voor inwoners, met gemeenten

Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten 2022
Januari | Februari |

Overige liveblog-berichten 2021
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli
I Augustus I September | Oktober | November | December

Overige liveblog-berichten 2020
Maart April  |  Mei  |  Juni |  Juli  | Augustus | September 
| Oktober  | November | December

30 september 2020 12.45 uur

Corona in cijfers

In vrijwel alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal positieve coronabesmettingen sterk toe: landelijk zijn er van 23 tot en met 29 september 19.326 mensen positief getest, een stijging van bijna 6000 ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen steeg fors. Op de intensive care  neemt het aantal opnames eveneens sterk toe. Het percentage positieve tests van de GGD testlocaties is van 2,5% in de laatste week van augustus gestegen naar 7,4% in deze afgelopen week. Voor meer informatie: corona dashboard Rijksoverheid.

Ook in Gooi en Vechtstreek loopt het aantal positief geteste inwoners nog steeds op. De afgelopen dagen zijn er 253 positief geteste regio-inwoners bijgekomen zoals op ons regionale corona dashboard is te lezen.

29 september 2020 11.29 uur

Aangescherpte maatregelen om verspreiding coronavirus terug te dringen

Het aantal positief besmette personen blijft oplopen. Zowel landelijk als in de regio. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er gisteren tijdens de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Zo mogen er bijvoorbeeld thuis maximaal drie personen (van 13 jaar en ouder) op bezoek komen, worden we nadrukkelijk opgeroepen thuis te werken (tenzij het niet anders kan) en mag er geen publiek langs de lijn bij het sporten.

De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Het naleven van de basisregels blijft van belang:

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Vermijd drukke plekken

Alleen samen krijgen we corona onder controle

29 september 2020 10.37 uur

Beslisboom “12+”

Naast de beslisboom voor kinderen tot en met groep 8 is er op basis van de richtlijnen van het RIVM een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben.
Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom  wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving.
Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Beslisboom 12 plus RIVM

28 september 2020 11.10 uur

Extra maatregelen in Gooi en Vechtstreek

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding van de voorzitter van de veiligheidsregio, Pieter Broertjes. Onder andere alle burgemeesters van Gooi en Vechtstreek nemen deel aan het RBT. Afgelopen week is het RBT extra bij elkaar gekomen om de snel stijgende lijn van de coronabesmettingen in onze regio te bespreken. De regio is hierdoor van waakzaam naar zorgelijk overgegaan, zeker gezien de ontwikkelingen om de regio heen.

Vanaf zondagavond 27 september 20.00 uur heeft ook onze veiligheidsregio te maken met extra maatregelen. Zo mag de horeca na 12 uur ’s nachts niemand meer binnenlaten en gaat de muziek uit. De horeca moet om 1 uur ’s nachts sluiten. Er is een verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen, zowel binnen als buiten. Alle maatregelen zijn te lezen op deze factsheet.

28 september 2020 11.05 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden worden in de regio regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 25 september waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan. Wij volgen hierin het landelijke beleid.

25 september 2020 11.05 uur

Alleen samen

Voor de derde week op rij is er een sterke toename in het aantal besmettingen. Het percentage positieve tests van de GGD testlocaties in afgelopen week ligt met 6,1% flink hoger dan de week ervoor. Terwijl er niet meer getest is: het aantal afgenomen testen in de GGD teststraten is nagenoeg gelijk gebleven.

Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen.

 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukte

24 september 2020 13.19 uur

Podcast over bron- en contactonderzoek

De eerste aflevering van een podcast ‘Alleen samen’ staat online, waarin de achtergrondverhalen van de coronacrisis aan bod komen. In deze podcast wordt een bron- en contactonderzoeker geïnterviewd. Hij geeft luisteraars een kijkje achter de schermen van het bron- en contactonderzoek.
De aflevering duurt 20 minuten en is door het ministerie van VWS samen met GGD GHOR geproduceerd. De podcast is te beluisteren via Spotify en Apple Music en op Rijksoverheid.nl

23 september 2020 11.17 uur

Nieuwe beslisboom verkouden kinderen toelaten

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 tot en met 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso/gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met deze beslisboom kunt u bepalen of een kind van 0 jaar tot en met groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen.

Beslisboom

23 september 2020 10.07 uur

Meten is weten

In de week van 16 tot en met 22 september meldden de GGD’en 13.471 nieuwe personen die positief testten op het coronavirus. Voor de derde week op rij is er een sterke toename in het aantal besmettingen: 5206 positief geteste mensen meer. Het aantal mensen opgenomen in het ziekenhuis met corona is gestegen van 92 naar 152 en het aantal overledenen aan corona is meer dan verdubbeld: van 14 naar 33. Het aantal afgenomen testen in de GGD teststraten is nagenoeg gelijk gebleven. Het corona dashboard van de Rijksoverheid geeft ook de aantallen per dag  per veiligheidsregio en per gemeente weer.

Ook in onze regio is een sterk stijgende lijn zichtbaar. Het aantal positief geteste regio-inwoners is in de afgelopen zeven dagen met 216 toegenomen zoals ons regio dashboard weergeeft.

Om verder verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk vooral thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog.

Alleen samen houden we corona onder controle

22 september 2020 12.41 uur

Risico-gestuurd bron- en contactonderzoek

Tot nu toe belden de bron- en contactonderzoekers (BCO) alle mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij een besmette persoon: de besmette persoon zelf, zijn of haar huisgenoten en de mensen waar hij of zijn nauw contact mee heeft gehad (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand). Omdat het totaal aantal dagelijks te verrichten BCO’s aanzienlijk hoger ligt dan de gezamenlijke beschikbare dagelijkse capaciteit, zijn wij ook in Gooi en Vechtstreek overgegaan op zogenaamd risico-gestuurd BCO. De aanpassing die wij nu doen in dit proces is de volgende:
De besmette persoon wordt gebeld. Op basis van dat gesprek, maakt de bron- en contactonderzoeker een risico-inschatting. Er wordt gewerkt met twee categorieën: hoog of laag risico. Deze inschatting is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM. Bij hoog risico verandert er helemaal niets in de werkwijze. De bron- en contactonderzoeker belt naast de besmette persoon zijn of haar huisgenoten en nauwe contacten.
Is er sprake van een casus met een ‘laag’ risico, dan verandert het proces iets. De bron- en contactonderzoeker informeert de huisgenoten van de besmette persoon. De besmette persoon wordt actievere medewerking gevraagd bij het indammen van het coronavirus. Deze persoon wordt gevraagd zelf contact te leggen met de mensen waar hij of zij nauw contact mee heeft gehad. Om deze persoon hierbij te helpen, ontvangt de van de bron-en contactonderzoeker een informatiepakket dat hij/zij ook kan geven aan zijn/haar contacten.
De belangrijkste aanpassing is dus dat we meer verantwoordelijkheid en medewerking vragen van de besmette persoon. De weg is anders, het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden en zicht kunnen houden op mogelijke clusters.

22 september 2020 10.31 uur

Tijdelijk voorrang zorgmedewerkers en leraren

Zorgpersoneel en leraren met milde corona-achtige klachten krijgen tijdelijk voorrang bij het testen op corona. Het gaat om een tijdelijke maatregel omdat er te weinig testcapaciteit is. Zorgmedewerkers krijgen voorrang omdat zij onmisbaar zijn bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Leraren krijgen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Wij zijn vorige week al gestart met een zogenaamde fast-lane voor zorgpersoneel en leraren via een eigen aanmeldsysteem. Hier is goed gebruik van gemaakt. Vanaf 21 september gaat het via de landelijke procedure. De schoolleiders, schoolbesturen en zorgorganisaties hebben hierover een brief van de GGD ontvangen.
Als een leraar of zorgmedewerker voldoet aan de criteria die VWS hiervoor heeft opgesteld, dan kan een afspraak gemaakt worden via een speciaal telefoonnummer.
Meer informatie over wie in aanmerking komt en over het aanvragen van een test met prioriteit.

21 september 2020 13.05 uur

Alle neusverkouden basisschool leerlingen mogen naar school

Zoals tijdens de persconferentie van vrijdag 18 september door minister De Jonge is medegedeeld, mogen alle kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kinderopvang én naar de basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben zonder koorts.
Uitzondering hierop is als het kind een contact is van een positief op corona getest persoon of als er iemand in het huishouden van het kind koorts heeft of benauwd is.

Kinderen met andere klachten die bij corona kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid, of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn. De Handreiking bij neusverkouden kinderen en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar) zijn hierop aangepast.
Zodra de beslisboom neusverkouden kinderen van BOink-AJN is aangepast plaatsen we die op ons liveblog.

18 september 2020 10.38 uur

Corona en school

Nu het aantal corona besmettingen stijgt, kunnen ook scholen te maken krijgen met leerlingen of personeelsleden  met Corona  achtige klachten of besmette leerlingen en personeelsleden. Wanneer een of meerdere leerlingen of personeelsleden besmet zijn, is het belangrijk dat scholen snel in actie komen om verspreiding van het virus en onrust te voorkomen.

Dit houdt o.a. in maatregelen nemen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, heldere communicatie naar betrokkenen, personeel en ouders/verzorgers, leerlingen en extra aandacht voor de basisregels om besmetting te voorkomen.

Om scholen hierin te ondersteunen is relevante informatie bij elkaar gezet op de webpagina Corona en school. Hier staan ook antwoorden op veelgestelde vragen van ouders en scholen.

18 september 2020 10.05 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden worden in de regio tweewekelijks geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 17 september waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan. Wij volgen hierin het landelijke beleid.

17 september 2020 13.35 uur

Snel stijgende coronacijfers

Het aantal positief geteste inwoners die besmet zijn met het coronavirus is ook bij ons in de regio afgelopen dagen enorm gestegen. Het feit dat het coronavirus snel om zich heen grijpt, baart grote zorgen.
Zoals wij gisteren op ons liveblog meldden, hebben wij deze week een begin gemaakt met het voorrangsbeleid voor zorgmedewerkers en leerkrachten die corona-achtige klachten hebben. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Dit geeft extra druk op onze teststraat. Daarom de oproep: maak alleen bij (milde) klachten een testafspraak zodat mensen die corona-achtige klachten
hebben snel getest kunnen worden.
Willen wij met elkaar de cirkel doorbreken en het aantal besmettingen terugdringen, dan is én blijft het belangrijk dat iedereen zich een de basisregels houdt:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle!

16 september 2020 13.41 uur

Specifieke doelgroepen voorrang bij testen

Minister De Jonge heeft eind vorige week aangekondigd dat zorgpersoneel en leraren tijdelijk voorrang krijgen bij het testen op corona. Een snelle test en testuitslag zijn essentieel om zoveel mogelijk zorgverleners en leraren inzetbaar te houden. Om de druk op de teststraten te verminderen, neemt de minister daarnaast een aantal maatregelen. Waaronder het stoppen met het testen van mensen zonder klachten die uit de Coronamelder volgen. Ook in de teststraat op Schiphol worden alleen nog mensen met klachten getest. En het goed kunnen uitvoeren van het voorrangsbeleid vraagt ook om voldoende labcapaciteit.

Voorrang geven aan zorgpersoneel en leraren zorgt er onherroepelijk voor dat andere mensen langer moeten wachten. Daarom is het belangrijk dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat. De aangekondigde aanpassing heeft grote invloed op de huidige GGD-processen, zoals het maken van afspraken via het landelijke afsprakennummer.
Het is belangrijk om heel zorgvuldig te definiëren wie er wel en niet in aanmerking komt voor voorrang. Dat gaat nu om mensen uit de zorg die direct patiëntcontact hebben en leraren.

Wij hebben afgelopen maandag een begin gemaakt met het voorrangsbeleid voor zorgmedewerkers en leerkrachten. Via hun werkgever kunnen de zorgmedewerkers en leerkrachten die klachten hebben met een speciaal formulier door de zorg- of onderwijsinstelling waar zij werkzaam zijn aangemeld worden. Alle zorginstellingen waarop deze regeling betrekking heeft en de scholen, hebben dit formulier ontvangen. Hiermee lopen wij vooruit op de landelijke ontwikkelingen.
Naar verwachting is het voor aanstaande maandag landelijk ingeregeld en komt er dan een landelijk aanmeldnummer voor specifieke doelgroepen in de lucht.

16 september 2020 10.00 uur

Corona in cijfers

Van 9 tot en met 15 september hebben ruim 195.545 mensen zich laten testen in de GGD teststraten, vorige week waren dit nog 180.182 mensen. Er zijn 8.265 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op het coronavirus. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is daarmee toegenomen van 2,8% in de voorgaande week naar 3,9%: wederom een sterke stijging. Het reproductiegetal is gestegen en ligt op 1,38. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 138 anderen besmetten.

Net zoals in de afgelopen weken waren de grootste aantallen positief geteste personen in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. Bij 25% van de gemelde personen van afgelopen week is de setting van de waarschijnlijke besmetting bekend. Meer dan de helft raakte thuis besmet. Het aantal mensen dat waarschijnlijk op het werk en in verpleeghuizen besmet is geraakt, neemt toe.

De afgelopen zeven dagen zijn er in onze teststraat 4.047 bezoekers geweest. Het aantal regio-inwoners dat positief is getest op het coronavirus is 127. Ook in onze regio loopt het aantal positief geteste personen steeds meer op. Een zorgwekkende ontwikkeling. Ons regionale dashboard geeft meer informatie.

Geïnteresseerd in het aantal nieuwe positief geteste mensen binnen uw gemeente? Op het dashboard van de Rijksoverheid is dat per dag te volgen.

15 september 2020 15.20 uur

Nieuwe versie beslisboom:
Neusverkoudheid bij kinderen, wel of niet naar school?

Veel jonge kinderen hebben regelmatig snotneuzen. Thuisblijven is lang niet altijd nodig. De beslisboom verkouden kinderen toelaten maakt een en ander duidelijk. Er is een beslisboom voor neusverkouden kinderen van 0 t/m 6 en een voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De groep waarin een kind zit is leidend.
Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen en dat de meest recente versie wordt gebruikt. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot u een antwoord heeft.
De beslisboom is een schematische weergave van de regelgeving van het RIVM. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben de beslisboom gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. De meest recente versie is van 3 september jongstleden.

14 september 2020 12.20 uur

Mobiele corona-testteam thuiszorg

De samenwerkende organisaties Vitaal Thuiszorg en ISZA Thuiszorg hebben in overleg met het regionaal huisartsen crisisteam (RHOGO) en de GGD hun mobiele corona-testteam weer in werking gesteld.

Als een thuiszorgmedewerker bij iemand komt met corona achtige klachten, dan kan in overleg met de desbetreffende huisarts een testaanvraag worden gedaan in de thuissituatie. In de opstartfase wordt het afnemen van de testen ingepland op maandagen, woensdag en vrijdagen. Mocht het aantal aanvragen toenemen, dan wordt opgeschaald.

10 september 2020 15.55 uur

Tekort aan labcapaciteit leidt helaas tot oplopende wachttijden

Testen heeft alleen zin wanneer de afgenomen tests in een laboratorium geanalyseerd kunnen worden. De maximale labcapaciteit bepaalt op dit moment de maximale testafnamecapaciteit van de GGD. Daarom heeft het ministerie van VWS GGD’en gevraagd om te wachten met verdere uitbreiding van het aantal testlocaties en de verruiming van de openingstijden. Op landelijke niveau wordt er aan gewerkt om de labcapaciteit te vergroten door middel van het contracteren van andere laboratoria. Het tekort aan labcapaciteit leidt op dit moment tot oplopende wachttijden. Ook bij ons.

Bij de GGD’en zijn testafspraken te boeken voor de aankomende 72 uur. Als er nu geen plek is kan het zijn dat als u over een paar uur nogmaals contact opneemt, er wel weer mogelijkheden zijn. Er is echter meer vraag, dan aanbod. Daarom moeten mensen met klachten helaas soms meerdere keren pogingen doen om een testafspraak te maken, wat voor begrijpelijke frustratie zorgt en de telefoonlijnen en website verder belast. Pas zodra er meer labcapaciteit beschikbaar komt, kunnen GGD’en verder opschalen en aan de vraag voldoen.
Wij vinden het uitermate vervelend dat wij door overmacht mensen niet zo snel kunnen helpen als wij zouden willen.

• Heeft u klachten en duurt het langer dan verwacht om getest te worden? Blijf dan thuis en blijf op afstand van anderen.
• Krijgt u ernstige klachten, neem dan contact op met uw huisarts.
• Heeft u geen klachten, laat u dan niet testen.

Alleen zo voorkomen we samen dat meer mensen besmet raken.

10 september 2020 12.55 uur

Hoe verloopt het geven van een reisadvies?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt reisadviezen om Nederlanders die naar het buitenland willen goed te informeren over de veiligheidssituatie op een bestemming. Tijdens de coronacrisis zijn de reisadviezen er niet meer alleen voor de veiligheid van de individuele reiziger. Ook de veiligheid van de Nederlandse samenleving speelt bij het opstellen van een advies een belangrijke rol. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM adviseren het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie met het nieuwe coronavirus in een land of een gebied.

Dit advies wordt onder andere bepaald door het aantal nieuwe besmette personen in de afgelopen twee weken en het gemiddeld aantal uitgevoerde testen per dag. Als er veel nieuwe besmettingen zijn of er wordt weinig getest, dan kijken we ook naar andere factoren die het risico bepalen.

Bijvoorbeeld:

 • Zijn er internationale meldingen van uitbraken?
 • Neemt het aantal besmettingen toe of af?
 • Zijn er grote regionale verschillen in de beschikbare cijfers te zien?

Ook kijkt het RIVM of er informatie beschikbaar is over de maatregelen die in een land gelden en of men zich daar goed aan houdt.

Een filmpje geeft duidelijk aan hoe het RIVM tot een advies komt.

Het uiteindelijke reisadvies vindt u op nederlandwereldwijd

9 september 2020 13.00 uur

Coronacijfers

Landelijk
Afgelopen week hebben ruim 180.000 mensen zich laten testen: 10% meer dan de week ervoor. Hiervan zijn 5427 mensen positief getest 1830 meldingen meer dan de week ervoor. Hiermee is het percentage positief geteste mensen afgelopen week toegenomen van 2,2% naar 2,8%. De grootste stijging wordt gezien in de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar. De thuissituatie, familie, vrienden of vakantie blijkt voor de meeste mensen de besmettingsbron te zijn.
In het hele land zijn de scholen weer open. Er is geen significante stijging van het aantal positief geteste mensen te zien, die gerelateerd is aan de verspreiding op scholen. Bij de enkele bekende clusters op scholen, hebben vooral volwassenen andere volwassen besmet.
Meer landelijke informatie vindt u op het corona dashboard van de Rijksoverheid.

Regionaal
Ook in onze regio was er afgelopen week een forse toename van het aantal bezoekers aan de teststraat.

In totaal hebben 3.907 mensen de teststraat bezocht: een kleine 800 meer ten opzichte van de week ervoor. Hiervan zijn 78 mensen positief getest op corona: dit is 2% van de teststraat bezoekers. Het beeld in de regio wijkt niet af van het landelijk beeld. Ons regionale corona dashboard geeft meer informatie.

Alleen testen bij (milde) klachten blijft belangrijk.

8 september 2020 12.10 uur

Kleinschalige sinterklaasintochten in regio

Door de coronamaatregelen is het onmogelijk centrale intochten, waar vaak duizenden mensen zich verzamelen, veilig te organiseren. In overleg met de sinterklaascomités bespreken de gemeenten hoe het feest coronaproof kan worden gehouden. Gekeken wordt of er kleinschalige intochten kunnen worden gehouden in wijken, op scholen en bij sportclubs.

8 september 2020 12.00 uur

Richtlijnen verkouden kinderen 0 tot en met 6 jaar aangepast

De beslisboom 0 t/m 6 jaar neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang/school? is vanuit nieuwe RIVM richtlijnen aangepast. Hoest uw kind en is er geen sprake van bekende klachten als hooikoorts of astma? Dan moet uw kind thuis blijven. In de beslisboom ziet u de diverse stappen die u doorloopt om te beslissen of uw kind naar school of kinderopvang kan.

7 september 2020 14.30 uur

Resultaten zesde ronde van het gedragsonderzoek van  RIVM en GGD’en bekend:

Meer mensen laten zich testen. Thuisblijven blijft lastig

Sinds de recente opleving van het Corona virus,  ervaren meer mensen het virus als bedreigend. Tegelijk is het draagvlak voor de maatregelen toegenomen en houden mensen zich beter aan de gedragsadviezen. Het meest opvallend is de toename in testen: 32 % van de mensen met klachten die op een Corona besmetting kunnen wijzen, laten zich testen. Dat is bijna  een verdubbeling  ten opzichte van juli. Wel gaan veel mensen met klachten nog  naar buiten.  Dat blijkt uit de zesde ronde van het gedragsonderzoek van RIVM en GGD’en afgenomen tussen 19 augustus en 23 augustus.

Er zijn geen specifieke gegevens bekend over het gedrag van inwoners uit de regio.

4 september 2020 09.40 uur

Regionale update Coronavirus

De gemeenteraden in de regio worden regelmatig geïnformeerd over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Dit is de nieuwsbrief van 4 september waarin de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde centraal staan. Wij volgen hierin het landelijke beleid.

3 september 2020 14.42 uur

Geen voorrangsbeleid bij testen voor specifieke groepen

Diverse organisaties, zoals scholen, kinderdagverblijven en zorgorganisaties ,vragen ons of hun personeel met voorrang getest kan worden.   Een begrijpelijke vraag, want het testen kan, omdat het nu erg druk is, soms 2 dagen duren net als de uitslag. Hierdoor kan een medewerker een aantal dagen niet op locatie werken, omdat hij/zij tot de testuitslag thuis moet blijven.

Op dit moment is het niet mogelijk om groepen voorrang te geven.

Wij volgen hierin het landelijke beleid.

3 september 2020 14.40 uur

Ventilatie op school

Goed ventileren helpt om luchtweginfecties te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat.  Voor het onderwijs is informatie over ventilatie beschikbaar op de website www.weeropschool.nl

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Bij klachten blijven leerlingen en leerkrachten thuis en laten zich testen.
 • Regelmatig goed handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
 • Het houden van anderhalve meter afstand.

Tot op heden zijn er weinig aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van het corona-virus. Het RIVM heeft de inzichten hierover samengevat, zie: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19 .

Voor advies over ventilatie, kunnen scholen ook contact op nemen met de GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg. Voor controle van ventilatiesystemen zijn de eigenaars van schoolgebouwen verantwoordelijk. De technische controle kan gedaan worden door installatie adviesbureaus.

3 september 2020 14.39 uur

Besmettingen in verpleeghuizen

Net als landelijk, zijn ook in de Gooi en Vechtstreek in enkele verpleeghuizen clusters van besmettingen gevonden. In overleg met de artsen van de afdeling  infectieziektebestrijding  zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Op dit moment bekijken we met alle GGD’en hoe conform de op 1 september bekend gemaakte nieuwe landelijke richtlijn het testen van alle bewoners en personeel in verpleeghuizen met besmettingen georganiseerd kan worden.

2 september 2020 12.41 uur

Corona cijfers

Veel mensen laten zich testen op Corona. Afgelopen week waren dit er landelijk 163.000, ruim 23.000 meer dan de week daarvoor. Het percentage positief getesten op

landelijk niveau is afgenomen van 2,5 % naar 2,2% deze week. Er zijn  minder ziekenhuisopnames dan de week ervoor.
Clusters worden m.n. gevonden in thuissituaties, vakantiesituaties en reizen en in verpleeghuizen. Het corona dashboard van de Rijksoverheid geeft meer informatie.

Ook in de regio  Gooi en Vechtstreek zagen we afgelopen week een toename in de teststraat van bezoekers. 3115 mensen bezochten afgelopen 7 dagen de teststraat in Bussum. Hiervan waren er 50 positief. Het percentage positieven in de regio is lager dan het landelijk percentage.  Het beeld in de regio loopt gelijk met het landelijk beeld.  Ook hier zijn er enkele clusters gerelateerd aan thuissituaties (feestjes) en verpleeghuizen gevonden. Ons corona dashboard geeft u meer informatie.

2 september 2020 12.39 uur

Nieuwe Coronateststraat op parkeerterrein bij sportcentrum de Zandzee  geopend

Vanmorgen heeft burgemeester  Han ter Heegde van Gooisemeren samen met  Rene Stumpel, directeur publieke gezondheid de nieuwe teststraat geopend. Op deze nieuwe weerbestendige locatie kunnen we, als het nodig is , de testcapaciteit opvoeren. Op dit moment is de testcapaciteit 560 mensen per dag. Dit kan opgevoerd worden naar 900 mensen per dag. Het adres is Struikheiweg 14, Bussum. Alleen met een afspraak kun je hier terecht.

De testlocatie aan de Brinklaan is vanaf nu gesloten. Maak een afspraak als je klachten hebt. Dat kan via 0800-1202 of www.coronatest.nl

Foto teststraat, bron Gooi en Eemlander 2 sept 2020

1 september 2020 11.10 uur

Extra personeel geworven en opgeleid voor Bron- en Contactonderzoek.

De afgelopen maand is de GGD druk bezig geweest met het werven en opleiden van extra mensen om de verwachte extra drukte aan te kunnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van detacheringsbureau Bender groep. Op dit moment hebben we 34 extra mensen naast het eigen personeel voor het  Corona callcentrum, de teststraat en het Bron en Contactonderzoek. Met deze extra mensen kunnen we op dit moment het werk volgens de richtlijnen uitvoeren.

1 september 2020 11.08 uur

Verhuizing teststraat naar het parkeerterrein  van Sportcentrum de Zandzee Struikheiweg 14

Op dit moment zijn we druk bezig met de verhuizing van de teststraat. M.i.v. woensdag 2 september is de teststraat bij Sportcentrum de Zandzee operationeel. Ondanks verhuizing, gaat het werk gewoon door en worden op dit moment mensen nog in de oude teststraat bij de Brandweer geholpen.

De verhuizing naar sportcentrum de Zandzee is ingegeven door de wens om , indien nodig, de testcapaciteit in het najaar te verhogen.  De huidige testcapaciteit is 560. Op het parkeerterrein bij de Zandzee kan de testcapaciteit uitgebreid worden naar 900 per dag.