voor inwoners, met gemeenten

Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten 2022
Januari | Februari |

Overige liveblog-berichten 2021
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli
I Augustus I September | Oktober | November | December

Overige liveblog-berichten 2020
Maart April  |  Mei  |  Juni |  Juli  | AugustusSeptember 
| Oktober  | November | December

29 oktober 2020 09.15 uur

Dringende oproep: geen viering Halloween en Sint-Maarten

Op 31 oktober wordt Halloween gevierd in een aantal gemeenten in de regio en op 11 november Sint-Maarten. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek raadt met klem de inwoners aan om de viering van beide feesten op een alternatieve manier in te vullen, om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen. De dringende oproep vanuit de veiligheidsregio is om niet langs de deuren te gaan dit jaar en beide feesten thuis in kleine en huiselijke kring te vieren.

Op advies van de veiligheidsregio zullen ook kerstmarkten dit jaar helaas geen doorgang vinden. Deze zullen door de gemeenten in de regio niet worden vergund. Wat de gevolgen zijn voor de viering van Oud en Nieuw is nog niet bekend. Hierover wordt naar verwachting na 9 november 2020 door de veiligheidsregio een besluit genomen.

28 oktober 2020 10.50 uur

Opening teststraat Huizen

Morgen, 29 oktober, openen we om 13:15  uur een tweede teststraat in de regio op het parkeerterrein Zwembad Sijsjesberg, Ericaweg 24 in Huizen.

Omwonenden zijn uit naam van de wethouder gezondheid in Huizen, Maarten Hoelscher, via een brief op de hoogte gebracht. Voorafgaand aan de opening zijn de overburen en naaste buren uitgenodigd om met de wethouder en René Stumpel, directeur publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek, een kijkje te komen nemen in de teststraat. Dit alles binnen de RIVM richtlijnen in groepjes van maximaal 4 personen in een tijdschema. Zowel de teststraat in Bussum als in Huizen bevatten ieder drie testlijnen waar zowel auto’s als fietsers/voetgangers langs kunnen. De capaciteit beslaat dan ruim 1000 tests per dag conform de richtlijn die wij als regio landelijk gesteld hebben gekregen. Wij kunnen schakelen op dit aantal, mocht het nodig zijn.

De pers is half oktober vanuit de gemeente Huizen op de hoogte gesteld. Wij nodigen geen pers uit om de verplaatsingen van mensen tot het minimale te beperken.

28 oktober 2020 10.41 uur

Ontwikkeling coronavirus

Afgelopen week is het aantal positieve coronabesmettingen verder toegenomen. Wel nam het aantal nieuwe meldingen opnieuw minder snel toe dan de week hiervoor. Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care -opnames neemt nog wel verder toe. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden. Het RIVM geeft wekelijks achtergrond informatie bij de cijfers.

Ook in onze regio zet de stijging van het aantal coronabesmettingen nog steeds door; in de afgelopen zeven dagen zijn 1042 inwoners positief getest op het coronavirus. Zie ons regionale dashboard.

De testcapaciteit in de GGD teststraten is de afgelopen weken uitgebreid. De doorlooptijd  tussen afspraak maken, getest worden en de uitslag is op dit moment 2,5 dag. In onze teststraat is het zo wie zich vandaag meldt, kan vandaag of anders morgen terecht. Dat geldt zowel voor de reguliere straat, als voor de ‘fast lane’ voor zorgpersoneel en leraren (die dan morgen ook de uitslag krijgen).

Bij klachten, laat je testen

#Alleen samen krijgen we corona onder controle

27 oktober 2020 13.31 uur

Campagne Zien drinken doet drinken

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een goede gezondheid beter tegen besmettingen met een virus bestand zijn. Met andere woorden: preventie is belangrijker dan ooit. Daarom starten wij vanaf 2 november met een regionale vertaling van een landelijke campagne: Zien drinken doet drinken. Kinderen die hun ouders zien drinken, denken positiever over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en andere volwassenen in de omgeving doet ertoe. Zo krijgen kinderen het goede voorbeeld mee. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen. In de regio besteden wij aandacht aan de campagne via onder andere buitenreclame.

26 oktober 2020 11.05 uur

Corona-adviezen zelfstandig wonende ouderen

Om ouderen te ondersteunen zo goed mogelijk mee te blijven doen in de samenleving en tegelijkertijd besmetting met het coronavirus te voorkomen, heeft VWS in samenwerking met het RIVM een handreiking opgesteld. De aanvullende adviezen behorend bij de verschillende risiconiveaus zijn bestemd voor zelfstandig wonende ouderen.

23 oktober 2020 10.10 uur

De impact van corona in de praktijk

Gisterenmiddag hebben René Stumpel, directeur publieke gezondheid van onze GGD, en Pieter Broertjes, in zijn functie van voorzitter veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, twee locaties bezocht om uit de eerste hand te vernemen wat de impact van corona is.

Zij begonnen de middag bij Speciaal Basisonderwijs, SBO Mozaïek waar zij in gesprek gingen met kinderen en docenten. Zij hoorden wat het met ouders en kinderen deed toen zij in maart thuis kwamen te zitten. De lessen uit de eerste golf zijn meegenomen naar de huidige situatie. De betrokkenheid van het personeel maakte diepe indruk.

Aansluitend gingen zij op bezoek bij een jongerenlocatie van Sherpa: een woning voor jongeren met een matig tot licht verstandelijke beperking. Een deel van deze jongeren gaat normaliter naar school, een deel heeft dagbesteding. Deze jongeren hebben te maken gehad met alle beperkende maatregelen van corona, zoals het wegvallen van de dagbesteding. Hun begeleider vertelde wat dit met de jongeren deed. De begeleiders blijven zoeken naar creatieve invullingen voor de dagbesteding. Hier werd als nooit tevoren duidelijk wat corona allemaal voor gevolgen heeft.

23 oktober 2020 09.49 uur

Regionale update coronavirus

De gemeenteraden in de regio worden wekelijks geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 22 oktober waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan.

22 oktober 2020 11.04 uur

CoronaMelder eenvoudig uitgelegd

Steffie zet zich in voor iedereen die in eigen tempo door beeld, geluid en oefenen meer wil leren over belangrijke onderwerpen. Op haar website corona.steffie.nl zet Steffie alles over corona eenvoudig uiteen.

Uitleg van de CoronaMelder app is daaraan toegevoegd.

21 oktober 2020 10.10 uur

Meten is weten

Afgelopen week steeg het aantal meldingen van coronabesmettingen, het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care-opnames verder zoals op het corona dashboard van de Rijksoverheid is te zien. De snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen stijgt lijkt echter iets af te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden. De strengere maatregelen van 14 oktober moeten ertoe leiden dat het aantal coronabesmettingen drastisch verlaagt.

Ook in onze regio zet de stijging nog door; in de afgelopen zeven dagen zijn 814 inwoners positief getest op het coronavirus. Zie ons regionale dashboard.

20 oktober 2020 09.49 uur

Routekaart coronamaatregelen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom vorige week besloten dat er strengere landelijke maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en door striktere handhaving. De maatregelen gelden voor heel Nederland, ondanks het feit dat niet alle regio’s zich in hetzelfde risiconiveau bevinden: hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen.

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. De routekaart coronamaatregelen biedt perspectief. Als de cijfers dat uitwijzen, schalen we als dat kan terug naar de regionale aanpak.

Op basis van deze signalen (signaalwaarden) wordt per regio bepaald in welk risiconiveau zij zich bevinden. Bij dat risiconiveau horen bepaalde maatregelen. Daarvoor geldt altijd dat het de minimale maatregelen zijn. Een burgemeester kan besluiten om aanvullend extra maatregelen te nemen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

19 oktober 2020 10.29 uur

Uitkomsten zevende ronde gedragsonderzoek

Met de snelle toename van infecties schatten mensen de kans om zelf besmet te raken hoger in dan zes weken eerder (was 10%, nu 18%). 5 van de 10 mensen maken zich zorgen en 3 van de 10 voelen zich hulpeloos, bang en ervaren stress. Deze gevoelsmatige dreiging van het nieuwe coronavirus komt daarmee weer op het niveau van april 2020. Dat blijkt uit de zevende ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en GGD’en dat begin oktober (direct na de persconferentie van 29 september en vóór de nieuwe maatregelen van 13 oktober) is afgenomen.

Mensen geven aan in veel situaties weer vaker afstand te houden en vinden dat dit ook wat makkelijker is geworden. Het draagvlak voor drukte mijden en de 1,5 meter afstand houden, is hoger dan tevoren (boven de 90%). En ondanks de belasting van de GGD-teststraten is het percentage mensen met klachten dat zich getest heeft, gelijk gebleven (42% versus 45% 6 weken eerder).

#Alleen samen krijgen we corona onder controle

16 oktober 2020 10.13 uur

Regionale update coronavirus

De gemeenteraden in de regio worden regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 15 oktober waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan.

15 oktober 2020 13.47 uur

Hoe werkt de CoronaMelder?

De CoronaMelder is pas actief nadat u hem gedownload heeft. Ontmoetingen worden dan bijgehouden, ook als u de app sluit. CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kunt u weten dat u risico gelopen heeft en maatregelen nemen om te voorkomen dat u mensen in uw omgeving besmet. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.De app stuurt een melding als u minstens 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. Deze persoon moet ook de app gebruiken.

Als u de app in gebruik heeft en u zelf positief getest wordt, dan kunt u via de app (onbekende) anderen waarschuwen die bij u in de buurt waren. De GGD-medewerker die u belt met de mededeling dat u positief getest bent, helpt u hierbij.

Niet iedereen heeft de CoronaMelder gedownload. De GGD geeft aan hoe u de mensen zonder app waarmee u in nauw contact bent geweest bericht dat u corona heeft.
Sommige mensen willen nadat ze positief getest zijn de CoronaMelder downloaden om zo ook onbekende mensen die in hun buurt geweest zijn te waarschuwen. Dat heeft voor dat moment geen zin want de CoronaMelder kan niet met terugwerkende kracht weten met wie u in contact geweest bent.

15 oktober 2020 10.37 uur

Positieve uitslagen ook in te zien via coronatest.nl

Vanaf woensdagavond 14 oktober zijn naast de negatieve uitslagen ook de positieve uitslagen van de coronatest te zien op de website www.coronatest.nl ( inloggen via DIGID). Deze nieuwe toevoeging aan het proces kan betekenen dat mensen sneller weten dat ze positief en dus besmet zijn en dus sneller de juiste maatregelen kunnen nemen. In het kader van de publieke gezondheid is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weten dat ze besmet zijn, thuis moeten blijven en hun huisgenoten en nauwe contacten ook.

Het blijft overigens zo dat alle mensen met een positieve uitslag gebeld worden door de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek.

Professionals uit de zorg en het onderwijs  die ‘s morgens in de prioriteitstraat getest zijn, kunnen de uitslag meestal al aan het eind van de dag zien.

14 oktober 2020 12.06 uur

Corona in cijfers

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van positief op het coronavirus geteste mensen  verder toe. De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD’en gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%. Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie. De strengere maatregelen die gisterenavond zijn aangekondigd, moeten ertoe leiden dat het aantal coronabesmettingen drastisch verlaagt. In 22 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week meer dan 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest. Hiermee krijgen zij het risiconiveau ‘ernstig’. Zie het corona dashboard van de Rijksoverheid.

Ook in onze regio zet de stijging nog steeds door; in de afgelopen zeven dagen zijn er 656 inwoners positief getest op het coronavirus (ten opzichte van 388 op 7 oktober). Het aantal teststraatbezoekers was 4.556. Zie ons regionale dashboard.

14 oktober 2020 09.30 uur

Gedeeltelijke lockdown met strengere maatregelen

Op de persconferentie van dinsdag 13 oktober heeft premier Rutte bekend gemaakt dat er strengere maatregelen nodig zijn om te zorgen dat het aantal besmettingen daalt. De maatregelen gaan in met ingang van woensdag 14 oktober 22.00 uur. Hiernaast leest u de maatregelen.

De maatregelen zijn nodig omdat het aantal besmettingen nog steeds exponentieel toeneemt.

13 oktober 2020 11.11 uur

Nieuwe versie Nederlandse beslisboom: alleen koorts?
Huisgenoten wel naar kinderopvang en school

Voortschrijdend inzicht, ook op het gebied van communicatie, heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten. Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind.

Op de website van Boink leest u wat er veranderd is aan de versie van de 9 oktober.

12 oktober 2020 15.18 uur

Landelijke lancering CoronaMelder

De CoronaMelder is zaterdag 10 oktober landelijk geïmplementeerd. Met de app kunnen we sneller het virus in beeld krijgen en besmettingen voorkomen. Hoe meer mensen de app downloaden, hoe beter. CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kunt u voorkomen dat u mensen in uw omgeving besmet. De app stuurt een melding als u minstens 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. Deze persoon moet ook de app gebruiken.

Het gebruik van de app is geheel vrijwillig en er wordt geen informatie over u of uw locatie opgeslagen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras. Minister De Jonge komt daarom met een wetsvoorstel die dergelijke situaties verbiedt.

De app is op de eerste landelijke dag ongeveer 700.000 keer gelanceerd. Inmiddels is door het bron- en contactonderzoek ook bij ons de eerste melding gedaan via CoronaMelder.

12 oktober 2020 12.43 uur

Tips voor de herfstvakantie

Deze week is de herfstvakantie in onze regio van start gegaan. U kunt overal in Nederland op vakantie. Er zijn geen extra beperkingen voor regio’s waar het aantal besmettingen hoger is. Reis op de plek waar u bent zo min mogelijk. Door op minder plekken te komen, is er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden.

De poster van de Rijksoverheid bevat adviezen in verband met de herfstvakantie. Tips om rekening mee te houden bij vakantie in eigen land, naar het buitenland of voor een dagje uit. En een herhaling van de corona-basisregels:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukke plekken
  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in je elleboog

9 oktober 2020 11.37 uur

Fietslijn

Vanaf gisteren is de capaciteit van de teststraat aan de Zandzee uitgebreid naar 700 testen per dag. Zo hebben we aan de Zandzee ook een lijn speciaal voor fietsers geopend omdat er regelmatig inwoners zijn die niet met de auto komen. Het uitbreiden van de testlijnen is afgestemd op de landelijke labcapaciteit. Zodra het ministerie van VWS meer capaciteit heeft geregeld, breiden wij nog verder uit. Wij zijn op zoek naar een tweede testlocatie binnen de regio.

9 oktober 2020 11.07 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden worden in de regio regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 8 oktober waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan. Wij volgen hierin het landelijke beleid.

8 oktober 2020 15.12 uur

Zelf of huisgenoot of nauw contact positief? Dat betekent binnen blijven; quarantaine. Hoe doe je dat? De Quarantainegids helpt je hierbij

Nu er steeds meer mensen positief zijn, wordt ook van steeds meer mensen gevraagd om in quarantaine te gaan. Quarantaine betekent dat je binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkom je dat je vrienden, ouders en anderen besmet en het Coronavirus zich verspreidt.
Niet leuk, maar heel belangrijk.
We begrijpen dat het voor veel mensen lastig kan zijn om 7-10 dagen binnen te blijven.
Want hoe doe je dat met boodschappen? Kinderen brengen en halen? De hond uitlaten? Contact houden?
VWS heeft een quarantainegids gemaakt voor mensen met een positieve testuitslag of voor mensen die in thuisquarantaine gaan. In deze gids is te zien welke hulp en steun er beschikbaar is voor de mensen die dat nodig hebben.

In quarantaine. Waarom?

Onderstaande  filmpjes van GGD Amsterdam leggen uit aan jongeren en ouderen die positief zijn en hun nauwe contacten, waarom het zo belangrijk is om thuis te blijven.

Positieve jongeren:
https://www.youtube.com/watch?v=2O5WW1ArUbI

Positieve volwassenen en ouderen:
https://www.youtube.com/watch?v=Vwc3BILQr8o

Nauwe contacten van jongeren:
https://www.youtube.com/watch?v=8CaiLhNcH_M

Nauwe contacten ouderen:
https://www.youtube.com/watch?v=M0owB8d7WTs

7 oktober 2020 15.30 uur

Huisartsen en zorginstellingen roepen patiënten op: blijf komen

De gezamenlijke huisartsen en zorginstellingen in Gooi en Vechtstreek roepen patiënten op te blijven komen. De zorgverleners en –organisaties doen er alles aan om de reguliere zorg veilig door te laten gaan. Het op tijd vast stellen of behandelen van een ziekte of kwaal, kan erger voorkomen. Wel vragen ze patiënten een mondkapje te dragen.

Veel zorgverleners zagen afgelopen voorjaar dat mensen met klachten waarmee ze normaal gesproken naar de huisarts, de specialist of een andere zorgverlener zouden gaan, niet kwamen. Een veel gehoorde reden was dat mensen de zorg, die toch al zo druk was, niet wilden belasten of dat men bang was voor coronabesmetting.
Om te voorkomen dat mensen onnodig lang met lichamelijke of geestelijke klachten rond blijven rondlopen, roepen alle organisaties uit Gooi en Vechtstreek iedereen op om bij klachten of zorgen contact op te nemen en wél te komen.

Alle huisartsen en zorgorganisaties gebruiken beschermingsmiddelen en hebben de praktijken dusdanig ingericht, dat het veilig is om voor een consult, bezoek of behandeling langs te komen. Bezoekers aan ouderenzorginstellingen wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Ook in de hospices is de zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten goed en veilig geregeld.

7 oktober 2020 10.35 uur

Stijging aantal positieve tests zet door

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen nog steeds verder toe. In de afgelopen week (30 september tot en met 6 oktober) zijn er 222.877 mensen positief getest, 15.000 meer dan de week ervoor. Hiermee is het percentage positieve testen gestegen van 8,0% naar 9,1%. Het reproductiegetal R ligt op 1,17 dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn 117 andere mensen kunnen besmetten. Het corona dashboard van de Rijksoverheid geeft uitgebreide informatie.

De afgelopen dagen zijn er in onze regio 388 positief geteste inwoners bijgekomen. Ook in de regio zet de stijging door en blijft de situatie zorgelijk. Zie ons regionale corona dashboard.

De thuissituatie met besmettingen via gezins- of familieleden blijkt in veel gevallen een besmettingsbron.

#Alleen samen krijgen we corona onder controle

6 oktober 2020 13.27 uur

Steunpunt Coronazorgen

Vandaag is door het kabinet bestempeld als dag waarop we stil staan bij mensen die zijn overleden aan het coronavirus, maar ook bijvoorbeeld bij het verlies van een baan of ander verdriet. Om alle Nederlanders te ondersteunen in deze tijd is er het Steunpunt Coronazorgen, voorheen het Informatie- en Verwijscentrum, onder de nieuwe naam gelanceerd.. De (wisselende) maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, raken ons allemaal. Voor de één hebben de maatregelen grote gevolgen in het dagelijks leven, de ander raakt het minder. Bij het Steunpunt is informatie te vinden over hoe met gevoelens en zorgen om te kunnen gaan.

6 oktober 2020 11.42 uur

GGD deelt ‘doorgeef’ bloemen uit in kader van de actie Aandacht voor elkaar

GGD Gooi en Vechtstreek deelt op woensdag 7 oktober aan 50 willekeurige bewoners een bos bloemen uit met de tekst Zomaar, een klein gebaar maakt het verschil. Deze actie  sluit aan bij het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ en  ‘de week van de eenzaamheid’. De GGD vraagt vervolgens aan de ontvanger, of en zo ja, aan wie hij of zij de bos bloemen wil doorgeven. Zo wil de GGD mensen aansporen om met een klein gebaar een verschil te maken voor een buurtbewoner.

De actie sluit aan bij het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’. Hiermee wil de overheid steun geven aan de vele initiatieven die rond corona zijn ontstaan. Om deze beweging te stimuleren is een website gelanceerd, www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven – van klein tot groot – worden verzameld. Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en individuen worden opgeroepen om hun initiatieven via deze website aan te melden. Ook kunnen mensen via deze website hun persoonlijke verhaal delen. Zodat er aandacht is voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid.

Het coronavirus vraagt immers veel van de maatschappij en de mentale weerbaarheid van alle Nederlanders. Er is verlies op alle fronten. Mensen die ziek worden of een dierbare verliezen. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn.

De vele mooie initiatieven en acties kunnen daarbij een inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen.

5 oktober 2020 15.53 uur

Dringend advies tot dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes en Voortgezet Onderwijsscholen

Sinds 1 oktober geldt het dringende landelijke advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

  • winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;
  • restaurants, cafés, theaters en concertzalen;
  • bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Bezoekers dienen zelf voor een mondkapje te zorgen.

Met ingang van vandaag 5 oktober is het dringende advies ook aan middelbare scholen dat leerlingen en personeel in de gangen, aula etc. mondkapjes dragen.

Ook op het Regiokantoor geldt met ingang van vandaag het advies voor medewerkers en bezoekers om een mondkapje te dragen in de openbare binnenruimtes. Klik hier voor meer informatie over mondkapjes.

5 oktober 2020 06.50 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden worden in de regio regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 2 oktober waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan. Wij volgen hierin het landelijke beleid.

1 oktober 2020 15.03 uur

Dringend advies dragen mondkapjes

Het kabinet is gisterenavond overgegaan om het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes dringend te adviseren.

Het betreft nu publieke ruimtes als:
Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk morgen om 18.00 uur bekendgemaakt.

1 oktober 2020 15.00 uur

Eenzaamheid in coronatijd: praatje over het weer belangrijker dan gedacht

Een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt en gesprekjes met leden van de kaartclub. Zulke contacten blijken belangrijker om eenzaamheid tegen te gaan dan gedacht. Nieuw onderzoek van de Tilburg University gaat in op het belang van contact met kennissen en mensen die iets verder van je af staan – en het is juist dat contact dat veel mensen in coronatijd missen. Vandaag start de VWS-campagne ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’ in aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober. De campagne roept op om contact te maken en aandacht te hebben voor elkaar – voor mensen die dichtbij staan én wat verder weg.

Een klein gebaar kan het verschil maken

Op de campagnepagina een tegen eenzaamheid staan meer voorbeelden en inspiratie over wat mensen kunnen doen om met een klein gebaar het verschil te maken voor een ander. In onze regio onderneemt Versa diverse activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. De campagne roept iedereen op om met een klein gebaar het verschil voor een ander te maken.