afspraken maken voor herhaalprik 60-minners

Stapsgewijs van oud naar jong.

Nadat ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgmedewerkers de kans hebben gehad om als eerste een afspraak te maken voor de herhaalprik, zijn mensen onder de 60 jaar aan de beurt. Mensen van 12 tot en met 59 jaar krijgen vanaf 17 oktober de gelegenheid om een afspraak te maken op www.planjeprik.nl. De jaargangen die aan de beurt zijn staan vermeld op www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik

Mensen onder de 60 jaar krijgen geen schriftelijke uitnodiging.

Mensen van 60 jaar en ouder die op een of andere manier nog geen schriftelijke uitnodiging ontvangen hebben, hoeven niet op de uitnodigingsbrief te wachten. Zij kunnen,  net als iedereen die aan de beurt is, een afspraak maken via www.planjeprik.nl of 0800-7070.

Maak bij voorkeur een afspraak online om drukte bij het callcenter zo veel mogelijk te voorkomen.

5 oktober

Aantal besmettingen neemt  toe: najaarsgolf begonnen

Landelijke cijfers
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt landelijk sinds enkele weken toe. In de GGD-teststraten, in de verpleeghuizen en in de ziekenhuizen melden zich steeds meer mensen met een coronabesmetting. Ook in het rioolwater werden meer virusdeeltjes gezien. Bij de bewoners van verpleeghuizen werd een stijging van 47% gemeld. De grootste stijging was afgelopen week te zien in de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe opnames met corona op de verpleegafdeling steeg met 68%. Het merendeel van de opgenomen patiënten is ouder dan 60 jaar. Het aantal nieuwe opnames met corona op de IC -afdeling is nog steeds laag. Lees verder

Door het bijhouden van specifieke gegevens als positieve testuitslagen, virusdeeltjes in het riool en ziekenhuisopnames, houdt de overheid zicht op de verspreiding van het corona virus.

Het Coronadashboard van de Rijksoverheid geeft een actueel overzicht van  de coronacijfers in Nederland.

Besmettingen in de regio

Ook in de regio Gooi en Vechtstreek zien we een lichte stijging van mensen van positieve testuitslagen. Dagelijks worden er tussen de 30 en 50 positieve testuitslagen gemeld bij de GGD, afkomstig vanuit een test bij de GGD, het ziekenhuis en/of verpleeghuis.  Het aantal mensen dat in Tergooi ziekenhuis opgenomen is,  is laag. Hoeveel mensen in de regio precies besmet zijn, is niet bekend. Voor het merendeel van de mensen geldt immers, heb je klachten doe een zelftest. Alleen zorgmedewerkers en inwoners van een verpleeghuis of andere instelling voor kwetsbare personen kunnen zich laten testen bij de GGD als ze klachten hebben. Kijk hier voor de coronacijfers in Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de coronacijfers op gemeenteniveau.

3 oktober

Goede opkomst najaars-herhaalprik tegen corona. Herhaalprik alleen op afspraak

Op 19 september zijn we gestart met de najaarsvaccinatie tegen corona. In eerste instantie worden ouderen en zorgmedewerkers die met kwetsbare mensen werken, uitgenodigd om een afspraak te maken voor deze herhaalprik. De opkomst in de eerste twee weken is goed. In de eerste week hebben bijna 3500 inwoners en in de tweede week bijna 7000 inwoners de herhaalprik gehaald. Dagelijks halen nu 1400 mensen de herhaalprik bij de GGD. De uitnodigingen gaan van oud naar jong. Op dit moment kunnen mensen geboren in of voor 1956 een afspraak maken voor de herhaalprik. Hiernaast kunnen zorgmedewerkers een afspraak maken. Ook ontvangen in de eerste helft van oktober inwoners onder de 60 jaar die in aanmerking komen voor de griepprik, van de huisarts een uitnodiging om een afspraak te maken voor de herhaalprik bij de GGD. Iedereen die aan de beurt is, kan een afspraak maken via www.planjeprik.nl of 8000-7070.  Lees hier welk geboortejaar op dit moment de prik kan halen.

20 september

Goede opkomst eerste dag najaar herhaalprik 

De uitnodiging gaat op leeftijd: van oud naar jong. Uitnodiging ontvangen? Maak een afspraak op planjeprik.nl

12 september

Najaarsronde herhaalprik tegen corona van start op 19 september 

GGD Gooi en Vechtstreek staat klaar om vanaf 19 september tussen de 4000 en 8000 herhaalprikken per week te kunnen zetten. Deze herhaalprik kan in eerste instantie alleen op uitnodiging en afspraak gehaald worden.

De minister van VWS heeft na advies van het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) besloten dat iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad, dit najaar een herhaalprik met de vernieuwde coronavaccins (van Pfizer en Moderna) kan krijgen.

Vanaf 19 september zal deze herhaalprik beschikbaar zijn op de vaccinatielocaties van de GGD.

Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers zijn als eerste aan de beurt. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar;
  • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
  • bewoners van zorginstellingen;
  • mensen met het syndroom van Down.

Vanaf 13 september ontvangen mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks voor de griepprik worden uitgenodigd, krijgen vanaf begin oktober de uitnodiging voor de herhaalprik van hun huisarts. Zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact worden gelijktijdig uitgenodigd door hun werkgever.

Als deze groepen aan de beurt zijn geweest, kan iedereen die dat wil van 12 jaar en ouder op afspraak een herhaalprik halen.

Meer informatie over de herhaalprik vindt u op de site van Rijksoverheid.