voor inwoners, met gemeenten

Meningokokken, hoe zit dat nu eigenlijk?

Publicatiedatum: 1 juni 2018

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Voor sommige soorten meningokokken is een vaccinatie beschikbaar.

Het aantal infecties met meningokokken W is in Nederland  gestegen. Tot 2015 waren er jaarlijks gemiddeld  4 meldingen van meningokokken W, in 2016 waren er 50 en in 2017 80 meldingen van deze meningokokkenvariant.  Daarom heeft de minister onlangs besloten om de vaccinatie tegen meningokokken uit te breiden om  deze toename van besmettingen met meningokokken type W stoppen.

Hoe krijg je meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze is van mens op mens overdraagbaar en bevindt zich in de neusholte van gezonde mensen. Zij worden hier niet ziek van. De bacterie wordt via de lucht, door hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mens overgedragen. De kans om er ziek van te worden is heel klein. Er zijn verschillende soorten van deze bacterie, de typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste.

Wie heeft het meeste kans op een meningokokkenziekte?

Iedereen kan meningokokkenziekte krijgen, maar de ziekte komt het meest voor bij kinderen tussen 1 en 4 jaar oud, jongeren tussen de 14 en 20 jaar en als je ouder bent dan 60 jaar.

Wie worden gevaccineerd?

Kinderen van 14 maanden krijgen het vaccin ACWY aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma  Jongeren geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 krijgen het vaccin aangeboden tussen 1 oktober en 30 november 2018. Jongeren ontvangen hiervoor een uitnodiging, hierover volgt na de zomer meer informatie.

Waarom peuters en veertienjarigen?

Het is onmogelijk om alle kinderen, jongeren en ouderen te vaccineren. Daarom is besloten te starten met de peuters en jongeren die 14 jaar worden. Vanaf 1 mei 2018 krijgen peuters van 14 maanden op het consultatiebureau een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Deze vaccinatie vervangt de vaccinatie tegen meningokokken C, die deze jonge kinderen al sinds 2002 krijgen aangeboden.

Daarnaast wordt in oktober 2018 gestart met het vaccineren van jongeren die geboren zijn tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004. Veertienjarigen zijn namelijk één van de groepen met een hogere kans op de ziekte. Hoewel de kans om ziek te worden ook bij hen heel klein is, spelen zij ook een rol bij de verspreiding van de bacterie. Zij bewegen zich in verschillende sociale groepen (school, sportclub, gezin) en kunnen zo makkelijker de bacterie oplopen en verspreiden.

In het voorjaar van 2019 volgt een inhaalcampagne voor jongeren geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004.

Vaccinatie voor anderen dan de hierboven genoemden is vanwege beperkte beschikbaarheid van het vaccin niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD, 035-6926222, of de website van het RIVM .

Meer nieuws

Al het nieuws