Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten 2022
Januari | Februari |

Overige liveblog-berichten 2021
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli
I Augustus I September | Oktober | November | December

Overige liveblog-berichten 2020
Maart April  |  Mei  |  Juni |  Juli  | AugustusSeptember 
| Oktober  | November | December

31 mei 2020 11.02

Coronatest vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten getest worden op het coronavirus. Onze directeur publieke gezondheid, René Stumpel, geeft in de Gooi- en Eemlander van zaterdag 30 mei antwoord op een aantal vragen hierover.

28 mei 2020 14.05

Landelijk coronatest afsprakennummer

Vanaf 1 juni kunnen mensen met (milde) coronaklachten een afspraak maken voor een coronatest. Voor het maken van een afspraak komt een speciaal gratis 0800 telefoonnummer beschikbaar. Dit nummer wordt pas maandag 1 juni om 08.00 uur bekend gemaakt. Achter dit nummer werken getrainde telefonisten. Zij werken voor alle GGD’en in Nederland. Zij mogen vragen naar de klachten die mensen hebben en noteren die ook als ze COVID-19 gerelateerd zijn. Alleen mensen die klachten aangeven die volgens het overzicht van het RIVM passen bij COVID-19 krijgen een afspraak. Zonder klachten heeft het geen zin om u te laten testen. De telefonisten kunnen in het systeem direct zien of er bij een GGD plaats is en nadat de afspraak is gemaakt, sturen zij de aanvrager van de test een bevestiging per e-mail en/of sms. Zij bellen ook de mensen terug waarvan het laboratorium een negatieve uitslag heeft teruggegeven, d.w.z. als er geen sprake is van corona. Als de coronatest-uitslag positief is, dus als er sprake is van corona, dan wordt iemand benaderd door de GGD van zijn/haar woonplaats en vindt er een bron- en contactonderzoek plaats.

Wij houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en communiceren maandag het telefoonnummer waarop u de afspraak voor een coronatest kunt maken. U kunt met vragen ook contact opnemen met het landelijk informatienummer van de overheid via 0800-1351. Op de websites van de  Rijksoverheid en RIVM vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Als u daarmee niet geholpen bent, dan kunt u bellen met het callcenter van de GGD via
(035) 692 64 00. Wij zijn dagelijks geopend van 08.30 tot 12.30 uur.

28 mei 2020 14.00

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek worden iedere week door de Veiligheidsregio geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van COVID-19. Zie deze nieuwsbrief naar raadsleden, waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde samen komen.

28 mei 2020 09.10

Veilige heropening bedrijven en instellingen

Voorzieningen zoals horeca, musea en bioscopen gaan vanaf 1 juni weer open. Het RIVM heeft een handreiking uitgewerkt voor de betreffende brancheverenigingen. Zij kunnen hiermee protocollen uitwerken, zodat bedrijven en instellingen op een veilige manier weer open kunnen. De handreiking gaat in op de hygiënemaatregelen, gezondheidscheck en afstand houden. Meer informatie leest u op www.rivm.nl

28 mei 2020 09.00

Infectieradar coronavirus

Het RIVM  houdt op verschillende manieren de verspreiding van infectieziekten in de gaten. Dat geldt ook voor het coronavirus. Een van die manieren is door te kijken naar mensen met klachten die kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met het virus. Dat gebeurt met de Infectieradar. Dit is een onderzoek waar iedereen in Nederland aan mee kan doen. De deelnemers geven één keer per week door of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden. Ook als mensen geen klachten hebben, geven ze dit door. Zo kan het RIVM signalen van toename of afname van infecties eerder oppikken. Aanmelden kan op www.rivm.nl/infectieradar

27 mei 2020 15.05

Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus is gelijk gebleven ten opzichte van vorige week. Er zijn 53 inwoners overleden; 29 mannen en 24 vrouwen. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (6), Hilversum (29), Huizen (4), Laren (1), Weesp (10) en Wijdemeren (1). De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 82 jaar (spreiding van 64 tot 98 jaar). De locatie van overlijden betrof 15 keer een ziekenhuis en 38 keer een verpleeghuis.

Uit het wekelijks overleg met het Regionaal Crisisteam Zorg komt een stabiel beeld naar voren in de verpleeg- en verzorgingssector. De bezoekregeling in de verpleeghuizen kan met ingang van deze week worden verruimd voor alle locaties die aan de voorwaarden voldoen (bijv. geen besmettingen in huis).

25 mei 2020 11.30

Openingtijden callcenter

Ons corona callcenter is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar voor al uw gezondheidsvragen over COVID-19. Vanaf woensdag a.s. zijn onze openingstijden gewijzigd en kunt u van 08.30 tot 12.30 uur bellen met 035-6926400.

Coronatest

Er bellen nu al mensen naar ons die vragen hebben over het nieuwe testbeleid. Veel voorkomende vragen zijn: wanneer mag ik worden getest bij de GGD, kan ik al een afspraak maken, ik heb geen klachten maar wil weten of ik het virus heb, mogen mijn kinderen onder de 12 jaar ook worden getest? In de loop van deze week wordt landelijk – door de overheid – meer duidelijkheid gegeven over wanneer mensen met klachten getest kunnen worden en hoe de procedure verloopt. Ook wordt er een speciaal landelijk telefoonnummer beschikbaar gesteld voor het plannen van deze testafspraken. Wij houden u op de hoogte!

22 mei 2020 15.30

Regionale update coronavirus

De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek worden iedere week door de Veiligheidsregio geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van COVID-19. Zie deze nieuwsbrief naar raadsleden, waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde samen komen.

20 mei 2020 15.24

Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek

Op dit moment zijn er voor zover bekend 53 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden aan de gevolgen van het coronavirus (positief getest), 29 mannen en 24 vrouwen. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (6), Hilversum (29), Huizen (4), Laren (1), Weesp (10) en Wijdemeren (1). De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 82 jaar (spreiding van 64 tot 98 jaar). De locatie van overlijden betrof 15 keer een ziekenhuis en 38 keer een verpleeghuis.

Corona teststraat

Er zijn in totaal 847 mensen getest en t/m vorige week was 14% positief getest. Het percentage positieven is teruggelopen van 24% in de eerste week naar 1% in afgelopen week (zie afbeelding).

20 mei 2020 12.04

COVID-19 bij nertsenbedrijven

Uit onderzoek naar COVID-19 besmettingen op nertsenbedrijven lijkt het aannemelijk dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van een nerts op een mens. Ook blijkt dat nertsen mogelijk COVID-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. Eerder was bekend dat COVID-19 bij huisdieren kan voorkomen. Het risico dat mensen besmet kunnen raken door hun huisdier, blijft klein. De bestaande adviezen van het RIVM over COVID-19 en de omgang met dieren blijven ongewijzigd. Het advies luidt: houd uw dier binnen als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19 en het dier ook ziek is. Raadpleeg bij twijfel of ernstige klachten altijd (telefonisch) uw dierenarts. Klik hier voor het volledige RIVM advies.

20 mei 2020 10.36

Eén loket voor mentale gezondheid bij COVID-19

Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf vandaag terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum geeft actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie. Het brengt alle andere initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over/bij de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners. Het informatie en verwijscentrum is bereikbaar via www.rivm.nl/ivccorona

Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Op alle fronten werken we er keihard aan om de gevolgen van het coronavirus te beperken en te voorkomen dat kwetsbare groepen ziek worden. Wat onze mentale gezondheid betreft: we zien mensen die gebukt gaan onder stress en emoties, die rouwen om het verlies van een dierbare die aan het virus is overleden. Of die hun baan kwijt zijn of sterk in inkomen achteruit zijn gegaan. Zorgverleners die onder zware omstandigheden patiënten verplegen. Jongeren die hun contacten missen. En meer in algemene zin, mensen die door deze crisis het gevoel hebben het perspectief op de toekomst kwijt te zijn. Ik ben dan ook blij met dit informatiepunt en ik hoop dat iedereen die ondersteuning kan gebruiken de weg er naartoe goed weet te vinden.”

Eerdere landelijke crisissituaties en rampen – zoals bijvoorbeeld de vliegramp met vlucht MH17 – hebben laten zien dat een IVC belangrijk is. De komende tijd bouwt het IVC zijn werkzaamheden verder op en het is voor tenminste twee jaar actief.

18 mei 2020 16.27

Regionale uitkomsten RIVM onderzoek

In samenwerking met de GGD heeft het RIVM een onderzoek uitgezet onder de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit onderzoek ging over hoe men de coronamaatregelen ervaart. Lukt het bijvoorbeeld om anderhalve meter afstand te houden en 20 seconden de handen te wassen? Via deze link leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek. De belangrijkste resultaten zijn:

 • Op de lange termijn is social distancing lastig om vol te houden, het volhouden van hygiënemaatregelen kost minder moeite
 • De coronacrisis heeft bij ongeveer een derde van de mensen ongunstige psychosociale gevolgen (angst, somberheid en stress)
 • Een kwart is meer eenzaam en ongeveer een vijfde heeft (veel) meer slaapproblemen dan voorheen
 • Bijna zes op de tien mensen zijn minder lichamelijk actief
 • Vertrouwen in de Nederlandse aanpak is hoog

18 mei 2020 16.20

Uitbreiding coronatesten en bron- en contactonderzoek

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Dit gaat naar verwachting om duizenden mensen in heel Nederland. Ook GGD Gooi en Vechtstreek bereidt zich voor op deze opschaling. Op grond van door het RIVM gemaakte prognoses zou het aantal te testen mensen in Gooi en Vechtstreek maximaal 500 per dag bedragen. Om hieraan te voldoen, richt de GGD vanaf juni extra teststraten in, die zeven dagen per week beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend en op feestdagen.

Bij positieve testen hoort na 1 juni ook een geïntensiveerd bron- en contactonderzoek, conform de RIVM-richtlijnen. Dit onderzoek volgt binnen 24 uur na een positieve testuitslag. De extra mensen die hiervoor nodig zijn, komen deels vanuit de GGD/Regio en worden aangevuld met externe ondersteuning. Het opschalingsmodel heeft een flexibel karakter, waarbij men als de vraag toeneemt of weer afneemt snel kan schakelen. De verwachting is dat het aantal coronatesten in het najaar – met de komst van een nieuw griepseizoen – gaat oplopen en de maximale capaciteit zal vragen. De uiteindelijke aantallen zullen afhangen van veel verschillende factoren. Zoals het aantal mensen dat zich wil laten testen, de effecten van de versoepeling van de maatregelen of hoe goed mensen zich aan de (hygiëne)afspraken houden.

18 mei 2020 10.40

Andere openingstijden corona callcenter

We merken dat het aantal telefoontjes naar ons corona callcenter afneemt. Daarom zijn we vanaf morgen alleen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur. Het landelijk informatienummer is 7 dagen per week tot 20.00 uur bereikbaar via 0800-1351.

18 mei 2020 08.45

Coronamaatregelen in eenvoudige taal

Het Ministerie van OCW heeft een factsheet  in eenvoudige taal gemaakt met de coronamaatregelen op scholen. De coronamaatregelen op scholen zijn niet voor iedereen even makkelijk te volgen. Deze factsheet in eenvoudige taal kan bijdragen aan het voorkomen van misverstanden onder ouders die hun kinderen nu thuishouden van school, terwijl de scholen weer open zijn. De factsheet is tot stand gekomen met input van de Stichting Lezen en Schrijven.

15 mei 2020 08.20

Testen op corona: basisonderwijs + kinderopvang

De Rijksoverheid heeft een poster gemaakt over het testen op corona van medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang. De poster geeft informatie over 5 stappen:

 1. Ik heb klachten die op COVID-19 kunnen wijzen, wat moet ik doen?
 2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een test?
 3. Hoe kan ik me melden voor een test?
 4. Wat doe ik totdat de testuitslag bekend is?
 5. Wat doe ik als de uitslag bekend is.

Meer informatie over het testen bij de GGD, leest u op www.ggdgv.nl/coronatest

15 mei 2020 08.00

Langdurig neusverkouden kinderen

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

Lees hier meer over op de website van het RIVM: www.lci.rivm.nl

15 mei 2020 07.50

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek worden iedere week door de Veiligheidsregio geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van COVID-19. Zie deze nieuwsbrief naar raadsleden, waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde samen komen.

14 mei 2020 11.25

Sneltesten COVID-19 voldoen nog niet

In advertenties worden corona sneltesten aangeboden. Volgens de aanbieders zou in 10 tot 30 minuten kunnen worden bepaald of de geteste persoon op dat moment besmet is met COVID-19. Uit onderzoek van o.a. het RIVM, ziekenhuizen en laboratoria blijkt dat geen van de onderzochte sneltesten voldoet.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie raadt deze testen af. De WHO waarschuwt zelfs dat gebruik van onbetrouwbare sneltesten het indammen en de controle van de COVID-19 pandemie kan belemmeren.

Voor meer informatie kijk op https://www.rivm.nl/nieuws/sneltesten-niet-betrouwbaar

13 mei 2020 11.54

Mondkapjes en rubberen handschoenen: geen plastic afval maar restafval

Er belanden veel mondkapjes en rubberen handschoenen in de verkeerde container. Bij thuisgebruik horen een mondkapje en rubberen handschoenen in de container voor restafval.

13 mei 2020 11.31

Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek

Op dit moment zijn er voor zover bekend 50 inwoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus (positief getest), 26 mannen en 24 vrouwen. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (6), Hilversum (26), Huizen (4), Laren (1), Weesp (10) en Wijdemeren (1). De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 82 jaar. De locatie van overlijden betrof 13 keer een ziekenhuis en 37 keer een verpleeghuis.

In de teststraat zijn in totaal 733 mensen getest. Van deze mensen is gemiddeld 15% positief getest.

13 mei 2020 11.18

Vakantieplannen en varen

Met de naderende vrije dagen rondom Hemelvaart en Pinksteren nemen de vragen rondom vakantie vieren en een dagje op het water toe. Op dit moment geldt nog steeds het advies: reis de komende periode niet naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk. Is er sprake van een noodzakelijke reis, dan is op Nederland Wereldwijd de actuele situatie per land te vinden.

Op locaties zoals vakantieparken en campings geldt dat maatregelen genomen moeten worden om mensen in staat te stellen te voldoen aan de geldende RIVM-richtlijnen. Tot 1 juli geldt dat gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen in vakantie- en recreatieparken gesloten zijn.

Varen mag onder strikte voorwaarden:

 • varen mag alleen in goede gezondheid
 • ook hier geldt altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar
 • voorkom het samenkomen van 3 of meer personen, uitzondering hierop is een samenwonend gezin, wonend op hetzelfde adres.

12 mei 2020 10.38

Niet medische mondkapjes

In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms niet mogelijk. Daarom is het daar vanaf 1 juni 2020 verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen. Je kunt dit aanschaffen of gewoon zelf maken. Hiervoor heb je in elk geval nodig: 2 stukken textiel van 20×27 cm, 2 stukken elastiek van 18 cm, schaar, naald en draad of naaimachine. Door zelf een niet-medisch mondkapje te maken, blijven de medische mondmaskers beschikbaar voor iedereen in de zorg. Bekijk de uitgebreide voorbeeldinstructie inclusief naaipatroon.

Hoe gebruik ik mijn niet-medische mondkapje?

 • Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-medische mondkapje je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
 • Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.
 • Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het daarna niet meer aan.
 • Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer.
 • Bewaar een schoon of gebruikt mondkapje apart van elkaar in een afgesloten zakje of bakje.
 • Was het niet-medisch mondkapje na ieder gebruik op 60 °C op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.
 • Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de wasmachine hebt gestopt.
 • Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Meer weten over het gebruik van mondkapjes? Antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u ook op: www.rijksoverheid.nl

11 mei 2020 16.09

Actuele informatie testbeleid

Deze brief is vandaag verzonden naar de (speciale) basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders om hen te informeren over het actuele testbeleid coronavirus en het daarbij behorende bron- en contactonderzoek.

11 mei 2020 15.05

COVID-19 test voor basisonderwijs en kinderopvang

GGD GHOR heeft een filmpje gemaakt over de COVID-19 test voor medewerkers basisonderwijs en kinderopvang. In de video ziet u hoe het proces verloopt vanaf het moment dat er klachten zijn totdat de uitslag van een test-afname door de GGD bekend is.

Meer informatie over het testen vindt u op www.ggdgv.nl/coronatest.

11 mei 2020 11.00

Een dagje mee met de ‘kleinste GGD’

De Gooi-en Eemlander liep een dagje mee met de GGD en schreef hierover. Het artikel geeft een goed beeld van ons dagelijkse werk.

Lees hier het gehele artikel van zaterdag 9 mei jl.

11 mei 2020 07.00

Voorzichtig proberen

Vanaf vandaag start in elke veiligheidsregio in één verpleeghuislocaties een proef met een soepeler bezoekregeling. Onder strikte voorwaarden wordt op de proeflocaties één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. In onze regio is daarvoor De Oude Pastorie in de gemeente Huizen uitgekozen.

Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze 25 locaties, kan de nieuwe bezoekregeling vanaf 25 mei mogelijk voor meer verpleeghuislocaties gaan gelden. Dit maakte minister De Jonge op 6 mei bekend tijdens de persconferentie over de aangepaste coronamaatregelen.

René Stumpel, onze directeur Publieke Gezondheid heeft in samenspraak met de directies van de verpleeghuizen bepaald dat De Oude Pastorie kan beginnen met de aangepaste bezoekregeling.
Aan de volgende criteria moest worden voldaan:

 • Het verpleeghuis is vrij van coronabesmettingen.
 • Er zijn voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.
 • Bij bezoek kan de anderhalve meter afstand worden gehouden.
 • De cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de betreffende locatie hebben ingestemd.

8 mei 2020 13.46

Spoel kranen, douches en toiletten goed door

Nu scholen en andere panden weer opengaan, is het belangrijk om de kranen goed door te spoelen. Dat is een advies van het RIVM. Het water in de leidingen heeft langere tijd stilgestaan. Hierdoor gaat de kwaliteit achteruit en krijgt de legionellabacterie de kans om te groeien. Denk aan waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, sportscholen en hotels. Voor uitgebreide info kunt u terecht op deze website www.drinkwaterplatform.nl.

8 mei 2020 13.46

Duidelijke taal

Van de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus is een samenvatting gemaakt in eenvoudige taal. U vindt deze op de website van de Rijksoverheid..

Daar is ook een pagina met veelgestelde vragen over alle veranderingen na 11 mei. Kijkt u hiervoor ook op  www.rijksoverheid.nl

Uiteraard kan elke versoepeling slechts plaatsvinden als het coronavirus onder controle blijft. Naleving van de basisregels blijft nog steeds van groot belang.

8 mei 2020 13.46

Onderzoek RIVM en GGD’n

Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand of het gebruik van papieren zakdoekjes, zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve meter afstand bewaren en niet op bezoek bij 70-plussers zijn de lastigste opgaven, zeker op de lange termijn. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-gedragsunit en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten onder 90.000 mensen. U leest het hele artikel op www.rivm.nl

8 mei 2020 08.50

Regionale update Coronavirus

Iedere week worden de gemeenteraden in de regio geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Zie deze brief naar de raadsleden, waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan.

7 mei 2020 12.15

Corona Callcenter langer bereikbaar

Veel mensen willen weten hoe ze om moeten gaan met de nieuwe maatregelen van de overheid en bellen om die reden weer wat vaker naar ons corona callcenter. Daarom hebben we onze openingstijden (tijdelijk) weer verruimd.

Door de weeks zijn we van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur via 035-6926 400

7 mei 2020 11.15

Mondkapjes

Met de huidige regels in Nederland is het, met uitzondering van het openbaar vervoer, niet nodig om in privétijd mondkapjes te dragen. In Nederland blijft iedereen zoveel mogelijk thuis en houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Heeft u verkoudheidsklachten of koorts dan moet u thuis blijven. Ook is het belangrijk om de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Als iedereen zich daaraan houdt, is het niet nodig om een mondkapje te dragen. Een niet-medisch mondkapje beschermt slechts beperkt en dit is geen vervanging voor het afstand houden van anderen, de hygiënemaatregelen en de (thuis)isolatie van personen met gezondheidsklachten. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het RIVM Mondkapjes

Mondkapjes voor de zorg

Professionele mondkapjes zijn op dit moment schaars. Daarom worden ze gebruikt door zorgpersoneel die werken met COVID-19 patiënten en waarbij de begeleiding niet op 1,5 meter afstand kan. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen met antwoorden van het RIVM.

7 mei 2020 09.55

Verantwoord naar school

Vanaf 11 mei gaan het basisonderwijs en speciaal onderwijs weer van start. De Rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld voor gemeenten, verkeersregio’s en scholen. Zij kunnen hiermee het op gang komende verkeer wijzen op de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De toolkit bevat verschillende formaten posters, spuitsjablonen en social media posts en is vrij te gebruiken. U vindt de toolkit op de website van de Rijksoverheid.

7 mei 2020 09.45

Nieuwe maatregelen 6 mei

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

6 mei 2020 12.18

Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek

Wij melden vanaf heden alleen het aantal positief geteste overledenen, in lijn met de rapportages van het RIVM. Op dit moment zijn er voor zover bekend 43 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 23 mannen en 20 vrouwen.

Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (6), Hilversum (22), Huizen (3), Laren (1), Weesp (8) en Wijdemeren (1). De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 81 jaar (spreiding van 64 tot 98 jaar). De locatie van overlijden betrof 13 keer een ziekenhuis en 30 keer een verpleeghuis.

4 mei 2020 13.45

Hooikoortsklachten

Als u of uw kind last van hooikoorts heeft, lijken de klachten vaak op verkoudheidsklachten. Denk aan niezen, loopneus of verstopte neus en jeukende ogen. Er zijn dan elk jaar dezelfde klachten in bijna dezelfde periode. Meestal veroorzaakt door de vele pollen in de lucht. Zelf kunt u het beste aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Als u twijfelt of als de klachten anders aanvoelen dan normaal, is het advies om thuis te blijven. Zijn er extra klachten, zoals keelpijn en koorts, dan is dit geen hooikoorts en is de kans groter dat het om het coronavirus gaat. De klachten die passen bij het coronavirus staan duidelijk op de website van het RIVM.

3 mei 2020 12.21

Testen van zorgmedewerkers

Op deze poster van de Rijksoverheid staat informatie over het testen van zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis directe zorg verlenen aan een patiënt of cliënt. In vijf stappen wordt het proces duidelijk uitgelegd.

3 mei 2020 12.19

Maatregelen coronavirus

Hoe zit het ook al weer met alle maatregelen? Wat mag nu wel en niet? En tot welke datum? Deze poster ‘Maatregelen coronavirus’ geeft een helder overzicht.

1 mei 2020 17.02

Heropening kinderopvang

Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang. De sector heeft een protocol opgesteld als handreiking bij het opstarten van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne en bevat algemene maatregelen. U kunt het protocol downloaden via deze link.

Daarnaast heeft de Rijksoverheid een poster ontwikkeld met algemene voorzorgsmaatregelen voor de kinder- en gastouderopvang. Kinderopvanghouders kunnen de poster op hun locatie ophangen, om ouders en verzorgers hierover te informeren. Zo kunnen kinderen weer op een goede manier naar de opvang. De poster vindt u via deze link.

1 mei 2020 15.31

Posters basisonderwijs

De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de PO-Raad posters ontworpen, met als motto:  we kunnen op een goede manier naar school, als iedereen het volgende doet’. Het betreft vier posters die te downloaden zijn via deze link.

 • Voorzorgsmaatregelen in basisonderwijs
 • Voorzorgsmaatregelen in speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs
 • Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorger basisonderwijs
 • Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers speciaal (basis)onderwijs

1 mei 2020 13.57

Masker 19

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden. Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl.

1 mei 2020 13.47

Meld bijwerkingen medicijnen bij corona-infectie

Medicijnautoriteit CBG roept patiënten met een corona-infectie op om bijwerkingen van medicijnen te melden. Zowel bij medicijnen voor de behandeling van een corona-infectie, als medicijnen voor andere aandoeningen. Ook zorgverleners die medicijnen off-label voorschrijven of toepassen bij patiënten met COVID-19, worden opgeroepen bijwerkingen te melden. Kijk voor meer informatie op www.cbg-meb.nl.

1 mei 2020 12.20

Voldoende testcapaciteit voor nieuwe doelgroepen

GGD Gooi en Vechtstreek is goed voorbereid op het testen van nieuwe doelgroepen zoals medewerkers kinderopvang, basisscholen en jeugdtrainers buitensport. Er is voldoende testcapaciteit en zo nodig breiden we die uit.

Ook ons streeklaboratorium is voorbereid op een toename van het aantal testen. Bron- en contactonderzoek is een van de kerntaken van ons dagelijks werk. Dat doen we vanaf het begin van de uitbraak en daar zijn wij nooit mee gestopt.

Onze GGD is al sinds het begin van de corona uitbraak opgeschaald, ook voor bron- en contactonderzoek. Wij volgen daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Vanaf woensdag 6 mei kunnen medewerkers kinderopvang, basisscholen en jeugdtrainers buitensport door de GGD worden getest op het coronavirus. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdgv.nl/coronatest

Hier staat beschreven hoe u in aanmerking kunt komen voor een coronatest.

1 mei 2020 09.30

In onderstaande brieven vindt u informatie over het COVID-19 testbeleid dat vanaf woensdag 6 mei ingaat voor de medewerkers van basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang, gastouderopvang en jeugdtrainers in de buitensport. Hier leest u wanneer iemand uit deze groep in aanmerking komt voor een coronatest en hoe deze procedure eruitziet.

 1. Brief voor onderwijspersoneel en beroepskrachten kinderopvang
 2. Brief voor gastouders
 3. Brief voor jeugdtrainers buitensport

1 mei 2020 08.45

Regionale update Coronavirus

Iedere week worden de gemeenteraden in de regio geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Zie deze brief naar de raadsleden, waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan.