voor inwoners, met gemeenten

Benchmark GGD’en

Publicatiedatum: 7 november 2018

Hoe voeren GGD’en hun taken uit, zoals het monitoren van gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale leefomgeving? Het is te zien in de rapportage Benchmark GGD’en 2017. Met deze benchmark geven de 25 GGD’en een beeld van wat zij doen om de gezondheid van burgers te bevorderen, beschermen en te bewaken. Daarnaast benutten GGD’en de benchmark als instrument om van elkaar te leren.

Nederland kent 25 GGD-regio’s. De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) hebben de taak om de gezondheid en veiligheid van burgers te bevorderen, beschermen en te bewaken. Daarvoor zetten de GGD’en vooral in op maatregelen die de gezondheid van grote delen van de bevolking en risicogroepen beschermen. Denk aan preventieve maatregelen zoals vaccineren, de medische hulpverlening bij rampen, onderzoek naar de gezondheid van grote groepen mensen of voorlichten over gezondheidsrisico’s als ongezonde voeding of onbeschermd vrijen.

Regionaal en lokaal maatwerk

GGD´en werken voor meerdere gemeenten en maken met hun gemeenten afspraken over wat zij doen. Zo kunnen GGD’en inspelen op lokale en regionale behoeften. Veelvoorkomende taken die GGD’en voor gemeenten uitvoeren zijn bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en forensische geneeskunde. Ook deze taken komen aan bod in de benchmark. Doordat GGD’en regionaal en lokaal maatwerk leveren, zijn niet alle 25 GGD’en hetzelfde. Vanzelfsprekend zien we dit terug in deze benchmark en betekent het dat het vergelijken van de GGD’en niet per se mogelijk is.

Instrument om van elkaar te leren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de GGD´en en concludeert dat de GGD’en hun taken goed uitvoeren. De Inspectie ziet dat de GGD’en meer gericht zijn op innovatie en het bieden van toegevoegde waarde voor burgers, gemeenten, zorgaanbieders en het rijk. Naast de inspectieonderzoeken biedt nu ook deze benchmark de GGD´en een instrument om als GGD van elkaar te leren.

Meer weten over het werk van de GGD’en? Bekijk de benchmark.

Meer nieuws

Al het nieuws