voor inwoners, met gemeenten

Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten 2022
Januari | Februari |

Overige liveblog-berichten 2021
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli
I Augustus I September | Oktober | November | December

Overige liveblog-berichten 2020
Maart April  |  Mei  |  Juni |  Juli  | AugustusSeptember 
| Oktober  | November | December

31 juli 2020 09.30 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden in de regio worden regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 30 juli waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan.

30 juli 2020 14.50 uur

Ook tijdens Offerfeest 1,5 meter afstand

Het Offerfeest van de moslimgemeenschap vindt plaats van 30 juli tot en met 3 augustus. Dit feest (Eid al-Adha, ‘Slachtfeest’, ‘Feest van Ibrahim’ of ‘Schapenfeest’) is naast het Suikerfeest een van de belangrijkste feesten voor de moslimgemeenschap en wordt vaak met veel mensen gevierd.

Om besmettingen te voorkomen, is er landelijk specifiek communicatiemateriaal ontwikkeld om mensen te vragen ook tijdens het Offerfeest 1,5 m afstand van elkaar te houden en drukte te vermijden. Via het Contactorgaan Moslims en Overheid en de veiligheidsregio is het materiaal met de moskeeën en gemeenten gedeeld. De materialen zijn er zowel in het Nederlands als het Turks en Arabisch.

29 juli 2020 11.30 uur

Meten is weten

Landelijk is het aantal testen in de afgelopen twee maanden ruim verdubbeld.

Begin juni werden ongeveer 50.000 testen per week afgenomen, in de laatste week waren dat er ruim 110.000. Dit verhoogde aantal testen is deels de oorzaak van het momenteel oplopend aantal positief geteste mensen.

GGD GHOR Nederland doet onderzoek naar de oorzaken van de plotselinge stijging van het aantal testafspraken. Opvallend is dat veel positief geteste mensen tot de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar behoren.

Ook in de regio Gooi en Vechtstreek zien we een toename van het aantal testafspraken. Het aantal positief geteste mensen ligt in de regio iets onder het landelijke beeld. Ons corona dashboard geeft een compleet regionaal overzicht.

28 juli 2020 15.38 uur

Vakantietrip Barcelona dringend afgeraden

Het reisadvies voor Barcelona en omringende gemeenten is veranderd naar oranje. Dit betekent: reis er alleen naartoe als er een noodzakelijke reden is. Toeristisch bezoek wordt dringend afgeraden. Mensen die nu in deze omgeving zijn, doen er goed aan zich te bedenken hun verblijf in deze regio vroegtijdig te beëindigen.

De gezondheidssituatie in de Europese landen wordt regelmatig beoordeeld. Neemt het aantal besmettingsgevallen in het land toe, dan kan het reisadvies weer aangepast worden van geel naar oranje. Wilt u aangesloten zijn bij deze aanpassingen? Meld u dan aan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dan wordt u op de hoogte gehouden van de veiligheidssituatie ter plaatse. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven een e-mail te willen ontvangen bij een aangepast reisadvies voor het land van uw bestemming.

Ontwikkelingen kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels. En bij thuiskomst uit een ‘oranje land of gebied’ wordt u dringend verzocht 14 dagen in (thuis)quarantaine te blijven.

27 juli 2020 13.50 uur

Testen binnen 24 uur door uitbreiding capaciteit

Steeds meer mensen willen zich laten testen. Dit is een goede ontwikkeling. Daarom hebben we onze testcapaciteit uitgebreid. Zo hebben wij van vrijdag 24 juli tot en met zondag 26 juli meer dan 1000 mensen in onze teststraat kunnen testen. Door van maandag tot en met vrijdag tot 20.00 uur geopend te zijn en in het weekend het aantal testrijen te verdubbelen, kunnen we u binnen 24 uur testen.

Inmiddels is de achterstand bij het landelijk callcenter, opgelopen door een technische storing, weggewerkt en krijgt u binnen 48 uur de uitslag.

Maak een afspraak via 0800-1202, ook bij milde klachten. En houdt u aan de basisregels: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaker uw handen, nies en hoest in uw elleboog.

24 juli 2020 14.12 uur

Resultaten vijfde ronde gedragsonderzoek RIVM in samenwerking met GGD-en bekend

Van 8 juli tot en met 12 juli vond het vijfde vragenlijstonderzoek plaats van RIVM, GGDGHOR Nederland en de regionale GGD-en. Dit levert zicht op het draagvlak en gedrag van de bevolking ten aanzien van de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Aan de vijfde ronde van het onderzoek hebben ruim 50.000 mensen deelgenomen.

In de regio Gooi en Vechtstreek was de respons te klein om specifieke uitspraken te doen over de inwoners in de Gooi en Vechtstreek.

Resultaten
In lijn met de versoepelingen rapporteren deelnemers meer sociale contacten en neemt het sociaal en mentaal welzijn toe. Daarnaast sporten en bewegen mensen wat meer. Dat zijn positieve ontwikkelingen. In ronde vijf zien we echter ook dat meer mensen COVID-19 als ernstig ervaren en een tweede golf (zeer) waarschijnlijk achten. De cijfers zijn verzameld in de week vóór de toename in infecties.

Mensen blijven ondertussen de hygiënemaatregelen, zoals handen wassen grotendeels naleven. Het vasthouden aan de regels die met het sociale leven te maken hebben, gaat minder goed. Op veel plekken houden steeds minder mensen 1,5 meter afstand op het werk, thuis, bij contact met familie en in de horecaplekken waar op dit moment vaker nieuwe infecties plaatsvinden. Minder mensen vermijden drukke plekken. Onder­tussen gaan veel mensen met klachten die op een COVID-19 infectie kunnen wijzen, toch naar het werk, de supermarkt of de horeca. En veel mensen met klachten laten zich nog niet testen, al is er wel een toename van het aantal testen te zien. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

23 juli 2020 17.10 uur

Uitbreiding testcapaciteit in Bussum

Het is een goede trend dat meer mensen zich laten testen. Gezien deze toename hebben wij vanaf vrijdag 24 juli de teststraat in Bussum van maandag tot en met vrijdag ook ‘s avonds geopend tot 20.00 uur. Daarnaast is de testcapaciteit in het weekend verdubbeld.

Laat u testen bij klachten en maak een afspraak via het landelijke nummer 0800-1202.

23 juli 2020 11.17 uur

GGD directeuren roepen inwoners op zich aan de regels te houden

Met een gezamenlijk filmpje ‘Alleen samen’ spreken alle GGD directeuren inwoners aan.

U vindt het filmpje via deze link op Youtube.

De GGD’en werken samen om het virus onder controle te krijgen. Dat lukt niet zonder u. Laat u testen bij klachten die bij corona passen en houdt u aan de basisregels:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukke plekken
  • Was vaak uw handen
  • Nies en hoest in uw elleboog

Samen krijgen we het coronavirus onder controle!

22 juli 2020 14.37 uur

Toename aantal testen

Sinds enige dagen laten veel meer mensen zich testen. Dat is een goede zaak. We werken er hard aan om iedereen rond 24 uur te testen. Door de toename moet u tijdelijk mogelijk wat verder reizen of langer wachten voor een test. Wij bekijken de situatie per dag en schakelen hierop. Blijf echter komen, ook met milde klachten die passen bij het coronavirus.

22 juli 2020 10.45 uur

Regionale cijfers

Afgelopen weekend is het aantal testafnames in onze teststraat, net als landelijk, gestegen. Een goede zaak want zo krijgen wij positief geteste mensen in beeld.

Laat het aantal coronabesmettingen landelijk een verdubbeling zien op het dashboard van de Rijksoverheid, het aantal besmette personen blijft in onze regio bij een of twee per dag. Als we de basisregels goed blijven volgen dan moeten we dat met elkaar zo kunnen houden. Een compleet regionaal overzicht van de cijfers vindt u op ons corona dashboard.

16 juli 2020 10.04 uur

Werken aan gezondheid in Corona tijd met 30dagengezonder  

In maart ging ons land grotendeels op slot en we bleven zoveel als mogelijk thuis. Het Coronavirus bepaalde het ritme van de dag en bakkers draaiden overuren want er werd nog nooit zoveel brood en taart gegeten. De coronakilo’s vlogen eraan. Maar Nederland ging ook massaal sporten. De rollerskates werden uit het vet gehaald, en het leek alsof thuisblijven gelijkstond aan buitenspelen. Iedereen voelde het belang van werken aan je gezondheid.

Mooie timing voor onze actie 30dagengezonder, die mensen aanspoort om het heft in eigen handen te nemen en te werken aan de eigen gezondheid. Bijna 3000 mensen deden dit voorjaar mee.  Deze hoge deelname kwam mede omdat er 21 organisaties, waaronder diverse gemeenten, en diverse huisartsen meededen. Zie ook de factsheet met de resultaten van de actie 30dagengezonder.

Op dit moment zijn we in gesprek met diverse partijen om te kijken of we deze actie, net als de actie 30dagenzonder alcohol, IKpas op landelijk niveau kunnen organiseren.

14 juli 2020 07.54 uur

Steffie over testen op corona

In samenwerking met VWS is Steffie.nl ingeschakeld om het testen op corona laagdrempelig uit te leggen aan mensen die laaggeletterd of verstandelijk beperkt zijn. Op steffie.nl werd eerder al meer informatie gegeven over het coronavirus en hier is nu een uitleg over testen op corona aan toegevoegd. De uitleg van Steffie over het testen staat vanaf deze week live.

13 juli 2020 13.03 uur

Klachten tijdens vakantie in het buitenland? Laat u testen.

Vakantiegangers die in het buitenland klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dienen contact op te nemen met de lokale gezondheidsdienst. Bij een positieve testuitslag volgt quarantaine op de vakantieplek tot de klachten over zijn. Na minstens 24 uur klachtenvrij te zijn kan er weer naar huis gereisd worden.
Mensen die in het buitenland contact hebben gehad met iemand met corona moeten ook in quarantaine en mogen niet reizen. Als iemand na thuiskomst klachten krijgt, dient hij zich zo snel mogelijk te laten testen bij de GGD door een afspraak te maken via het landelijke afsprakennummer 0800-1202. Op de site van de Rijksoverheid is hier meer over te lezen: Testen op het coronavirus in het buitenland

9 juli 2020 12.13 uur

RIVM onderzoek naar gedrag bij bestrijding coronavirus

Vandaag start de laatste ronde van het RIVM gedragsonderzoek. Het RIVM, GGD GHOR Nederland en de GGD’en voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen hoe mensen denken over de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is. Het onderzoek gaat over ons gedrag, wat we vinden van de maatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in dit coronatijdperk. Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de Overheid daar beleid op ontwikkelen dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en gedragsmaatregelen vast te stellen. De RIVM vragenlijst staat tot en met 12 juli open.

7 juli 2020 14.22 uur

RIVM gedragsonderzoek

Tot nu toe blijkt dat het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus afneemt. Mensen ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-pandemie. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. De 1,5 meter afstand houden wordt steeds lastiger, ook bij bezoek thuis. Veel mensen met verkoudheidsklachten geven aan dat ze niet binnen blijven of van plan zijn om zich te laten testen. Echter, als mensen of huisgenoten positief getest zijn, is er grote bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan. De grote meerderheid van de deelnemers staat – ondanks een lichte daling – achter de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de vierde ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM.

Deze week start de laatste ronde van dit gedragsonderzoek, waarbij ook inwoners uit onze regio die zich niet voor het onderzoek hebben aangemeld, kunnen deelnemen via een open link. De link naar het onderzoek nemen wij in ons liveblog op.

6 juli 2020 14.18 uur

Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden voor schoolverzuim

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd bij terugkomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Het Ministerie van Onderwijs (OCW) geeft aan dat quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden is voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn.

Via deze link ziet u actuele informatie over gele, oranje, rode landen.

3 juli 2020 11.05 uur

Start zomervakantie

Dit weekend begint de zomervakantie voor de regio noord. Wilt u buiten Nederland op vakantie, dan geeft de site Nederland wereldwijd weer welke landen op ‘geel’ staan: vakantiereizen mogelijk, let op de risico’s.

3 juli 2020 10.52 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden in de regio worden regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Gebeurde dit tot gisteren wekelijks, vanaf deze maand ontvangen zij de update één keer in de drie weken. Dit is de nieuwsbrief van 2 juli waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan.

2 juli 2020 11.31 uur

Testen voor toeristen

Sinds 1 juli kunnen Europese toeristen en zakelijke reizigers in Nederland die corona klachten hebben, een afspraak maken om zich te laten testen. Aanmelding gebeurt via het landelijke afsprakennummer coronatest, 0800-1202. Het call center is ingericht voor Engelstaligen. Testen gebeurt in de reguliere teststraten van de GGD’en. Wanneer de testuitslag positief is, wordt de uitslag gemeld door de GGD in de regio waar de toerist verblijft. Deze GGD voert het bron- en contactonderzoek uit en informeert de contacten die in Nederland wonen of verblijven. De toerist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een quarantainelocatie.

2 juli 2020 11.41 uur

GGD verstrekt geen COVID-vrij verklaring

Diverse mensen bellen het callcenter met de vraag of ze i.v.m. vakantie een COVID-vrij verklaring kunnen krijgen.

Het antwoord is: Nee . In de testfaciliteiten test de GGD alleen mensen die klachten hebben en willen weten of ze op dat moment besmet zijn met het coronavirus. Dit doen de GGD’en om de verspreiding van het virus te voorkomen en dus in het belang van de publieke gezondheid. De GGD’en testen niet om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat mensen op vakantie kunnen.

Waar moet ik dan naar toe als ik een COVID-vrij verklaring wil hebben?

Er zijn verschillende organisaties waar je terecht kunt wanneer je getest wilt worden zonder klachten en/of die een non-covid19-verklaring afgeven. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze organisaties zijn via internet goed te vinden wanneer je zoekt op ‘covid19-vrijverklaring’ of ‘non-covidverklaring’.

1 juli 2020 12.13 uur

Kinderen testen op corona

Bij kinderen met klachten van neusverkoudheid is het niet altijd nodig om te testen. Daarbij wegen we mee of er een andere verklaring is voor de klachten van het kind en wat de gevolgen zijn van het weten van de testuitslag. Dit geldt vooral bij kinderen onder de 12, maar zeker onder de 6 jaar. Bij deze afweging kan geadviseerd worden om niet te testen. Uiteindelijk beslist de ouder of het kind wel/niet getest wordt. De poster ‘het testen van kinderen’ verduidelijkt de procedure voor alle ouders die hun kinderen willen laten testen.

1 juli 2020 12.10 uur

Sportscholen weer open

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Natuurlijk is ook hier de 1,5 meter afstand regel leidend.

1 juli 2020 09.35 uur

Meten is weten

In ons coronadashboard vindt u gegevens en data over de ontwikkeling van het coronavirus in onze regio. Hierin ziet u onder andere hoeveel mensen er vanaf het begin van de uitbraak besmet zijn (geweest) met het virus, het aantal besmettingen per gemeente, de overledenen, maar ook hoeveel mensen er zijn getest in onze teststraat.

Het dashboard wordt dagelijks ververst met nieuwe gegevens. Ook passen we het soms aan, omdat de omstandigheden wijzigen. Zo ziet u nu dat er net iets meer dan 6000 mensen in onze teststraat zijn geweest.