voor inwoners, met gemeenten

De GGD-Appstore wijst u de weg naar betrouwbare gezondheidsapps. Volgens schattingen zijn er wereldwijd zo’n 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. Maar welke apps zijn betrouwbaar en effectief? Om mensen wegwijs te maken hebben de 25 GGD’en van Nederland de GGD-AppStore opgezet.

De GGD-AppStore biedt een toegankelijk overzicht van betrouwbare e-Health toepassingen. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in de GGD-Appstore én voorzien van een herkenbaar vignet. De apps zijn gecentreerd rond de zes pijlers van positieve gezondheid.