voor inwoners, met gemeenten

Ouders achter alcohol leeftijdsgrens 18 jaar

Publicatiedatum: 1 oktober 2018

Veel ouders staan achter de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het drinken van het eerste glas alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Gooi en Vechtstreek naar de manier waarop ouders van 12-17-jarigen omgaan met alcohol in de opvoeding. Ouders hebben behoefte aan gesprekken met andere ouders en aan handvatten om de handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar in de praktijk makkelijker te maken.

De afgelopen jaren zijn ouders via veel kanalen voorgelicht over NIX18. En met succes. Vrijwel alle ouders geven aan geïnformeerd te zijn over alcoholgebruik onder jongeren en 9 op de 10 ouders kent NIX18. Gemiddeld vinden zij 18 jaar (17,9) een geschikte leeftijd voor het eerste glas alcohol. Toch vinden ouders in de praktijk de leeftijdsgrens van 18 jaar moeilijk te handhaven, waardoor ze er soms van afwijken.

Ruim 6 op de 10 ouders vindt het belangrijk om met andere ouders te praten over alcoholgebruik. Toch vinden veel ouders dit lastig, omdat ze denken dat andere ouders hier heel anders in staan. Ouders hebben behoefte aan open gesprekken met andere ouders om ervaringen te delen. Ook hebben ze behoefte aan handvatten om met hun kind in gesprek te gaan over alcohol.

René Stumpel, directeur publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek: “Het is goed nieuws dat er inmiddels veel draagvlak onder ouders is voor de leeftijdsgrens van 18 jaar. Dit steunt ouders in hun opvoeding rondom alcohol. Ze staan er dus niet alleen voor: andere ouders zijn het met ze eens. De komende jaren zetten we in op het stimuleren van open gesprekken tussen ouders over alcohol en opvoeding. Zo kunnen ze ervaringen delen. Ook willen we ouders handvatten meegeven om met hun kind in gesprek te gaan over alcohol. Hoe maak ik afspraken met mijn kind? En hoe kan ik mijn kind steunen in nee zeggen tegen alcohol?”

Het onderzoek werd in opdracht van de GGD uitgevoerd door onderzoeksbureau Iresearch. In totaal deden  1870 ouders van kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar uit de regio Gooi en Vechtstreek mee. Via internet konden ouders anoniem een vragenlijst invullen. Daarnaast konden zij meedoen met twee focusgroepgesprekken, waar dieper in werd gegaan op verschillende thema’s zoals de invloed van vrienden, de invloed van ouders en het maken van afspraken over alcohol tussen ouder en kind. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.ggdgv.nl/ouderonderzoek.

Meer nieuws

Al het nieuws