voor inwoners, met gemeenten

Veelgestelde vragen over mazelen

Publicatiedatum: 8 april 2019

Er zijn veel kinderziektes met vlekjes, mazelen is daarbij gelukkig een uitzondering. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland tien patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Als er sprake is van mazelen wordt altijd de GGD ingeschakeld. De GGD voert vervolgens bron- en contactonderzoek uit en neemt de nodige maatregelen.

Op dit moment is er in de regio Gooi en Vechtstreek geen bevestigde mazelenpatiënt.

Kun je als je gevaccineerd bent toch mazelen krijgen?

Nee, in principe ben je als je gevaccineerd bent voldoende beschermd. Deze bescherming is echter niet 100%. Een zeer klein percentage van de gevaccineerden wordt toch ziek. De ziekte verloopt in de regel dan wel milder. Mensen die bijvoorbeeld geen tweede vaccinatie hebben gehad, zijn iets minder goed beschermd (95%) dan mensen die deze herhaling wel gehad hebben (99%).

Ook als je de ziekte ooit hebt doorgemaakt, bijvoorbeeld als kind, ben je in principe voldoende beschermd.

Kunnen kinderen jonger dan 14 maanden ook tegen mazelen gevaccineerd worden?

Ja, dit kan vanaf een leeftijd van 6 maanden. Vervroegd vaccineren is op dit moment echter niet noodzakelijk. Dit adviseert de GGD ook niet, omdat de prik dan nog een keer herhaald moet worden als het kind 1 jaar is. Vanaf de leeftijd van 12 maanden werkt de vaccinatie namelijk pas goed. Voor die tijd hebben kinderen nog antistoffen van hun moeder.

Mocht er sprake zijn van een mazelenbesmetting in onze regio, dan bekijkt de GGD per geval of vervroegd vaccineren van kinderen zinvol is.

Mag een kind met mazelen naar het consultatiebureau?

Nee. Op consultatiebureaus komen veel zuigelingen die nog niet tegen mazelen gevaccineerd zijn. Daarom mogen kinderen die mazelen hebben niet op het consultatiebureau komen. Omdat mazelen al besmettelijk is voordat de vlekjes verschijnen, mogen ook broertjes en zusjes van kinderen met mazelen niet op het consultatiebureau komen.  Als je twijfelt of je kind besmet is en je hebt een afspraak op het consultatiebureau, neem dan contact met ons op. Dan overleggen we samen wat te doen.

Kan iemand met mazelen naar een kindercentrum of school?

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Mazelen is al besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. Thuisblijven helpt alleen wanneer een kind in de besmettelijke periode niet naar school ging. Dat is 4 dagen voor het ontstaan van de vlekjes.  De meeste kinderen in Nederland zijn ingeënt tegen mazelen en kunnen dus geen mazelen meer krijgen.

Wat moet ik doen als mijn kind heeft gespeeld met een kind van een school waar mazelen is geconstateerd?

Als je kind gevaccineerd is volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) hoef je niets te doen. De BMR-vaccinatie geeft voldoende bescherming tegen mazelen.

Als je kind niet tegen mazelen is gevaccineerd, dan kun je tot de leeftijd van 18 jaar een BMR-inhaalvaccinatie krijgen. Neem contact met ons op om hier een afspraak over te maken.

Wie heeft verhoogde kans op ernstig beloop?

  • Zeer jonge kinderen: kinderen jonger dan 1 jaar (vooral pasgeborenen) van moeders die niet gevaccineerd zijn en die ook geen mazelen hebben doorgemaakt, hebben een verhoogde kans op ernstige complicaties en sterfte.
  • Zwangere vrouwen: mazelen veroorzaakt bij het kind geen aangeboren afwijkingen, maar kan in zeldzame gevallen tot een miskraam of vroeggeboorte leiden. De meeste zwangere vrouwen zijn echter beschermd omdat zij tegen mazelen gevaccineerd zijn of als kind de ziekte hebben doorgemaakt.

Waar kan ik terecht met vragen over mazelen en vaccinatie?

Op de website van het Website van het RIVM kun je veel algemene informatie over mazelen vinden.

Meer nieuws

Al het nieuws