voor inwoners, met gemeenten

Ouderonderzoek alcohol

Publicatiedatum: 11 mei 2018

Eens per twee jaar onderzoekt GGD Gooi en Vechtstreek hoe ouders omgaan met NIX18: hoe gaan zij om met het drinken van alcohol door hun kind. Met de resultaten van dit onderzoek, kan de GGD activiteiten en materialen met betrekking tot NIX18 beter afstemmen op de wensen en behoeften van ouders.

Voor wie?

De vragenlijst is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek.

Is het onderzoek anoniem?

Ja. Uw antwoorden op de vragen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. U kunt de vragenlijst anoniem invullen.

Hoe lang duurt het?

Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten.

Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek bekend?

Begin september worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt op deze webpagina.

Meer nieuws

Al het nieuws