Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten 2022
Januari | Februari |

Overige liveblog-berichten 2021
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli
I Augustus I September | Oktober | November | December

Overige liveblog-berichten 2020
Maart  |  April  |  Mei  |  Juni |  Juli  | AugustusSeptember 
| Oktober  | November | December

31 maart 2020 16.56

Dak- en thuislozen verhuizen naar hotel in Hilversum

De dak- en thuislozen die gisteren zijn verhuisd zijn naar het hotel in Hilversum krijgen volop media aandacht. Het is dan ook uniek dat Kwintes deze mensen zo snel deze oplossing heeft kunnen aanbieden. In de daklozenopvang de Cocon (Kwintes) slapen de meeste cliënten met zijn tweeën op een kamer. Het is dan niet mogelijk om de aanbevolen afstand van 1,5 meter te houden. Kwintes huurt daarom voorlopig kamers in het Amrath hotel. In het hotel zijn geen andere gasten.

Bekijk hier het filmpje op Nos.nl

31 maart 2020 14.51

Regionale zorgcapaciteit buiten het ziekenhuis

De zorgorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek hebben aparte COVID-19 afdelingen opgezet binnen hun eigen organisaties. Bij deze extra zorglocaties kunnen mensen terecht die besmet zijn met het coronavirus, die niet langer thuis kunnen blijven, maar bij wie de zorgzwaarte te licht wordt bevonden voor opname in een ziekenhuis. Ook is het bedoeld voor mensen die uit het ziekenhuis komen en nog niet thuis kunnen verblijven. Deze extra zorglocaties worden in het land zorghotels genoemd. Momenteel gebeurt dit in de regio Gooi en Vechtstreek binnen de bestaande zorglocaties met als voordeel dat alle infrastructuur aanwezig is. In onze regio zijn HilverZorg, Amaris en Vivium bezig om extra plaatsen te realiseren. HilverZorg heeft maandag (30 maart) een locatie gereed gemaakt met (op termijn) 20 plaatsen beschikbaar. Ook binnen Merem worden plaatsen gecreëerd. De zorginstellingen maken gezamenlijk met de huisartsen uit wie, op welke locatie, de beste zorg kan krijgen.

31 maart 2020 10.39

Zeg geen afspraken voor vaccinaties af

Het vaccineren van jonge kinderen blijft ook tijdens de coronacrisis heel belangrijk. De vaccinaties beschermen namelijk tegen ernstige infectieziekten zoals kinkhoest, meningokokkenziekte of mazelen. Daarom roept Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek ouders op om de afspraken voor vaccinaties niet af te zeggen. Meer informatie over het consultatiebureau tijdens de coronatijd leest u op de website van Jeugd en Gezin.

30 maart 2020 15.25

“De GHOR speelt ook bij deze crisis een rol”

Regelmatig duikt in de berichtgeving over corona de afkorting GHOR op. Die staat voor: geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Directeur publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek René Stumpel over de taken van zo’n GHOR en over de noodzaak van samenwerken in tijden van nood.

Lees meer

De GHOR coördineert als onderdeel van de veiligheidsregio, tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening. De daadwerkelijke hulp aan slachtoffers wordt door de zorginstellingen en zorgaanbieders in de regio verleend (zoals regionale ambulancevoorziening, ziekenhuis, GGD’en, en huisartsen).

De GHOR voert in crisistijd de regie op de hulp via al die organisaties, zorgt ervoor dat mensen uit het lokaal en regionaal bestuur en van politie, brandweer en gezondheidszorg elkaar snel kunnen vinden en ondersteunt de hulpverlening met advies en planning.

René Stumpel

Arts René Stumpel is als directeur publieke gezondheid en directeur van de GGD in de regio Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor de GHOR, Cees Verdam is zijn evenknie in de veiligheidsregio Flevoland.

Sluipende, ongekende crisis

“Dat betekent dat we op grond van de Wet veiligheidsregio de coördinatie, de regie en de aansturing verzorgen van de geneeskundige hulpverleningsketen in de regio. Dat klinkt wel abstract – zeker omdat we niet te maken hebben met wat we wel een ‘flitsramp’ noemen, een typische ramp waarbij in korte tijd de boel op zijn kop staat en hulp nodig is. De coronacrisis is een sluipende crisis, die ook nog eens ongekend is in omvang.”

“Zorginstellingen en –organisaties nemen allerlei initiatieven. Denk aan de regionale ambulancevoorziening, de huisartsen, het streekziekenhuis, de verpleeghuizen en de zorg in de wijken. De GHOR haalt alle informatie op, brengt die samen en vertaalt het totaalbeeld naar de veiligheidsregio. Daar worden alle gegevens en inzichten in het Regionaal Operationeel Team besproken – er is één ROT voor zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. Van daaruit gaat de informatie gebundeld verder naar de twee Regionale Beleids Teams (RBT-en). De voorzitters van de twee samenwerkende veiligheidsregio’s krijgen dus maximaal inzicht in de inspanningen die sector met elkaar pleegt, om zorg te kunnen blijven geven.”

Veel initiatieven, veel afstemming

“Mijn agenda is al twee weken gevuld met corona-gerelateerd werk. Een gekkenhuis, maar dat heeft uitsluitend te maken met de hoeveelheid overleg en het aantal initiatieven. De sector is in een geweldige samenwerkingsmodus geschoten.”

“De GHOR is onderdeel van de GGD in het verzorgingsgebied. Er is een GGD in Flevoland en een in Gooi en Vechtstreek. De GGD’en zijn formeel gezegd de uitvoerder van de Wet publieke gezondheid: in dit geval draait het vooral om de maximale inzet op infectieziekenbestrijding. Mijn werkdagen starten steevast met overleg met het crisisteam van GGD Gooi en Vechtstreek, waarvan ik directeur ben. Zo is bij ons al een tijd een callcenter operationeel. Veel overleg gaat in zoom-sessies – dat is online videobellen met groepen. Zo zitten we dadelijk weer met alle directeuren publieke gezondheid uit het land samen met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Afstemmen, brandjes blussen: al twee weken doe ik niks anders.”

“Een van de belangrijkste taken als GHOR is bijdragen aan de juiste verspreiding van beschermingsmiddelen. We signaleren tekorten en via een landelijk meldingssysteem kunnen we ervoor zorgen dat onze verzorgingsgebieden zo snel mogelijk, maar er is landelijk nog steeds een tekort, de benodigde hoeveelheden mondkapjes, veiligheidsbrillen of gezichtsbeschermers krijgen. We hebben onlangs daarnaast ook zelf een oproep aan de inwoners en ondernemers van Gooi en Vechtstreek gedaan om overtollig beschermingsmateriaal ter beschikking te stellen aan hulpverleners en medisch personeel – met een snel, groot resultaat.  Dat is hartverwarmend.”

“De afzonderlijke organisaties en samenwerkingsverbanden zijn het eerst aan zet. Elke week stemmen we in GHOR-verband met al die betrokken organisaties – ziekenhuizen, ambulance, instellingen voor ouderen- en geestelijke zorg, thuiszorgaanbieders, huisartsen – af wie waar behoefte aan heeft. Elke sector doet van alles zelf, wij proberen die initiatieven aan elkaar te knopen. Het is gigantisch wat er gebeurt. We zijn ook nu bezig om te kijken of we zorgverleners kunnen ondersteunen bij het inrichten van extra zorglocaties. Zo heeft de medische organisatie Merem (die onder meer revalidatiecentra de Trappenberg in Huizen en Hilversum exploiteert) inmiddels bedden vrijgemaakt expliciet voor patiënten. Zorgaanbieder Hilverzorg heeft in overleg met de collega’s een wijkkliniek in Hilversum ingericht, waar mensen kunnen worden ondergebracht die niet thuis verpleegd kunnen worden, maar geen ziekenhuiszorg behoeven. En streekziekenhuis Tergooi heeft inmiddels nagenoeg alle reguliere zorg tijdelijk stilgelegd en tientallen plekken vrijgemaakt voor de behandeling van coronapatiënten in onze regio’s. Er is sprake van een zelf-organiserend principe. Iedereen kruipt bij elkaar – verschillende wijkverplegingsorganisaties trekken samen op, huisartsen zijn bij de huisartsenpost in Blaricum een centraal coronacentrum begonnen in inderhaast betrokken mobiele units

Nadrukkelijk samenwerken

“We werken nadrukkelijk over grenzen heen. De GHOR-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek spreken elkaar natuurlijk regelmatig, sinds een eerste overleg op 11 maart over de aanpak van deze crisis. Dan gaat het over het verspreiden van patiënten, medicatie en beschermingsmiddelen. De GHOR-en ‘zien’ elkaar overigens op provinciaal niveau nu ook, in wat dan weer heet het ROAZ, regionaal overleg acute zorg. Daarvan zijn er elf door het hele land; in Noord-Holland trekken we ook samen op in dat verband. Voorop staat: we doen alles wat we kunnen om al onze inwoners de best mogelijke zorg te leveren in deze verschrikkelijke tijd. Dan maakt het geen donder uit waar je huis staat.”

30 maart 2020 15.00

Begrijpelijke en toegankelijk informatie

Op de pagina ‘Begrijpelijke en toegankelijke informatie Coronacrisis’ wordt informatie verzameld gericht op doelgroepen voor wie de reguliere publiekscommunicatie moeilijk te volgen en te duiden is: laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking of met een psychische aandoening, dementerenden, jongeren met een achterstand.

Informatie Pharos

Pharos heeft de maatregelen en adviezen van de overheid rondom het coronavirus omgezet in begrijpelijke taal. De informatie is (met voorleesfunctie) beschikbaar in acht talen: Nederlands, Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Pools, Tigrinya en Turks.

Een printversie van adviezen en maatregelen en een poster met hygiëneadviezen zijn  beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Chinees, Engels, Pools, Tigrinya en Turks.

Psychische gevolgen

Op de website van het Rode Kruis vindt u voorlichtingsmaterialen over het coronavirus met informatie in het Nederlands, Arabisch, Engels en Turks over de algemene voorzorgsmaatregelen, zorg voor kwetsbare personen en het omgaan met stress als gevolg van isolatie en quarantaine.

Helpdesk in Arabisch en Tigrynia

Door vrijwilligers met medische achtergrond (Corona Actiecomité Statushouders, CAS) is een telefonische helpdesk ingericht voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden die Arabisch of Tigrinya spreken. Deze helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur beschikbaar voor vragen over corona, via telefoonnummer 085-5808800.. De telefonische helpdesk heeft ook een facebook pagina: CAS Help Desk

Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond

Op de facebookpagina’s Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond, worden iedere dag posts geplaatst over het coronavirus, in het Arabisch en Tigrinya.

30 maart 2020 13.20

Regionale cijfers corona

De verspreiding van het coronavirus in Nederland is in een andere fase terecht gekomen. Steeds meer mensen raken besmet en worden ziek. Ook overlijden er helaas meer mensen aan de gevolgen van het virus.

Omdat we als GGD niet meer iedere dag de accurate cijfers van overledenen kunnen communiceren, informeren wij u voortaan één keer per week. We plaatsen dit wekelijkse overzicht op woensdag op dit liveblog.

30 maart 2020 12.16

Elke dakloze eigen kamer vanwege Coronavirus

Vandaag verhuizen 6 cliënten van Kwintes daklozenopvang de Cocon (Hilversum) tijdelijk naar het  Amrath hotel in Hilversum. Dit is een van de maatregelen die Kwintes treft om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

In de daklozenopvang Cocon slapen de (meeste) cliënten met zijn tweeën op een kamer. Het is dan niet mogelijk om de aanbevolen afstand van 1,5 meter te houden. Kwintes huurt daarom voorlopig kamers in het Amrath hotel. In het hotel zijn geen andere gasten.

Kwintes plaatst in het hotel alleen de cliënten waarvan wordt verwacht dat zij de zelfstandigheid aankunnen. De cliënten krijgen een eigen kamer. Ook in het eten wordt voorzien. De cliënten betalen de vaste eigen bijdrage voor de daklozenopvang. Kwintes huurt voorlopig 10 kamers in het Amrath hotel. Er is uitbreiding naar 15 kamers mogelijk. In de nacht is er beveiliging aanwezig.

Lees onderstaand artikel over deze opvang en over De Stolpe, waar dakloze patiënten die met het coronavirus besmet zijn in quarantaine gaan.

Daklozen tijdelijk naar hotel

30 maart 2020 11.10

Anderstalige filmpjes over corona

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft informatiefilmpjes gemaakt over het coronavirus. De filmpjes staan sinds 28 maart op YouTube en zijn in zeven talen beschikbaar:

*) Wij bieden deze filmpjes aan zonder aanspraak op juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

28 maart 2020 12.53

Filmpjes met gebarentolk

Veel Nederlanders zijn fan van gebarentolk Irma Sluis die de landelijke persconferenties zo goed weergeeft. Wist  u dat voor doven en slechthorenden op de website van de Rijksoverheid meer filmpjes met gebarentolk staan?

Bijvoorbeeld over de verspreiding van het coronavirus, over maatregelen voor ondernemingen en verenigingen en over maatregelen voor scholen en kinderopvang.

U kunt ze bekijken op www.rijksoverheid.nl

Heeft u nog vragen? Bel via de Tolkcontact-app naar 0800-1351 of stuur een e-mail naar corona@ggdgv.nl

28 maart 2020 12.34

Poster in ander talen

De poster van de Rijksoverheid ‘Stop de verspreiding van het coronavirus’ is op de website ook te downloaden in het Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks.

Kijk op www.rijksoverheid.nl

27 maart 2020 14.50

Informatie Rijksoverheid

Het Rijk heeft de meest gestelde vragen over het coronavirus nu gecategoriseerd op onderwerp. U vindt er informatie over o.a. de aanpak in Nederland, gezondheid, zorg, beschermingsmiddelen, onderwijs, kinderopvang, dieren, werkgevers en werknemers, reizen, openbaar vervoer, uitvaarten, sport en cultuur.

Bekijk de vragen en antwoorden op www.rijksoverheid.nl

27 maart 2020 13.02

SIRE  lanceert vandaag de campagne #DASLIEF om alle corona-initiatieven te steunen en Nederlanders te inspireren ook te helpen om zo de saamhorigheid te vergroten.

27 maart 2020 12.00

Tweede inwoner van Hilversum overleden aan coronavirus

Vandaag is bekend gemaakt dat op woensdag 25 maart een 76 jarige inwoner van Hilversum in ziekenhuis Tergooi is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Burgemeester Pieter Broertjes: “mijn gedachten en condoleance gaan naar de familie en hun naasten. Dit is het scenario waarvan je weet dat het gaat komen, maar waarvan je hoopt dat het niet gebeurt. Ik wens de familie veel sterkte met dit oneerlijke verlies.”

Woensdag overleed eveneens een inwoonster van Hilversum in een verpleeg-verzorgingshuis. Eerder deze week overleed een inwoner van Weesp in het ziekenhuis aan de gevolgen van het virus. Daarmee komt het aantal overledenen dat woonachtig was in regio Gooi en Vechtstreek op drie.

27 maart 2020 09.00

Coronavirus en digitale veiligheid

We zien elkaar veel minder in de offlinewereld, op sociale media en in online vergaderingen des te vaker.

Oplichters proberen online  hun slag te slaan in deze periode. Aan de deur of via phishing. Om een paar voorbeelden te noemen: :

 • valse collectes
 • valse e-mails over tools voor thuiswerken werken die van je bedrijf lijken te komen
 • betaalverzoeken voor aankopen die je niet gedaan hebt
 • websites die nog wél mondkapjes kunnen leveren

Op www.veiliginternetten.nl krijg je de nodige tips en inzichten.

26 maart 2020 15.50

Wat doen we samen tegen corona?

Voor mensen die niet goed kunnen lezen heeft Stichting Lezen en Schrijven deze afbeelding gemaakt.

26 maart 2020 14.20

Duizenden ‘BEL’ mondkapjes voor de zorg

BEL Burgemeester Nanning Mol van Laren en Joop Huizing (operationeel leider van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek/Flevoland) hebben vanmorgen drieduizend mondkapjes overhandigd gekregen van ondernemer Mark Limburg. De Blaricummer wist deze vanuit het Verre Oosten naar Eemnes te halen. Het bedrijf van Limburg (“wij ontwerpen en ontwikkelen de Europese collectie van Fila, Umbro en Mistral”) heeft kantoor in Eemnes. Limburg is tevens voorzitter van de MCC in Laren. Een ‘gouden’ BEL-match!

Lees hier het gehele artikel in LaarderCourant de Bel van 26 maart 2020

26 maart 2020 13.41

Hilversumse (75) overleden aan coronavirus

Woensdag 25 maart werd bekend dat een 75 jarige inwoonster van Hilversum is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit is het tweede slachtoffer in Gooi en Vechtstreek dat is overleden aan het coronavirus.

Burgemeester Pieter Broertjes: “Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Voor de familie is dit een zware slag in deze toch al zo moeilijke en onzekere tijd. Het raakt mij dat juist oude mensen nu zo kwetsbaar zijn, want dit afschuwelijke virus kan voor hen zo meedogenloos zijn”.

De vrouw woonde in een verpleeg-verzorgingshuis, waar zij ook is overleden.

26 maart 2020 10.40

Weekendopening callcenter

Dit weekend is ons callcenter geopend op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Dan kunt u met uw vragen over het coronavirus bellen naar (035) 69 26 400.

Zondag zijn we gesloten. Afgelopen weekend kwamen er namelijk nauwelijks telefoontjes bij de GGD binnen.

Het landelijk telefoonnummer 0800 – 1351 is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. Ook in het weekend.

25 maart 2020 13.52

Eerste corona-patiënt overleden in regio Gooi en Vechtstreek

Zojuist werd bij ons bekend dat één van de twee patiënten, die maandag 23 maart is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, woonachtig was in de gemeente Weesp. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Dit is de eerste patiënt in de regio Gooi en Vechtstreek die is overleden aan het coronavirus.

Burgemeester Bas Jan van Bochove: “Tot mijn grote verdriet is nu ook in Weesp het eerste dodelijke slachtoffer van het coronavirus te betreuren. Ik betuig mijn diepe medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer. De impact van het coronavirus op ons allemaal dringt na zo’n beklemmend bericht nog eens extra tot mij door.”

25 maart 2020 12.37

Donatie handschoenen

Soms komt hulp uit een onverwachte hoek. Van museum Singer Laren ontvingen we deze dozen met handschoenen.

Dit zijn initiatieven waarop we zitten te wachten! Heel veel dank hiervoor. Wij zorgen dat deze persoonlijke beschermingsmiddelen goed terecht komen!

Singer Laren doneert handschoenen

25 maart 2020 11.16

Achter de schermen

Onze arts infectieziekten, Jacqueline Sleven, werkt meestal achter de schermen. Door het coronavirus heeft zij dagelijks telefonisch contact met patiënten, huisartsen, zorg, verpleeghuizen enz.

Ze onderschrijft het belang dat iedereen zich aan de overheidsvoorschriften houdt: “Als we samen niet deze verantwoordelijkheid nemen, is de kans groot dat er in Nederland strengere maatregelen volgen.”

Lees hier het gehele artikel in BussumsNieuws van 25 maart 2020

25 maart 2020 10.58

Op zoek naar beschermingsmiddelen

We zijn op zoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Huisartsen, medewerkers van ziekenhuizen, zorg- en verpleeghuizen, de thuiszorg en mensen van de daklozenopvang moeten juist in deze tijd van het coronavirus hun werk veilig kunnen doen.

Heeft u zelf nog beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, onderzoekshandschoenen, isolatie overalls, desinfecterende handzeep, vuurwerkbrillen enz. Of bent u een initiatief gestart waar men dergelijke middelen kan aanbieden? Laat ons weten wat u ter beschikking heeft via bescherming@ggdgv.nl

V.l.n.r. chirurgisch, FFP1 en FFP2 mondmasker

Wat hebben we precies nodig?

 • Chirurgische maskers
 • FFP1 maskers *)
 • FFP2 maskers *)
 • Veiligheidsbrillen, vuurwerkbrillen of spatbrillen
 • Schorten met lange mouwen
 • Niet steriele handschoenen
 • Onaangebroken handgel / desinfectiegel

We krijgen mails dat mensen één vuurwerkbril of één doosje (geopende) handschoenen hebben. Ook daar zijn we blij mee. Omdat het om niet steriele handschoenen gaat maakt het niet uit of de doos al geopend is of niet meer helemaal vol is. Bij de maskers en de schorten is het wel belangrijk dat deze verpakt zijn.

Bied uw spullen aan via het mailadres bescherming@ggdgv.nl of breng het langs bij de GGD op de Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum [Routebeschrijving].

De ingezamelde spullen worden eerlijk verdeeld onder onze zorgmedewerkers in Gooi en Vechtstreek.

Onze dank is groot!

*) FFP staat voor Filtering Facepiece Particle; ofwel: een gezichtsmasker dat deeltjes filtert. Het toegevoegde getal (FFP 1, 2 of 3) drukt uit hoe sterk de ingeademde lucht wordt gefilterd. Hoe hoger het getal, hoe meer bescherming. In de zorg wordt vooral gebruik gemaakt van FFP1- en FFP2-maskers.

25 maart 2020 10.43

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.

25 maart 2020 10.07

Callcenter en e-mailadres

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar het callcenter van de GGD: (035) 692 64 00. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Doven en slechthorenden kunnen hun vragen over het coronavirus eveneens stellen. Voor hen zijn wij bereikbaar via corona@ggdgv.nl


Hoe lang nog besmettelijk?

We krijgen bij ons callcenter regelmatig de vraag hoe lang je moet uitzieken als je thuisblijft met verhoging of verkoudheid. Het antwoord is: als u zich beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten. U mag dan dus ook weer naar buiten.

Sommige mensen hebben bij een virusinfectie ook last van geur- en smaakverlies. Dat kan bij elke verkoudheid- en griepinfectie optreden. Die klachten houden vaak wat langer aan. U bent dan niet meer besmettelijk voor anderen. Besmettelijk bent u alleen als u last heeft van verhoging, koorts of luchtwegklachten.

24 maart 2020 16.36

Zoektocht naar persoonlijke beschermingsmiddelen

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen heeft de zorg met spoed persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.

Marije Mansfeld gaf een toelichting aan NH-Gooi over de oproepactie die GGD/GHOR is gestart.

Luister het fragment via deze link.

24 maart 2020 15.42

Defensie geeft levensmiddelen aan voedselbanken

Defensie geeft duizenden kilo’s levensmiddelen aan 3 distributiecentra van de voedselbank. Het gaat om 35 pallets met onder meer vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen. Militairen hebben de goederen afgeleverd in Arnhem, Groningen en Tilburg. Het gaat om een eerste hoeveelheid.

De naar schatting meer dan 10.000 kilo etenswaren was bedoeld voor de deelnemende troepen aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Die is afgelast vanwege het coronavirus. Defensie besloot ze aan de voedselbank te schenken.

Er zijn meer oefeningen afgelast, zoals de jungletraining in Belize. Ook de voeding die voor de hieraan deelnemende militairen was bestemd, gaat naar de voedselbank.

24 maart 2020 10.59

Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek

Ouderen en zieke mensen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico’s van het coronavirus. Er leeft veel angst en onzekerheid. Nu er nauwelijks tot geen bezoek meer mogelijk is, nemen de vragen over (de zin van) het leven toe. Consulenten Levensvragen bieden daarom telefonische ondersteuning aan voor thuiswonende mensen en ouderen.

Bel op werkdagen naar 06 26 05 54 38. Indien u het antwoordapparaat krijgt, wordt er binnen 24 uur teruggebeld. Of stuur een e-mail naar info@centrumlevensvragengooi.nl

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven, maar ook door isolement vanwege het coronavirus.

Aan het Centrum voor Levensvragen zijn geestelijk verzorgers verbonden met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, ervaringen en speciale kennisgebieden. Zo zal er altijd een geestelijk verzorger zijn die aansluit bij uw vraag en behoefte.

Dankzij de subsidie van VWS zijn er geen kosten verbonden aan de gesprekken.

24 maart 2020 07.52

Nieuwe maatregelen overheid

Maandagavond heeft de overheid nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het coronavirus onder controle te krijgen.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de maatregelen lezen en antwoord vinden op de meestgestelde vragen.

23 maart 2020 15.57

Met spoed gevraagd: beschermingsmiddelen voor de zorg

Er is een landelijk tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorg. Huisartsen, medewerkers van ziekenhuizen en zorginstellingen moeten  juist in deze tijd van het coronavirus hun werk veilig kunnen doen.

Heeft u zelf nog beschermingsmiddelen zoals mondkapjes,  onderzoekshandschoenen, isolatie overalls, desinfecterende handzeep, vuurwerkbrillen enz. Of bent u een initiatief gestart waar men dergelijke middelen kan aanbieden?

Laat ons weten wat u ter beschikking heeft via bescherming@ggdgv.nl

Uw gift maakt echt het verschil.

Vanuit de GHOR Gooi en Vechtstreek (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) wordt continu geïnventariseerd waar behoefte is aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) distribueert deze middelen over de verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Mensen maken ook massaal zelf mondkapjes. Deze moeten vanzelfsprekend voldoen aan veiligheidseisen. De kapjes moeten voorzien zijn van een markering FFP1, FFP2 of FFP3. Hoe goed bedoeld ook, de zelfgemaakte varianten hebben deze markering niet.

Vaak worden de mondkapjes gebruikt door kleine zelfstandigen en bedrijven zoals bouw-saneerders, schildersbedrijven maar ook agrariërs. Doe-het-zelvers kunnen deze maskers ook in huis of in de schuur hebben liggen.

Mocht u ze (nog) ergens hebben liggen, stuur een mail naar bescherming@ggdgv.nl en er wordt contact met u opgenomen.

23 maart 2020 15.35

Informatie over stressreacties vanwege corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen. Een van de adviezen is om zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale afstand te bewaren tot anderen. Het is heel begrijpelijk dat dit allerlei reacties en emoties bij u oproept. U kunt zich bijvoorbeeld zorgen maken, boos of angstig voelen, eenzaam, afgezonderd of gespannen.

ARQ, het Nationaal Psychotrauma Centrum, heeft twee folders ontwikkeld die ingaan op deze stressreacties. Dit zijn:

23 maart 2020 12.01

Onze corona informatielijn zit ook vandaag weer voor u klaar om vragen te beantwoorden over het coronavirus. We zijn tot 17.00 uur bereikbaar. Afgelopen weekend waren wij ook beschikbaar om vragen te beantwoorden, er waren voor het eerst minder telefoontjes dan de vorige weekenden.

Nederland gaat de tweede week in van afstand houden tot elkaar: social distancing is op dit moment het beste wapen tegen het coronavirus. Ook vandaag is het zonnig weer met een frisje in de lucht. Net als dit weekend willen veel mensen er misschien even op uit. Houd zowel binnens- als buitenshuis 1,5 meter afstand.

Dit weekend werd er zelfs een landelijke NL-alertmelding verstuurd met de oproep om afstand tot elkaar te houden. Wanneer mensen ziek of verkouden zijn, dan moeten ze thuisblijven.

21 maart 2020 14.31

Boodschap

In de krant van vandaag staat deze advertentie. Iets zo normaals als boodschappen doen gaat ook in deze tijd gepaard met voorzichtigheid. Houd  afstand tot elkaar, hamster geen boodschappen en wees ook vriendelijk naar elkaar.

21 maart 2020 09.00

Een luisterend oor nodig? Bel de Luisterlijn 0900-0767

Juist in deze periode willen mensen graag contact met elkaar. Door de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken is dat niet altijd mogelijk. Er komt vrijwel geen bezoek meer en dan kan het heel stil en eenzaam worden. De Luisterlijn heeft de GGD gevraagd om hun telefoonnummer en hun overige gegevens via het liveblog te communiceren.

De Luisterlijn kan dag en nacht worden gebeld voor een praatje of een goed gesprek, via 0900-0767 (normaal tarief). Het is ook mogelijk om anoniem te bellen. Uw verhaal staat bij de luisterlijn centraal.

Chatten kan elke dag tussen 10.00 en 22.00 uur en je vindt er ook lokale nummers: www.deluisterlijn.nl

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen de 1500 getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks ruim een half miljoen oproepen is de Luisterlijn al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die emotionele steun op afstand biedt.

De GGD is niet verantwoordelijk voor de adviezen die gegeven worden door de vrijwilligers van de luisterlijn.

20 maart 2020 12.58

Speech in beeld

Wilt u de speech van minister-president Rutte (16 maart) nog eens terug zien? Dat kan ook in onderstaande visuele weergave.

20 maart 2020 10.56

Houd afstand van elkaar

Minister President Mark Rutte benadrukte gisteren tijdens de persconferentie nogmaals het belang van afstand houden van elkaar. Social distancing is ons beste wapen in de coronacrisis. Houd zowel binnens- als buitenshuis 1,5 meter afstand. Dus ook als u dit weekend met mooi lenteweer naar buitengaat, neem afstand!

In deze video kunt u zien waarom het zo belangrijk is om een stapje terug te nemen.

20 maart 2020 10.38

GGD test niet meer thuis

Patiënten met luchtwegklachten en koorts, die verdacht worden van het coronavirus, worden niet langer thuis getest door de GGD. Het testen biedt namelijk geen meerwaarde voor de behandeling thuis. Mocht het nodig zijn dat de patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan wordt daar de test uitgevoerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de huisarts nog in overleg met de GGD een coronatest aanvragen.

20 maart 2020 10.15

Coronacentrum

De website www.coronacentrum.nl biedt betrouwbare informatie rondom het coronavirus. De informatie wordt geboden door middel van vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld vragen over werk, onderwijs, zwangerschap, jeugd, huisdieren, zorginstellingen etc. Elke vraag met bijbehorend antwoord is eenvoudig per e-mail te verzenden.

20 maart 2020 08.55

Callcenter

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar het callcenter van de GGD: (035) 69 26 400. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Dit weekend, zaterdag 21 en zondag 22 maart, is ons callcenter geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

19 maart 2020 16.51

Eenvoudige communicatie coronavirus

Pharos heeft toegankelijk materiaal ontwikkeld dat uitleg geeft over het coronavirus. Dit is digitaal en in printversie beschikbaar in het Nederlands, Turks, Engels, Arabisch en Tigrinya. Het materiaal toont in eenvoudige taal de hygiënische adviezen en overige maatregelen van de overheid.

Bekijk het op: www.pharos.nl/coronavirus

19 maart 2020 13.30

Het Crisisteam Huisartsen Gooi en Vechtstreek heeft aan de GGD gevraagd om onderstaand bericht op dit liveblog te plaatsen. Dit bericht geldt voor mensen die overwegen contact te zoeken met de eigen huisarts en/of bij de Huisartsenpost vanwege het coronavirus.

Centraal Corona Centrum in Gooi en Vechtstreek

Vanaf maandag 23 maart verwijzen huisartsen in Gooi- en Vechtstreek patiënten, van wie het vermoeden bestaat dat zij besmet zijn met het Coronavirus en dusdanig ziek zijn dat zij door een huisarts onderzocht moeten worden, naar het Centraal Corona Centrum. Patiënten kunnen hier alleen terecht na een afspraak via de eigen huisartsenpraktijk.  Bij de huisartsenpost op het terrein van Tergooi, locatie Blaricum, zijn hiervoor enkele port-a-cabins geplaatst.

Lees meer

Dit regionale Centraal Corona Centrum voorkomt dat patiënten het virus verspreiden onder andere patiënten en medewerkers van de huisartsenpraktijk. Op deze manier beschermen de huisartsen in de regio hun patiënten, zichzelf en medewerkers zo goed mogelijk tegen de verspreiding van het virus.

Niet zonder afspraak naar Centraal Corona Centrum

Het is niet mogelijk om zonder afspraak naar het Centraal Corona Centrum te gaan of rechtstreeks een afspraak te maken bij het Centraal Corona Centrum. De huisarts verwijst pas door als een consult of visite nodig is. ’s Avonds en in het weekend verwijst ook de huisartsenpost patiënten, van wie het vermoeden bestaat dat zij besmet zijn, door naar de locatie van het Centraal Corona Centrum.

Niet zonder afspraak naar eigen huisartsenpraktijk

Andere maatregelen die de huisartsen hebben genomen zijn dat patiënten niet meer zonder afspraak naar de praktijk kunnen komen. Patiënten met lichte luchtwegklachten worden gevraagd ook niet meer naar de praktijk te bellen.

De praktijk hoeft pas gebeld te worden wanneer de klachten verergeren, patiënten koorts hebben of als zij tot kwetsbare groep behoren. Dat zijn mensen die ouder dan 70 jaar of mensen met een aandoening waardoor ze minder weerstand hebben. Patiënten met klachten die kunnen wachten, worden gevraagd hun bezoek aan de eigen huisarts uit te stellen.

Meer Informatie of een luisterend oor:

Voor algemene informatie kunnen mensen terecht op de website van het  RIVM of GGD Gooi en Vechtstreek. Voor meer informatie over het coronavirus kunnen inwoners bellen met RIVM 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.

Ook bij GGD Gooi en Vechtstreek kunnen mensen terecht met algemene vragen over het coronavirus via : 035-69 26 400. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 17.00. In het weekend is deze corona informatielijn te bereiken van 10.00 tot 14.00 uur. Is er een luisterend oor, advies, of extra hulp nodig vanwege de situatie met het coronavirus? Dan kan er ook contact worden opgenomen met de Rode Kruis Hulplijn via 070-44 55 888. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

Rene Batenburg, huisarts GHO-GO
Wouter Blokhuis, huisarts, medisch manager huisartsenpost

19 maart 2020 11.05

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Alle scholen en kinderopvangorganisaties sluiten tot en met maandag 6 april hun deuren. De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang is noodopvang. Dit is bedoeld voor kinderen (0-12 jaar) van mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen. Voor een lijst van cruciale beroepen, zie: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/.Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dit kan. Als dit niet mogelijk is, kunnen ouders een beroep doen de noodopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen inventariseert alle vragen rondom de noodopvang in de regio Gooi en Vechtstreek. De medewerkers verwijzen ouders door naar een passende opvangorganisatie. Ook als ouders tegen problemen aanlopen rondom de noodopvang van hun kind(eren) kunnen zij contact opnemen met dit Meldpunt. Het Meldpunt is op alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via (035) 69 26 202. Per e-mail is het Meldpunt te bereiken via kinderopvangcorona@regiogv.nl

18 maart 2020 16.10

Informatie voor laaggeletterden

Voor laaggeletterden is het moeilijk te begrijpen wat er nu eigenlijk gezegd of geschreven wordt over het coronavirus. Voor deze mensen heeft Stichting Lezen en Schrijven een animatie ontwikkeld waar in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat je kunt doen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

Bron: Stichting Lezen en Schrijven

18 maart 2020 14.45

Noodopvang voor kinderen

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sluiten van 16 maart tot en met 6 april. De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang is noodopvang – bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.

Poster Rijksoverheid Noodopvang kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen

18 maart 2020 12.29

Infectieradar coronavirus

Via www.infectieradar.nl kunt u helpen om klachten in kaart te brengen die kunnen wijzen op het coronavirus. U geeft dan eens per week door of u in de afgelopen week koorts of andere klachten had. Hiermee kan het RIVM volgen hoe gezondheidsklachten over het land verspreid zijn en hoe deze zich in de tijd ontwikkelen. Meer informatie kunt u lezen op www.rivm.nl.

Bloedbank blijft open

Belangrijke oproep van Sanquin: Bent u gezond, heeft u geen last van ziekteverschijnselen en krijgt u een oproep om bloed te doneren? Gaat u alstublieft. Ondanks de problemen rond het coronavirus blijft de bloedvoorziening een vitale en belangrijke voorziening in de gezondheidszorg. De bloedbank blijft open en neemt alle preventie- en hygiënemaatregelen tot corona zorgvuldig in acht. Kijk voor meer informatie op www.sanquin.nl.

Omzien naar elkaar

Wist u dat er nu veel hulp via social media voor ouderen en kwetsbare groepen is? De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor ouderen die bezorgd zijn of gewoon een praatje willen maken. Zij zijn 7 dagen per week per week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op (0348) 46 66 66. U kunt ook bellen met het Rode Kruis via telefoonnummer: (070) 445 58 88. Helaas gebruiken niet alle ouderen deze kanalen. Daarom doen we een beroep op u. Kent u iemand die wel wat steun of positieve aandacht kan gebruiken en niet op social media actief is? Breng elkaar in contact.

#eentegeneenzaamheid

Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl kunt u diverse tips lezen hoe u anderen kunt helpen in tijden van Corona.

18 maart 2020 11.15

Geen dagelijkse besmettingen

Vanaf vandaag geven wij geen dagelijkse update meer van het aantal besmettingen in regio Gooi en Vechtstreek. Door het veranderde testbeleid is de dagelijkse update (via dit liveblog) van deze cijfers geen complete weergave meer. Het aantal besmettingen in Nederland wordt per gemeente door het RIVM gecommuniceerd.

De verpleegkundigen van de GGD testen nog steeds mensen, maar dit zijn vooral ernstig zieke patiënten en mensen uit kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld ouderen boven de 70 jaar en mensen met een afweerstoornis of een ernstige aandoening.

Veelgestelde vragen bij het callcenter

Wij krijgen bij het callcenter veel vragen van inwoners die zich afvragen wat zij moeten doen als zij in contact zijn geweest met verkouden of grieperige mensen. Dus met mensen die mogelijk het coronavirus kunnen hebben.

De landelijke richtlijn is om thuis te blijven als u zelf ook klachten heeft, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd in dat geval sociaal contact en beperk bezoek aan kwetsbare mensen.

Heeft u zelf geen klachten? Dan hoeft u niet thuis te blijven. Uiteraard gelden dan wel de landelijke algemene adviezen: was uw handen regelmatig, schud geen handen, houd een armlengte afstand van andere mensen en probeer zoveel mogelijk thuis te werken.

Ook krijgen wij vragen over wie er worden bedoeld met kwetsbare personen. Dit zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een van onderstaande aandoeningen:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten
  • na orgaantransplantatie
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie in overleg met de behandelaar

17 maart 2020 12.24

Landelijk informatienummer tot 22.00 uur

Het landelijke informatienummer over het coronavirus blijft ’s avonds langer open. U kunt het nummer 0800 -1351 bellen tussen 08.00 en 22.00 uur.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de belangrijkste informatie over het coronavirus.

16 maart 2020 11.21

Veel telefoontjes callcenter

Het is druk in ons callcenter. Om wachtrijen te voorkomen, vragen we bellers uit een andere regio (bijvoorbeeld Brabant) te bellen met hun eigen GGD. Op de website www.ggd.nl vindt u het telefoonnummer van de GGD bij u in de buurt.

Heeft u een medische vraag? Bel dan uw eigen huisarts of kijk op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Ook voor doven-en slechthorenden is ons callcenter bereikbaar. Zij kunnen hun vragen stellen via de e-mail: corona@ggdgv.nl

De voorzitter van de Veiligheidsregio, Pieter Broertjes, nam vanmorgen poolshoogte in het callcenter

16 maart 2020 11.06

Testuitslagen

Via dit liveblog worden alleen de testuitslagen bekend gemaakt van mensen die door GGD Gooi en Vechtstreek zijn getest. Het is ook mogelijk  dat mensen in het ziekenhuis worden getest of in een andere regio, bijvoorbeeld vanwege hun werk. Wij communiceren deze uitslagen niet.

Het RIVM communiceert dagelijks het totaal aantal besmettingen in Nederland.

In ons callcenter komen veel vragen binnen van mensen die getest willen worden op het coronavirus. Zij voelen zich ziek en maken zich zorgen over hun eigen gezondheid of die van hun gezinsleden. Onze medewerkers aan de telefoon proberen begripvol te zijn, goede antwoorden, tips en adviezen te geven.

Wanneer wordt iemand getest?

De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral ernstig zieke patiënten en mensen uit kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld ouderen boven de 70 jaar en mensen met een afweerstoornis. Het testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Kan ik me aanmelden voor een test/laten testen?

Nee, testen worden alleen gedaan als de (huis)arts dat nodig vindt.

Heeft u nog meer vragen over het testen op het coronavirus?  Kijk dan hier voor deze specifieke informatie.

15 maart 2020 20.22

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven in heel Nederland sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Lees meer

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) hebben de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toegelicht tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs.
 • Voor kinderen van ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij de politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zo kunnen deze ouders blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Ook sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Het kabinet vraagt iedereen in Nederland om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Het kabinet benadrukt nogmaals dat het niet nodig is om boodschappen te hamsteren. De supermarkten blijven nieuwe voorraden krijgen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Er zijn ook posters beschikbaar die alle maatregelen in een oogopslag zichtbaar maken:

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over deze nieuwe maatregelen dan kunt u terecht op de volgende twee websites:

U kunt ook bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351 (vandaag extra lang bereikbaar van 08.00-22.00 uur).

Het algemene nummer van GGD Gooi en Vechtstreek is beschikbaar voor specifieke medische vragen waarop u via bovenstaande routes geen antwoord krijgt: (035) 692 64 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. De GGD bepaalt per weekend op welke tijdstippen het nummer bereikbaar is op zaterdag en zondag. Deze informatie is te vinden via het liveblog van de GGD.

15 maart 2020 19.50

Contact met de huisarts

Het Crisisteam Huisartsen Gooi en Vechtstreek heeft aan de GGD gevraagd om onderstaand bericht op dit liveblog te plaatsen. Dit bericht geldt voor mensen die overwegen een afspraak te maken bij de eigen huisarts en/of bij de Huisartsenpost.

In de afgelopen dagen heeft de Corona epidemie zich in Nederland verder ontwikkeld. De overheid heeft een beleid aangewezen dat erop gericht is de verspreiding van de ziekte te vertragen en zo de druk op zorg te spreiden. Dit beleid begint bij de mensen zelf: blijf thuis als je hoest; houdt rekening met kwetsbare mensen in je omgeving en werk zoveel mogelijk thuis. Denk ook goed zelf na over het bezoeken van feestjes, verjaardagen en andere sociale activiteiten.

Lees meer

Huisartsen onder extra druk door coronavirus

De taak van de huisarts is om de reguliere zorg zoveel mogelijk te bewaken en in stand te houden in deze moeilijke tijden en de mensen die besmet zijn zo goed mogelijk te begeleiden volgens de geldende richtlijnen van het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Wij merken hierbij een toenemende druk op de huisartsenzorg door een stijging van het aantal telefonische vragen met 30% in de praktijken en op de Huisartsen-/Spoedpost. Door de inzet van alle medewerkers is dit allemaal nog te behappen. Het Crisisteam in de regio Gooi en Vechtstreek is de afgelopen week druk bezig geweest met het invullen van deze taak en de stappen die daarbij nodig zullen zijn voor te bereiden. Alle huisartsen zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Gevolgen voor inwoners

Dit kan in de komende dagen wel degelijk gevolgen hebben voor de reguliere huisartsenzorg. Het is belangrijk dat we onnodige praktijkbezoeken overdag zoveel mogelijk voorkomen om verdere verspreiding van het virus te beperken. Het kan dus zijn dat de huisarts een controle voor een chronische aandoening uitstelt of vervangt door een telefonisch consult.

Ook vragen wij met klem aan de patiënten om NIET zonder afspraak naar de praktijk te komen (ook niet voor bijvoorbeeld een herhaalrecept) en als u een afspraak maakt eerlijk antwoord te geven op de vraag of u last heeft van luchtwegklachten of koorts. De doktersassistente zal aan de telefoon hiernaar vragen. Ook zal zij vaker een zelfzorg advies geven of u door de huisarts terug laten bellen. Vragen die veilig uitgesteld kunnen worden, zullen uitgesteld worden.

Het spreekt vanzelf dat we natuurlijk de gezondheidsproblemen die wel beoordeeld moeten worden, blijven behandelen.

Wanneer contact met de huisarts

 • Mensen die hoesten en geen koorts hebben en ook niet benauwd zijn hoeven de huisarts niet te bellen. Een beoordeling voegt in dit geval niet veel toe. Er is immers helaas geen geneesmiddel voor Corona.
 • Patiënten die kwetsbaar zijn doordat zij een andere aandoening hebben (dat zijn bijvoorbeeld alle mensen boven de 70 en alle mensen jonger dan 70 met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes, astma, copd, ernstige hart- of nierproblemen, stoornissen van het afweersysteem) wordt aangeraden om wel te bellen voor overleg. De huisarts zal dan samen met de patiënt beslissen wat verstandig is.

Voor algemene vragen over Corona wordt gevraagd NIET de huisarts of de huisartsenpost te bellen maar te kijken op de website van het RIVM of te bellen met het landelijk informatie nummer van het RIVM 0800-1351

Rene Batenburg, huisarts, voorzitter GHO GO
Wouter Blokhuis, huisarts, medisch manager Huisartsenpost

14 maart 2020 12.40

Drie nieuwe besmettingen in de regio

Bij drie inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Allen keerden recent terug van een skivakantie in een risicogebied. Het is zeer waarschijnlijk dat zij het virus daar hebben opgelopen. In totaal zijn er nu 11 besmettingen in de regio.

Het betreft een 32-jarige man uit Hilversum, een 71-jarige man uit  Bussum en een 45-jarige man eveneens uit Bussum. Zij verblijven met ziekteverschijnselen thuis en maken het naar omstandigheden redelijk. De 45-jarige patiënt uit Bussum heeft drie schoolgaande kinderen. De kinderen zijn gezond, hebben geen klachten maar blijven de komende 14 dagen wel uit voorzorg thuis. De betrokken school en kinderopvang worden geïnformeerd en indien nodig bijgestaan door de GGD.

Met vragen over het coronavirus kunt u dit weekend terecht bij het callcenter van de GGD. U kunt tussen 10.00 en 14.00 uur bellen naar (035) 69 26 400.

14 maart 2020 10.59

Call center GGD
Onze collega’s beantwoorden uw vragen over het coronavirus

Callcenter open

Ook dit weekend is ons callcenter open. U kunt tussen 10.00 en 14.00 uur bellen naar (035) 69 26 400 met al uw vragen over het coronavirus.

We krijgen veel vragen over wat te doen bij verkoudheidsklachten. Heeft u milde verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest) of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Dan is het advies om thuis te blijven, uit te zieken en ervoor te zorgen dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen; de klachten zijn mild.

Worden de klachten erger? U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en u hoest of ademt moeilijk? Dan moet u wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

In beide situaties hoeven huisgenoten (partners, kinderen) niet thuis te blijven zolang zij gezond zijn en zelf geen klachten hebben. Als zij verkoudheidsklachten krijgen, moeten zij wel thuisblijven.

13 maart 2020 16.32

Voorzitter Veiligheidsregio extra bevoegdheden vanwege coronavirus

 Vandaag zijn de zeven burgemeesters van de Gooi en Vechtstreek bijeengekomen naar aanleiding van de extra maatregelen die het kabinet gisteren afgekondigde. Er is besloten om op te schalen naar GRIP 4. Dit besluit is genomen omdat de situatie rondom het coronavirus de grenzen van een gemeente overstijgt. In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding. Dit betekent dat voorzitter Pieter Broertjes extra bevoegdheden heeft gekregen om regionaal, op het gebied van de openbare orde en veiligheid, de verspreiding en de effecten van het coronavirus tegen te gaan.

Lees meer

In de praktische uitwerking van de afgekondigde maatregelen willen de gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde optreden. Hierbij blijft het van cruciaal belang dat alle inwoners en ondernemers ook verantwoordelijkheid nemen. “Wij moeten niet alleen onszelf helpen, maar vooral ook oog voor elkaar houden”, aldus Pieter Broertjes.

Primaire levensbehoeften moeten toegankelijk blijven.

Alle bijeenkomsten of evenementen waar meer dan 100 personen bij elkaar komen moeten worden afgelast. Regionaal is afgesproken dat supermarkten en levensmiddelenmarkten een uitzondering zijn op de ‘niet meer dan 100 personen’ maatregel. Het gaat hierbij immers om een primaire levensbehoefte, die vrij toegankelijk moet blijven voor alle inwoners.

Onderwijs

Landelijk beleid is van toepassing op alle onderwijsinstellingen. Dit betekent dat basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek open blijven.

Raadsvergaderingen en commissies

Raadsvergaderingen, commissies en andere politieke bijeenkomsten gaan tot en met 31 maart in principe niet door tenzij er dwingende redenen zijn om deze toch door te laten gaan. Een voorbeeld van een dwingende reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een wettelijke termijn zit aan besluitvorming.

GGD Gooi en Vechtstreek

De GGD Gooi en Vechtstreek is tijdens kantooruren voor vragen over gezondheid te bereiken op telefoonnummer (035) 692 64 00. Het weekend van 14 en 15 maart is dit nummer bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op de GGD website www.ggdgv.nl/coronavirus.

13 maart 2020 15.15

Brieven voor onderwijs en kinderopvang

Premier Rutte maakte donderdag 12 maart een aantal nieuwe maatregelen bekend om verspreiding van het coronavirus te beperken. De GGD heeft drie brieven gestuurd naar onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties zodat zij ouders, leerlingen en studenten over de relevante ontwikkelingen kunnen informeren.

 1. Brief voor ouders van KDV, BSO en gastouder
 2. Brief voor ouders van VO- en PO-scholen
 3. Brief voor MBO-studenten

13 maart 2020 12.00

Testbeleid

In ons callcenter komen veel vragen binnen van mensen die getest willen worden op het coronavirus. Zij voelen zich ziek en maken zich zorgen over hun gezondheid en hun gezinsleden. Onze medewerkers aan de telefoon proberen begripvol te zijn, goede antwoorden, tips en adviezen te geven.

Bij iedere test die positief was (een besmette patiënt) werd tot nu toe brononderzoek gedaan: In Gooi en Vechtstreek waren 7 besmettingen herleidbaar naar Noord-Italië en 1 naar een besmette patiënt uit een andere plaats in Nederland. Er wordt in deze fase van de epidemie geen brononderzoek meer gedaan omdat het niet veel meer toevoegt. Het testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Vragen die er momenteel uitspringen:

Wanneer wordt iemand nog getest?

De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral ernstig ziekte patiënten en mensen uit kwetsbare groepen. Dit zijn ouderen boven de 70 jaar en mensen met een afweerstoornis.

Waarom is het testbeleid veranderd?

Het RIVM verandert het testbeleid om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Het testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor  dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Kan ik me aanmelden voor een test/laten testen?

Nee, testen worden alleen gedaan als de (huis)arts dat nodig vindt.

Heeft u nog meer vragen over het testen op het coronavirus?  Kijk dan voor deze specifieke informatie op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#aanpak

13 maart 2020 11.10

Inwoner Naarden besmet met coronavirus

Bij een 49-jarige inwoner van Naarden is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. In totaal zijn er in de regio Gooi en Vechtstreek nu 8 besmettingen met het virus.

De man keerde recent terug van een skivakantie in Noord-Italië, waar hij het virus waarschijnlijk heeft opgelopen. Hij verblijft met ziekteverschijnselen in thuisisolatie. Zijn gezinsleden, waaronder twee schoolgaande kinderen, hebben geen klachten en waren niet besmettelijk in de periode dat zij op school waren. De kinderen blijven de komende 14 dagen uit voorzorg eveneens thuis. De scholen zijn inmiddels geïnformeerd over de situatie.

Contactonderzoek

GGD Gooi en Vechtstreek is direct contactonderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de man tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Deze mensen worden door de GGD benaderd. Zij moeten tijdens de incubatietijd van 14 dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, worden zij ook in thuisisolatie geplaatst en getest op het virus.

Alertheid

De GGD en het RIVM blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen. Mochten er nieuwe gevallen worden gevonden, dan past de GGD hetzelfde protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt en zijn/haar contacten. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich kan verspreiden.

Callcenter GGD Gooi en Vechtstreek

Via een speciaal telefoonnummer 035-6926400 kunnen inwoners vragen stellen over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Zaterdag en zondag is het callcenter eveneens bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur.

Ook het landelijke informatienummer kan worden gebeld via 0800-1351, dit kan tussen 08.00 en 20.00 uur.

Vragen en informatie

Mensen kunnen voor meer informatie over het coronavirus terecht op:

13 maart 2020 10.30

Risicogebieden aangepast

De lijst met risicogebieden is door het RIVM aangepast. De risicogebieden in Europa en daarbuiten zijn:

 • Italië
 • Oostenrijk
 • Noordrijn Westfalen (Duitsland)
 • Madrid (Spanje)
 • China (inclusief Hong Kong)
 • Zuid-Korea
 • Iran

13 maart 2020 09.00

Overzicht maatregelen

Gisteren maakte minister-president Mark Rutte een aantal maatregelen bekend voor heel Nederland. Op deze poster wordt het nog eens helder voor iedereen uitgelegd.

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt bij meerdere organisaties terecht voor éénduidige informatievoorziening over het virus. Hier staan de meest gestelde vragen, nieuwe maatregelen, tips, adviezen en u kunt hier eveneens communicatiemateriaal downloaden voor uw eigen organisatie.

Op deze liveblog en via onderstaande websites kunt u meer informatie vinden en wordt de actuele stand van zaken bijgehouden.

Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland

Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

Heeft u geen klachten?

 • Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen).
 • Werk thuis als het kan.

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten?

Dit is: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

 • Blijf thuis.
 • Beperk sociale contacten.

Vergeet niet

 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Voor medewerkers in de zorg gelden andere maatregelen. Het RIVM heeft antwoorden op veelgestelde vragen voor medewerkers in de zorg.

Deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020.

Regionaal callcenter voor vragen over coronavirus

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met ons callcenter via (035) 69 26 400. Wij zitten vandaag tot 17:00 uur voor u klaar. Ook dit weekend, zaterdag en zondag, zijn wij geopend en kunt u met vragen over het coronavirus bij ons terecht.

De openingstijden van ons callcenter zijn voor het weekend aangepast: van 10.00 tot 14.00 uur zijn wij bereikbaar.

U kunt ook bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.

Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

12 maart 2020 15.35

Nieuwe maatregelen voor Nederland

Zojuist is bekend geworden dat er nieuwe maatregelen zijn die gelden voor heel Nederland om besmetting met het coronavirus te beperken. Het RIVM heeft het kabinet geadviseerd tot het nemen van deze aanvullende maatregelen. Deze zijn:

 • Bij milde verkoudheid (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden Celsius): beperk uw sociale contacten, dus blijf thuis. Ga niet naar uw werk of naar school. Deze maatregel gold sinds maandag al in Noord-Brabant. De rest van Nederland sluit hier nu bij aan.
 • Het kabinet roept iedereen op om thuis te werken waar dat redelijkerwijs kan. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt u gevraagd om gespreid te werken. Daarmee worden bijvoorbeeld pieken op treinstations voorkomen.
 • Er wordt een dringend beroep gedaan om kwetsbare groepen te ontzien. Dit betreft ouderen en mensen met minder weerstand. Ga bijvoorbeeld niet op bezoek bij oudere mensen als u verkouden bent. Dat geldt ook voor kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, die verkouden zijn en bij hun grootouders op bezoek willen. Ook wordt ouderen afgeraden om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
 • Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: de overdracht van het virus is bij kinderen en jeugdigen beperkt. Kinderen die verkouden zijn, moeten wel thuis blijven.
 • Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs op afstand te verzorgen: online aanbieden van grootschalige hoorcolleges.
 • Er volgen specifieke aanwijzingen voor zorgpersoneel en personeel van vitale sectoren.
 • Ziekenhuizen worden gevraagd verdere maatregelen te treffen, zoals het opschalen van de IC-capaciteit.
 • Zorgpersoneel wordt afgeraden naar het buitenland af te reizen, in het bijzonder naar risicogebieden.
 • Alle evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor werksituaties.
 • Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

Callcenter

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar het callcenter van de GGD: 035-6926400. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Dit weekend, zaterdag 14 en zondag 15 maart, is ons callcenter geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Landelijk informatienummer

Ook via het landelijk informatienummer 0800-1351 kunt u uw vragen stellen over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.

12 maart 2020 12.30

Groepsvaccinaties  voor 9- t/m 14-jarigen uitgesteld

De door Jeugd en Gezin geplande groepsvaccinaties in de week van 30 maart t/m 3 april gaan niet door. Vanwege de onvoorspelbaarheid  van de verspreiding van het coronavirus heeft het RIVM besloten dat in heel Nederland, dus ook in de regio Gooi en Vechtstreek, de groepsvaccinaties voor 9- t/m 14-jarigen worden uitgesteld.

Ruim 5400 jeugdigen uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben van het RIVM een oproep gekregen om zich te laten vaccineren in sporthal De Zandzee in Bussum. Jeugd en Gezin organiseert daar de groepsvaccinaties in de week van 30 maart tot en met 3 april. Al deze vaccinaties voor 9- t/m 14-jarigen worden nu uitgesteld.

De vaccinaties voor 9-jarige jongens en meisjes (DTP/BMR) worden uitgesteld tot na de zomervakantie. Voor deze prikken waren alleen kinderen uit Huizen en Wijdemeren opgeroepen. Ook de vaccinaties aan 13-jarige meisjes (HPV) worden uitgesteld tot na de zomer. Met het uitstellen van een half jaar komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar.

De vaccinaties voor 14-jarige jongeren (meningokokken ACWY) worden verzet naar juni. Hiervoor ontvangen zij een nieuwe uitnodiging.

Alle afspraken (en eventuele vaccinaties) bij Jeugd en Gezin gaan gewoon door. Zowel op de consultatiebureaus, op het inhaal-vaccinatiespreekuur, als op de scholen.

Ook de 22-wekenprik voor zwangeren wordt gewoon gegeven.

Callcenter

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar het callcenter van de GGD: 035-6926400. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Dit weekend, zaterdag 14 en zondag 15 maart, is ons callcenter geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Het is momenteel erg druk in ons callcenter, het kan zijn dat u even moet wachten. We zien een dagelijkse toename van bezorgde inwoners die ons bellen. De meest gestelde vragen die worden gesteld gaan over de eigen gezondheid. Wij verwijzen steevast naar de richtlijnen van het RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  en de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Landelijk informatienummer

Ook via het landelijk informatienummer 0800-1351 kunt u uw vragen stellen over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.

Information in English

Novel coronavirus (COVID-19)

Information in Chinese

Novel coronavirus (COVID-19): questions and answers in Chinese

11 maart 2020 17.46

Inwoner Hilversum besmet met coronavirus

Bij een 52-jarige inwoner van de gemeente Hilversum is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. In totaal zijn er in de regio Gooi en Vechtstreek nu 7 besmettingen met het virus.

De man keerde recent terug van een skivakantie in Noord-Italië, waar hij het virus waarschijnlijk heeft opgelopen. Hij verblijft met ziekteverschijnselen in thuisisolatie. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk. Zijn gezinsleden hebben geen klachten, maar blijven de komende 14 dagen wel uit voorzorg thuis. Er zijn geen schoolgaande kinderen bij betrokken.

Callcenter GGD Gooi en Vechtstreek

Via een speciaal telefoonnummer 035-6926400 kunnen inwoners vragen stellen over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Aanstaand weekend is het callcenter op zaterdag en zondag bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur.

Ook het landelijke informatienummer kan worden gebeld via 0800-1351, dit kan tussen 08.00 en 20.00 uur.

11 maart 2020 15.30

Brief naar ouders

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland krijgen wij veel vragen over het (uit voorzorg) thuishouden van kinderen. Wij begrijpen dat de wereldwijde verspreiding van het coronavirus vragen en zorgen oproept. Ook het onderwijs heeft te maken met de gevolgen. In de fase waarin we ons nu bevinden, blijven de scholen in de regio gewoon open. Alleen leerlingen en medewerkers die in contact zijn geweest met een patiënt met het virus, of zijn teruggekomen uit een gebied waar het coronavirus heerst, moeten bij verkoudheidsklachten of koorts thuisblijven en uitzieken.

We volgen daarin de landelijke richtlijnen van het RIVM.

GGD Gooi en Vechtstreek heeft via de scholen van voortgezet en primair onderwijs instellingen deze brief naar alle ouders gestuurd. Een brief met gelijke strekking is eveneens naar het MBO gestuurd, maar dan gericht aan de MBO-studenten.

11 maart 2020 15.18

Risicogebieden aangepast

De lijst met risicogebieden is door het RIVM aangepast. De omgeving in het noorden van Italië is uitgebreid naar heel Italië. Singapore en Macau worden niet langer gezien als een risicogebied, omdat het virus daar niet meer op grote schaal verspreid wordt.

Vanaf nu geldt dus:
Heeft u:

 • Verkoudheidsklachten of verhoging (tot 38 graden Celsius)
 • Én contact gehad met een patiënt met het coronavirus, óf bent u in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
  • Italië
  • China (inclusief Hong Kong)
  • Zuid-Korea
  • Iran

Dan hoeft u de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden uw klachten erger:

 • U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius)
 • U moet hoesten of bent benauwd

Dan moet u wél bellen met uw huisarts.

11 maart 2020 12.29

Vragen coronavirus en school

Wij krijgen vragen over op welke school de twee kinderen zitten van de 46-jarige inwoner van Bussum, waarvan vandaag bekend is gemaakt dat hij met het coronavirus is besmet. Het betreft een leerling van de Vondelschool in Bussum (basisschool) en een leerling van de Huizermaat in Huizen (voortgezet onderwijs). De kinderen uit het gezin hebben geen ziekteverschijnselen en zijn daardoor niet besmettelijk geweest. Zij blijven uit voorzorg de komende 14 dagen wel thuis.

De directeur van de Vondelschool heeft alle ouders, leerlingen en medewerkers geïnformeerd over de situatie. Ook de rector van de Huizermaat heeft dit voor haar school gedaan.

Als ouders vragen of zorgen hebben, kunnen zij bellen met het callcenter van de GGD, dat vandaag open is tot 17.00 uur: (035) 692 64 00.

Voor algemene informatie over het coronavirus kunt u ook terecht op de website van het RIVM, www.rivm.nl/coronavirus/covid-19, en de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

11 maart 2020 12.15

Informatie voor gemeenteraden

De gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek en de colleges van Burgemeester en Wethouders zijn geïnformeerd door de directeur Publieke Gezondheid van de GGD over het coronavirus. Afgelopen maandag ontvingen zij een informatiebrief.

Doven en slechthorenden kunnen hun vragen over het coronavirus eveneens stellen. Voor hen zijn wij bereikbaar via corona@ggdgv.nl

11 maart 2020 10.21

Tweede coronabesmetting in Bussum

In de regio Gooi en Vechtstreek is een nieuwe besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het betreft een 46-jarige inwoner van Bussum. In totaal zijn er in de regio nu 6 besmettingen met het virus, waarvan 2 in Bussum, 2 in Naarden, 1 in Blaricum en 1 in Huizen.

De man heeft het virus zeer waarschijnlijk opgelopen na contact met een bewezen coronapatiënt uit Amsterdam. Hij verblijft vanaf de eerste ziekteverschijnselen al thuis in isolatie, afgezonderd van zijn gezinsleden. In het gezin zijn twee schoolgaande kinderen. Zij hebben geen klachten, maar blijven de komende 14 dagen wel uit voorzorg thuis.

Callcenter GGD Gooi en Vechtstreek

Via een speciaal telefoonnummer 035-6926400 kunnen vragen worden gesteld over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Ook het landelijke informatienummer kan worden gebeld via 0800-1351, dit kan tussen 08.00 en 20.00 uur.

10 maart 2020 14.12

Coronabesmetting in Bussum

Een 32-jarige inwoonster van Bussum is besmet met het coronavirus. Dit stelde het RIVM na laboratoriumonderzoek vandaag vast. Het totaal aantal besmettingen in de regio Gooi en Vechtstreek komt daarmee op vijf.

De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Noord-Italië. Zij keerde onlangs terug van vakantie en verblijft  sindsdien met ziekteverschijnselen thuis. Ze maakt het naar omstandigheden goed. Haar gezinsleden blijven de komende periode ook binnenshuis. Er zijn geen schoolgaande kinderen bij betrokken.

Callcenter GGD Gooi en Vechtstreek

Via een speciaal telefoonnummer (035) 69 26 400 kunnen inwoners vragen stellen over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Ook het landelijke informatienummer kan worden gebeld via 0800-1351, dit kan tussen 08.00 en 20.00 uur.

10 maart 2020 10.09

Glimlach in plaats van hand

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er is nu een nieuwe maatregel bijgekomen: geen handen meer schudden. Vanaf vandaag begroeten wij u dus met een glimlach in plaats van een handdruk.

9 maart 2020 21.12

Het kabinet komt met een dringend advies om de besmetting van het coronavirus in te dammen: vanaf dit moment geen handen meer schudden.

9 maart 2020 13.27

Callcenter

Het is druk in ons callcenter. Inwoners weten ons goed te vinden. Tot 13.00 uur hebben ruim 100 mensen gebeld met vragen over het coronavirus. U kunt tot 17.00 uur bellen met uw vragen. De meeste vragen die gesteld worden gaan over de persoonlijke gezondheid. Bijvoorbeeld van mensen die luchtwegklachten of koorts hebben en zich zorgen maken. Of van reizigers die in Noord-Italië zijn geweest en die geen klachten hebben maar graag advies willen over wat te doen. Voor de duidelijkheid noemen wij hier nog een keer het landelijk advies van het RIVM.

Heeft u

 • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius
 • Én contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of bent u in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran

Dan hoeft u de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden uw klachten erger:

 • U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius)
 • U moet hoesten of je bent benauwd

Dan moet u wel bellen met uw huisarts.

De GGD en het RIVM en de zorgverleners uit de regio blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen. Mochten er nieuwe gevallen worden gevonden, dan past de GGD het protocol toe van isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt en zijn/haar contacten. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich kan verspreiden.

Via een speciaal telefoonnummer (035) 69 26 400 kunnen vragen worden gesteld over het coronavirus. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur. Ook kan het landelijke informatienummer worden gebeld via 0800-1351, dit kan tussen 08.00 en 20.00 uur.

Vragen en informatie

Mensen kunnen voor meer informatie over het coronavirus terecht op:

www.ggdgv.nl
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

8 maart 2020 10.59

Inwoner van Huizen besmet met coronavirus

Een 58-jarige inwoner van Huizen is besmet met het coronavirus. Dit is gisteravond vastgesteld. In totaal zijn er nu vier besmettingen met het virus in regio Gooi en Vechtstreek.

De man is eveneens op vakantie geweest in Noord-Italië. Het is zeer waarschijnlijk dat hij het virus daar heeft opgelopen. Hij verblijft met ziekteverschijnselen in thuisisolatie. Ook zijn echtgenote verblijft met klachten thuis. Er zijn geen kinderen bij betrokken.

Contactonderzoek
GGD Gooi en Vechtstreek is een contactonderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de man tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Deze mensen worden door de GGD benaderd. Zij moeten tijdens de incubatietijd van 14 dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, worden zij ook gevraagd om binnen te blijven en eventueel getest op het coronavirus.

Alertheid
De GGD en het RIVM blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen. Mochten er nieuwe gevallen worden gevonden, dan past de GGD hetzelfde protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt en zijn/haar contacten. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich kan verspreiden.

Call center GGDCallcenter GGD Gooi en Vechtstreek

Via een speciaal telefoonnummer (035) 69 26 400 kunnen vragen worden gesteld over het coronavirus. Dit nummer is vandaag (zondag 8 maart) tot 13.00 uur bereikbaar. Vanaf maandag t/m vrijdag is het callcenter tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar. Ook kan het landelijke informatienummer worden gebeld via 0800-1351, dit kan tussen 08.00 en 20.00 uur.

Vragen en informatie

Mensen kunnen voor meer informatie over het coronavirus terecht op:

7 maart 2020 13.44

De Directeur Publieke Gezondheid van de GGD, René Stumpel werd geïnterviewd op NH Gooi radio over het coronavirus in Gooi en Vechtstreek.

6 maart 2020 14.50

Poster hygiënetips coronavirus

Nieuwe besmetting coronavirus Gooi en Vechtstreek

GGD Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat de 3e besmetting in de regio Gooi en Vechtstreek is vastgesteld met het coronavirus (COVID-19). Het gaat om een volwassen gezinscontact van de al bekende besmette man uit Naarden. Ook hij woont in Naarden en is onlangs teruggekeerd van familiebezoek uit Noord Italië. Uit voorzorg verbleef hij al, volgens de richtlijnen, thuis.  Met hem is nu ook thuisisolatie afgesproken. Dat betekent dat hij  thuis moet blijven gedurende de tijd dat hij besmettelijk is.

De inwoner is onderzocht door GGD Gooi en Vechtstreek door middel van bemonstering. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM het positieve resultaat vast. De GGD brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad (contactonderzoek) om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Contacten van deze patiënt worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Als deze contacten op hun beurt klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij ook in thuisisolatie geplaatst.

Call center GGD Gooi en Vechtstreek

Via een speciaal telefoonnummer 035-6926400 kunnen vragen worden gesteld over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Ook het landelijke informatienummer kan worden gebeld via 0800-1351, dit kan tussen 08.00 en 20.00 uur.

Actueel nieuws en antwoorden op veel vragen vindt u ook op de website van de Rijksoverheid of het RIVM

5 maart 2020 14.20

Vragen over het coronavirus

We krijgen in ons callcenter veel vragen van inwoners. Bijvoorbeeld van mensen die luchtwegklachten of koorts hebben en zich zorgen maken. Of van reizigers die in Noord-Italië zijn geweest en die geen klachten hebben maar graag advies willen over wat te doen. Voor de duidelijkheid noemen wij hier nog een keer het landelijk advies van het RIVM.

Heeft u

 • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius
 • Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of bent u in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran

Dan hoeft u de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden uw klachten erger:

 • U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius)
 • U moet hoesten of je bent benauwd

Dan moet u wel bellen met de huisarts.

Heeft u ook een vraag over het coronavirus? Bekijk HIER de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus COVID-19 bij het RIVM of bel het callcenter van de GGD. Dit kan tijdens kantooruren via 035-6926400.

4 maart 2020 13.37

Vragen coronavirus en school

Er komen via ons call center veel vragen binnen over op welke basisschool de twee kinderen zitten van de inwoner uit Blaricum die met het coronavirus is besmet. Dit zijn leerlingen uit groep 5 en groep 8 van de KBS Bernardus in Blaricum. De kinderen uit het gezin hebben op dit moment geen ziekteverschijnselen en zijn daardoor niet besmettelijk geweest. Hen is wel geadviseerd om uit voorzorg de komende periode thuis te blijven. De directeur van de Bernardus heeft alle ouders en kinderen direct en zorgvuldig geïnformeerd over de situatie. Indien nodig wordt de school bijgestaan door de GGD.

Als ouders specifieke vragen hebben, kunnen zij bellen met het call center van de GGD, dat vanavond tot 20.00 uur open is: (035) 692 64 00.

KBS Bernardus is gevestigd in een scholencomplex waarin ook de openbare basisschool Blaricum, de peuterspeelzaal Blaricum en de buitenschoolse opvang Banjer zijn gevestigd. Ook zij zijn op de hoogte gebracht.

GGD Gooi en Vechtstreek informeert scholen, kinderopvang en sportverenigingen over het coronavirus via deze brief. Hierin worden voorzorgsmaatregelen en scenario’s geschetst. Ook wordt aangeven waar men voor vragen en eventuele hulp terecht kan.

4 maart 2020 10.11

Twee inwoners besmet met coronavirus

Twee inwoners van regio Gooi en Vechtstreek zijn besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). Deze inwoners zijn onderzocht door de GGD door middel van bemonstering. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM dit resultaat dinsdagavond 3 maart vast. Het gaat om een 56-jarige man uit Naarden en een 45-jarige man uit Blaricum. Beiden zijn in Noord-Italië geweest en zijn nu in thuisisolatie. De man uit Blaricum was op skivakantie met zijn gezin. Zijn gezinsleden, ook twee schoolgaande kinderen, hebben geen klachten maar blijven de komende dagen wel thuis. De inwoner uit Naarden was op familiebezoek.

GGD Gooi en Vechtstreek brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Contacten van deze patiënten worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Als deze contacten op hun beurt klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij ook in thuisisolatie geplaatst en getest. De betreffende school wordt geïnformeerd en indien nodig bijgestaan door de GGD.

Call center GGD

Via een speciaal telefoonnummer van GGD Gooi en Vechtstreek (035) 692 64 00 kunnen vragen worden gesteld over het coronavirus. Dit telefoonnummer blijft vandaag tot 20.00 uur bereikbaar voor vragen. Ook het landelijke informatienummer kan worden gebeld via 0800-1351 (eveneens tussen 08.00 en 20.00 uur). Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de GGD Gooi en Vechtstreek www.ggdgv.nl, of op rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus of via RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

3 maart 2020 12.11

Corona bij medewerker Nike

Maandag 2 maart werd bekend dat het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum gesloten was vanwege een coronabesmetting bij een van de medewerkers. Nader onderzoek door de GGD heeft uitgewezen dat deze medewerker in de besmettelijke fase niet op kantoor aanwezig was. Daardoor hebben collega’s op basis van de GGD-richtlijnen geen risico gelopen op besmetting met het coronavirus. De betreffende medewerker is geen inwoner uit de regio Gooi en Vechtstreek.

2 maart 2020 11:30

Op dit moment zijn er in de regio Gooi en Vechtstreek nog geen mensen positief getest op het coronavirus. Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum is in het nieuws omdat een van de medewerkers besmet zou zijn met het coronavirus. De status van de situatie bij Nike is bij onze GGD nog niet bekend. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden wij dit.