voor inwoners, met gemeenten

Sinds begin april 2021 zijn corona-zelftesten te koop bij apotheken. De testen geven snel een uitslag, maar ze zijn minder betrouwbaar. Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen, als u geen klachten heeft. Bijvoorbeeld als u naar school of werk moet. Ze zijn níet bedoeld om te testen bij klachten, na contact met iemand met corona of na terugkomst van een reis uit het buitenland. Dan maakt u een testafspraak bij de GGD.

Tip: check, voordat u een zelftest koopt, op de website van de Rijksoverheid of de test die u wilt kopen een ontheffing heeft om op de Nederlandse markt te mogen verschijnen.

Zelftesten niet voor testen bij klachten, bij verhoogd risico of voor toegang

De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig. Gebruik daarom zelftesten niet als u:

  • Coronaklachten heeft (verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, koorts, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak.)
  • In contact bent geweest met iemand met corona.
  • Terugkeert uit een hoog-risicogebied.
  • Toegang tot evenementen wilt.
  • Tot een risicogroep behoort.
  • Werkt met kwetsbare personen of mantelzorger bent.

Maak in die gevallen een testafspraak bij de GGD. Bij de GGD wordt u gratis getest door een professional met gevoeligere testmethoden. U krijgt hierdoor een betrouwbare testuitslag.

Zelftesten in het voortgezet onderwijs

In het voorgezet onderwijs worden sinds 19 april 2021 onder begeleiding risicogericht zelftesten afgenomen bij leerlingen en onderwijspersoneel. Ook wordt zowel leerlingen als onderwijspersoneel de mogelijkheid geboden om zich 2 keer per week preventief zelf te testen. Meer informatie over preventief en risicogericht zelftesten in het voortgezet onderwijs.

Positieve uitslag van de zelftest

Een positieve uitslag van de zelftest betekent dat u waarschijnlijk corona heeft.

  • Maak direct een afspraak voor een nieuwe test bij de GGD via 0800-1202 of via coronatest.nl.
  • Tot de uitslag van de test bekend is blijft u thuis en gaat u in isolatie.
  • Is de test bij de GGD ook positief, dan start de GGD Gooi en Vechtstreek het bron- en contactonderzoek.
  • Is de test bij de GGD negatief, dan mag u uit isolatie.

Negatieve uitslag van de zelftest

Een negatieve uitslag van de zelftest betekent dat u waarschijnlijk geen corona heeft. Let op: deze uitslag is niet volledig betrouwbaar. Blijft u zich daarom aan de basisregels houden.

Meer informatie over zelftesten

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over zelftesten en het coronavirus. U vindt hier ook een informatiefolder over zelftesten voor publiek en een informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.