Mpox (apenpokken)

voor inwoners, met gemeenten
Dit voorjaar start de GGD met een nieuwe tijdelijke vaccinatiecampagne. Mensen die een grote kans hebben om mpox (voorheen monkeypox of apenpokken) te krijgen, komen in aanmerking voor een vaccinatie. De vaccinatie is bedoeld om infecties en verspreiding van het mpox-virus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Wie kunnen de vaccinatie tegen mpox krijgen?

De vaccinatie tegen mpox wordt gegeven aan:

  • mannen die seks hebben met mannen (MSM)
  • transgender personen

U hoort tot deze groepen als u:

  • hiv-PrEP gebruikt
  • op de wachtlijst staat voor PrEP
  • het afgelopen half jaar meer dan 10 sekspartners heeft gehad
  • sekslocaties en/of seksfeesten bezoekt
  • aan groepsseks doet
  • hiv heeft en u tijdens de vorige vaccinatieronde een mpox vaccinatie heeft gekregen

Afspraak maken voor vaccinatie

Bent u woonachtig in Gooi en Vechtstreek en denkt u in aanmerking te komen voor een mpox-vaccinatie? U kunt bellen met de soa-verpleegkundige van GGD Gooi en Vechtstreek: 035-6926320 (tijdens kantoortijden) of mailen naar soa-sense@ggdgv.nl

Meer informatie