voor inwoners, met gemeenten

Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten 2022
Januari | Februari |

Overige liveblog-berichten 2021
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli
I Augustus I September | Oktober | November | December

Overige liveblog-berichten 2020
Maart April  |  Mei  |  Juni |  Juli  | Augustus | September 
| Oktober  | November | December

28 augustus 2020 07.02 uur

Laat u alleen testen bij klachten

De vraag naar een coronatest is de laatste weken heel sterk gegroeid: de afgelopen week met zo’n 40%. Bij de aanvragen zijn ook steeds meer mensen die geen klachten hebben. Deze enorme toename zet de beschikbare testcapaciteit onder druk. Om de beschikbare capaciteit optimaal en vooral zinvol te benutten, roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op iedereen zich te houden aan de oproep: laat u alleen testen bij klachten.

Intussen wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van de testcapaciteit bij de laboratoria. Naar verwachting is dat komende week gerealiseerd. Tot die tijd heeft VWS de GGD’en gevraagd te wachten met de verdere uitbreiding van de testlocaties en verruiming van de openingstijden.

27 augustus 2020 09.59 uur

Testuitslag online of telefonisch ontvangen 

Maakt u telefonisch een afspraak voor een coronatest via het landelijke afsprakennummer 0800-1202 en heeft u een DigiD? Dan kunt u sinds deze week aangeven hoe u de uitslag wilt ontvangen: gebeld worden of zelf de uitslag online via www.coronatest.nl inzien.

Heeft u bij het maken van de afspraak aangegeven de uitslag telefonisch te willen ontvangen? Of heeft u geen DigiD? Dan wordt u zo snel mogelijk gebeld wanneer de uitslag bekend is.

Heeft u aangegeven de uitslag online te willen inzien? Dan ontvangt u een e-mail wanneer de uitslag klaarstaat met daarbij de waarschuwing dat deze mail mogelijk in de spamfolder terecht kan komen. U kunt vervolgens met uw DigiD inloggen op www.coronatest.nl om de uitslag te bekijken.
Bij een positieve uitslag wordt u altijd door de GGD gebeld en wordt direct het bron- en contactonderzoek gestart.

Heeft u aangegeven de uitslag graag telefonisch te willen ontvangen maar voordat u gebeld bent de uitslag al online ingezien, dan volgt er geen belactie meer.

26 augustus 2020 12.16 uur

Corona cijfers

Sinds 1 juni hebben de GGD’en in de teststraten meer dan 1 miljoen mensen getest op corona. Afgelopen week waren dat 140.432 personen, een toename van bijna 38.000 vergeleken met de week daarvoor. Er zijn 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn. Dat zijn 425 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Het aantal positief geteste personen was het hoogst in de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Haaglanden. In bijna alle leeftijdsgroepen is een lichte afname of stabilisatie te zien in het aantal meldingen. Het corona dashboard van de Rijksoverheid geeft meer informatie.

Ook in onze regio liep het aantal aanvragen voor een coronatest de laatste dagen snel op. Vorige week hebben zich in onze teststraat 2556 mensen laten testen. Een toename van een kleine 500 personen. Hiervan zijn 62 mensen positief getest. Ons corona dashboard geeft een overzicht.

25 augustus 2020 13.25 uur

Grotere teststraat Bussum

De herfst is een jaargetijde waarin meer mensen griepachtige klachten krijgen die passen bij het coronavirus. De verwachting is dat dit een toename van het aantal testafspraken met zich meebrengt.
GGD Gooi en Vechtstreek anticipeert hierop met de opening van een nieuwe testlocatie op (een deel van) de parkeerplaats bij De Zandzee aan de Struikheiweg 14 in Bussum. Deze grotere teststraat gaat woensdag 2 september open. Op dat moment sluit de locatie op de Brinklaan in Bussum.

Met deze centraal in de regio gelegen en goed bereikbare locatie kan goed worden opgeschaald op het moment dat meer mensen (milde) klachten krijgen en zich laten testen.
Daarnaast kunnen de testers er goed beschermd tegen weer en wind hun werk doen.

De omwonenden ontvangen morgen een brief met praktische informatie over bijvoorbeeld het opbouwen van de teststraat en de met borden aangegeven rijroutes naar de parkeerplaats.

24 augustus 2020 14.53 uur

Informatie over gevolgen corona voor het onderwijs

In het nieuwe studiejaar zijn er weer meer onderwijsactiviteiten op mbo-scholen. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten. Maar na de zomervakantie mogen er ook andere onderwijsactiviteiten plaats vinden op locatie.
Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel.

Hier vindt u meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs.

21 augustus 2020 09.37 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden in de regio worden regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 20 augustus waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan.

20 augustus 2020 13.15 uur

Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft deze week een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht waarin ook GGD GHOR Nederland deelneemt. Opzet is dat uiterlijk 1 oktober elke school en het personeel weet waar het aan toe is. Voor scholen wordt één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Hiervoor wordt de voor scholen bekende website weeropschool uitgebreid.

19 augustus 2020 10.30 uur

Landelijke regels aangepast

Onze Minister President gaf gisteren tijdens de persconferentie aan dat steeds meer mensen corona krijgen. De besmettingen gebeuren vooral thuis en op het werk.

Daarom gelden nu bijvoorbeeld de volgende regels:

  • Ontvang in uw huis of tuin maximaal zes mensen. Kinderen tot 12 jaar en huisgenoten tellen niet mee.
  • Houd ook thuis 1,5 meter afstand.
  • Blijf zoveel mogelijk thuis werken.

Andere aanpassing is dat de periode voor thuisquarantaine nu 10 dagen is in (plaats van 14).

De complete aanpassingen leest u hier

19 augustus 2020 10.21 uur

Meten is weten

Afgelopen week zijn er landelijk 4.013 mensen positief getest op corona; dat zijn er 23 minder dan de week daarvoor. Daarentegen zijn er wel 12 personen meer in het ziekenhuis opgenomen.

Meer landelijke cijfers vindt u op het corona dashboard van de Overheid

In onze regio zijn er afgelopen week 2092 getest. Hiervan zijn er 80 positief getest op het coronavirus. Een flinke stijging ten opzicht van vorige week, net als het aantal geteste personen. We wijken niet af van het landelijk gemiddelde. Ons dashboard geeft meer details.

18 augustus 2020 13.24 uur

Ons GGD callcenter dagelijks open van 08:00 tot 17:00 uur

Nu iedereen 24/7 de mogelijkheid heeft online een testafspraak te maken en zijn testuitslag in te zien, zijn de openingstijden van ons eigen GGD callcenter van 08:00 tot 17:00 uur. Ook in het weekend kunt u ons tussen deze tijdstippen bereiken op (035) 692 6400.

Het landelijke afsprakennummer voor een coronatest is dagelijks van 08:00 tot 20:00 uur bereikbaar op 0800-1202 en het landelijk informatienummer op 0800-1351.

18 augustus 2020 10.04 uur

Kind 0-4 jaar blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied

Het protocol kinderopvang is aangepast naar aanleiding van de nieuwe quarantainerichtlijn van het kabinet. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met een oranje of rood reisadvies.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

17 augustus 2020 10.25 uur

Handreiking verkoudheidklachten kinderen aangepast

De handreiking verkoudheidklachten bij kinderen 0-12 jaar, die gebaseerd is op de RIVM handreiking, heeft een toevoeging.
Het betreft een kind dat zelf niet ziek is maar waarvan een gezinslid corona heeft.

Het kind uit dit gezin moet thuisblijven tot twee weken nadat het besmette gezinslid in quarantaine is gegaan.

De laatste versie vindt u hier

14 augustus 2020 10.25 uur

Ventilatie op scholen

Vanaf maandag 17 augustus gaan de scholen in onze regio weer open. De ventilatie op scholen is onderwerp van gesprek. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij verspreiding van het coronavirus, zeker niet als wordt voldaan aan het bouwbesluit. Het RIVM heeft de inzichten hierover samengevat.

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft de scholen een brief gestuurd met een aantal concrete adviezen over ventilatiesystemen.

Mocht er meer behoefte zijn aan ondersteuning bij deze adviezen, dan verwijst het Ministerie de scholen voor informatie en advies naar de PO-Raad (primair onderwijs) en de VO-raad (voortgezet onderwijs).

Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus via de lucht gelden twee specifieke adviezen:

  • Vermijd recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn.
  • Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s in gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.

GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het coronavirus. Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd.

13 augustus 2020 11.35 uur

Geen coronavrij bewijs via GGD

Reizigers uit Nederland die naar Griekenland gaan, moeten vanaf 17 augustus de uitslag van een negatieve coronatest laten zien. Dat heeft het Griekse kabinet bepaald. De negatieve testuitslag mag op het moment dat men de grens overgaat niet ouder zijn dan 72 uur, in het Engels en voorzien van naam en paspoort- of ID-kaart nummer van de reiziger.

Een bewijs dat u coronavrij bent, is niet te krijgen via de GGD. De teststraten zijn bedoeld voor mensen met corona achtige verschijnselen en niet voor mensen die op reis willen.
Wend u tot uw reisorganisatie om te vernemen waar u een coronavrij bewijs kunt verkrijgen.

Veel landen en gebieden nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

12 augustus 2020 11.30 uur

Maken testafspraak nu ook online

Iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, kan vanaf vandaag online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken.

Om een afspraak te maken is een DigiD noodzakelijk. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt dit ook per e-mail en sms gemeld. Inzien van de uitslag kan weer op de site met DigiD.

Positieve testuitslagen worden nog steeds uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de uitslag wordt namelijk direct het bron- en contactonderzoek gestart.

Vandaag neemt de capaciteit (gedurende de dag) gecontroleerd toe, zodat het hele systeem goed blijft werken.
De coronatest website is een initiatief van alle GGD’en, GGD GHOR Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het online maken van een testafspraak is een aanvulling op het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Dit afsprakennummer blijft zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Heeft u een vraag over het maken van een online testafspraak? Kijk bij de Vragen of hij erbij staat.

12 augustus 2020 10.45 uur

Corona in cijfers: stijgende trend zet door

Afgelopen week zijn er landelijk 4.036 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op het coronavirus. Dat zijn 1.448 meer meldingen dan het aantal van vorige week.

Het percentage positief was het hoogst in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant, en Haaglanden. Dit zijn de regio’s waar de meeste bekende clusters zijn. Een uitgebreid overzicht is te vinden op het corona dashboard van de Overheid.

In de afgelopen zeven dagen hebben wij in onze regio 1845 mensen getest; 39 mensen zijn positief bevonden. De testuitslagen van gisteren zijn op dit moment nog niet bekend.

Voor meer informatie: corona dashboard Gooi en Vechtstreek.

11 augustus 2020 13.30 uur

Aanmeldingen vrijwilligers overweldigend

Het is goed te merken dat veel inwoners uit onze regio betrokken zijn bij alle ontwikkelingen rond corona. Zo krijgen wij veel aanmeldingen van vrijwilligers die ons willen helpen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek (BCO). Wij hebben momenteel voldoende BCO-ers in opleiding. Onze verwachting is dan ook dat wij voor nu geen extra mensen nodig hebben om onze bron- en contactonderzoeken uit te voeren.

Wij bedanken u voor alle betrokkenheid!

11 augustus 2020 13.20 uur

Terug van vakantie uit oranje of rood land?

Wie terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Lees alle regels voor (thuis)quarantaine.

De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Ouders, docenten of onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen.

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de  mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

10 augustus 2020 11.20 uur

Noodverordening Veiligheidsregio

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft besloten tot een nieuwe Noodverordening per 10 augustus 2020. De Noodverordening is een besluit ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Zo worden er maatregelen getroffen bij introductie-activiteiten voor studenten. Voor alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, moet gereserveerd worden.

Daarnaast worden eet- en drinkgelegenheden verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. En er worden maatregelen getroffen bij locaties waar besmettingen hebben plaatsgevonden

10 augustus 2020 11.10 uur

Bron- en contactonderzoek in de regio

De GGD’en voeren bron- en contactonderzoek, BCO, uit bij personen die met corona besmet zijn. Door het explosief aantal stijgende besmettingen in bepaalde regio’s én het toenemende aantal contacten per besmette persoon, neemt de tijd die één onderzoek in beslag neemt toe. Het bron- en contactonderzoek is gericht op het terugdringen van het aantal besmettingen. Als bekend is met wie een besmet persoon in (nauw) contact is geweest, en deze mensen gewaarschuwd kunnen worden en deze daarna in quarantaine gaan, kunnen zij geen anderen besmetten. Op dit moment wordt landelijk hard opgeschaald.

Echter, het gedrag van mensen verandert, en daarmee wijzigt ook de BCO-capaciteit die wij kunnen uitvoeren met de beschikbare bron- en contactonderzoekers. Met het toenemende aantal nauwe contacten – soms meer dan 50 per positief getest persoon – gaat het niet lukken om eindeloos te blijven opschalen. In sommige regio’s waar het aantal besmettingen sterk stijgt en ruim boven de RIVM-prognoses komt, maken de GGD’en een risico-inschatting en blijven zich richten op risicosituaties.

Om te kunnen blijven focussen op de risicogroepen en -situaties, kiezen sommige regio’s er in nauw overleg met het RIVM voor om het bron- en contactonderzoek aan te passen. In onze regio is dit (nog) niet het geval. Wij zijn druk bezig met de opschaling en hopen dat het aantal positief besmette mensen stabiliseert.

7 augustus 2020 08.08 uur

Invloed corona op economie Gooi en Vechtstreek

De coronacrisis heeft een grote invloed op de economie. Ook in Gooi en Vechtstreek zijn veel bedrijven getroffen. Wat betekent de coronacrisis voor de economie in onze regio? Van welke steunmaatregelen wordt gebruik gemaakt? Hoeveel WW uitkeringen zijn aangevraagd en hoe ontwikkelen de aanvragen?

De antwoorden hierop staan in het dashboard Economie en Werk. Met data worden de actuele ontwikkelingen op het gebied van economie en werk inzichtelijk gebracht.

Economie Dashboard Regio Gooi en Vechtstreek

De data worden regelmatig geüpdatet. Voor veel beleidsmakers, maar ook voor ondernemers, werkenden en werkzoekenden kan dit dashboard bijdragen aan inzicht in de actuele situatie.

6 augustus 2020 09.21 uur

Warm weer en coronamaatregelen

Lekker weer met echt zomerse temperaturen. Voor veel mensen de tijd om te genieten. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn.

Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen. Neem maatregelen om overlast door hitte te beperken voor uzelf en mensen in uw omgeving.

Blijf daarbij letten op de hygiënemaatregelen die helpen verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer informatie over hitte en corona

6 augustus 2020 08.48 uur

Geen mondkapjesplicht in onze regio

Voorlopig is het dragen van een mondkapje alleen verplicht in het openbaar vervoer. Het RIVM ziet op basis van de jongste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen te verplichten. Na overleg met het RIVM en het kabinet hebben de veiligheidsregio’s de ruimte gekregen om te experimenteren met het dragen van mondkapjes. De burgemeesters van onder meer Amsterdam en Rotterdam hebben gisteren, 5 augustus, een mondkapjesplicht ingevoerd op drukke plekken, hotspots, binnen hun gemeente. Dit betreft plekken waar de 1,5 meter afstand door grote drukte niet na te leven is.

Er is in onze regio op dit moment geen aanleiding om op specifieke plekken een mondkapjesplicht in te voeren. Onze drukke plekken zijn van een totaal andere orde van grootte dan in de grote steden. Wij volgen de ervaringen van genoemde steden en leren van de ervaringen.

5 augustus 2020 14.07 uur

Risicovol gedrag oorzaak van stijgend aantal coronabesmettingen

Uit alle bron- en contactonderzoeken van de GGD‘en komt naar voren dat de mensen die positief getest zijn moeite hebben met de belangrijke basisregel ‘houd 1,5 meter afstand’.
Er zijn opvallend veel overeenkomsten in de ervaringen van de GGD’en:

  • Mensen houden zich niet aan de afgesproken 1,5 meter afstand;
  • Er is een toenemend aantal feestjes thuis en elders, met steeds meer nauwe contacten;
  • Naast de feestjes thuis zijn er ook sociale bijeenkomsten, bruiloften en begrafenissen, waar de 1,5 meter afstand vaak niet wordt nageleefd.

Daarnaast gaan sommige positief geteste mensen, ondanks dringend advies van de GGD, niet in isolatie/quarantaine. Ook het weigeren om contacten te benoemen tijdens een bron- en contactonderzoek, of het verzwijgen van contacten, komt de GGD tegen. Door dit risicovolle gedrag kunnen zij anderen besmetten en stijgt het aantal coronabesmettingen.

Alleen als iedereen zich aan de regels houdt, houden we het Coronavirus onder controle. Houd vol!

5 augustus 2020 10.22 uur

Update corona cijfers

Tussen 27 juli en 2 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD’en net boven de 100.000, een afname van ongeveer 10.000 vergeleken met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is daarentegen meer dan verdubbeld. Een compleet overzicht vindt u in het landelijke corona dashboard.

De aantallen positief geteste mensen in onze regio volgt het landelijke beeld: het is de afgelopen week verdubbeld van 1% naar 2,3%.

Een compleet overzicht geeft ons regionale corona dashboard.

4 augustus 2020 08.52 uur

Voorkom besmetting van anderen

Net als in de rest van het land, loopt het aantal positief geteste inwoners in onze regio op. Daarom herhalen we de regels voor positief geteste mensen en nauwe verwanten. Want alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

Wat moet u doen als u positief getest bent? En wat uw nauwe contacten?

Bent u positief getest en dus een besmettingsbron?

Bij een positieve testuitslag blijft u in thuisisolatie tot u 24 uur klachtenvrij bent én de eerste ziektedag minimaal zeven dagen geleden is.

Bent u een huisgenoot van iemand die positief getest is?

Huisgenoten (inclusief kinderen) blijven thuis tot twee weken nadat de besmette persoon in isolatie is gegaan. Zij komen zo min mogelijk buiten de deur.

Behoort u tot de nauwe contacten? Dan kunt u ook besmet zijn.

Nauwe contacten worden aangeraden om gedurende 14 dagen thuis te blijven en niet naar het werk te gaan. Oók als u zich direct laat testen omdat u in contact bent geweest met een besmet persoon en vervolgens negatief getest bent. Het virus kan zich namelijk later openbaren. Zo voorkomt u dat u anderen besmet.

Overige contacten

De overige contacten worden ingelicht, gewezen op het belang van goede hygiëne en krijgen het advies om hun gezondheid goed in de gaten te houden, thuis te blijven bij klachten en zich te laten testen.

3 augustus 2020 14.48

Bron- en contactonderzoek steeds complexer

Door het mooie weer en de vakantieperiode hebben mensen contact met veel andere – al of niet – bekenden.

Mensen zitten met elkaar in de auto, of in de trein of in het vliegtuig met veel mensen bij elkaar, kamperen met anderen, barbecueën met vrienden, gaan even langs bij familie, met de kinderen naar het zwembad, drinken met kennissen wat op een terrasje, enzovoort.

Helaas wordt de 1,5 meter regel hierbij niet altijd gehanteerd.

Door al deze contacten (dit in tegenstelling tot de maanden maart tot en met mei toen de meeste mensen thuis bleven) is het bron- en contactonderzoek complexer geworden. Doel van de GGD is met het bron- en contactonderzoek de besmettingsbron op te sporen en in samenwerking met de positief geteste persoon nauwe contacten te achterhalen, te informeren en te volgen. Zo houden we verspreiding van het virus onder controle.

Het is dan wel noodzakelijk dat positief getesten en nauwe verwanten in thuisquarantaine gaan en zo zorgen dat ze geen anderen besmetten.

Filmpje Bron en Contactonderzoek

Het bron- en contactonderzoek is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onderstaand filmpje over het bron- en contactonderzoek  geeft aan hoe dit maatwerk inhoudt.