Emovo 2015

voor inwoners, met gemeenten

Eén van de taken van de GGD is het monitoren van de gezondheid van de jeugd van 12 tot 19 jaar. Al ruim 10 jaar doet de GGD dit in samenwerking met de middelbare scholen via Emovo. Met Emovo wordt elke vier jaar op school (via internet) een vragenlijst over de gezondheid en het welzijn afgenomen bij leerlingen van klas 2 en klas 4. De leerlingen beantwoorden individueel tijdens een lesuur op de computer vragen over onder meer hun gezondheid, welbevinden, school, schoolbeleving, vrije tijd en leefstijl. Bijna alle scholen uit de regio doen elke keer mee aan Emovo.

Eerste landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

In 2015 heeft het ministerie van VWS alle 25 GGD’en in Nederland verplicht om Emovo uit te voeren, onder de naam “Gezondheidsmonitor Jeugd”. Dit in navolging van de in 2012 voor het eerst gehouden landelijke “Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen”.

Voorheen had iedere GGD zijn eigen planning en eigen inhoud voor het onderzoek onder de doelgroepen jeugd, volwassenen en senioren. Daardoor waren cijfers onderling moeilijk te vergelijken.

In het najaar van 2015 hebben in Nederland in totaal bijna 100.000 tweede- en vierdeklassers van het regulier Voortgezet Onderwijs vragen beantwoord over hun gezondheid, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, sporten, roken en drinken. Dit biedt de unieke gelegenheid om school- en regioresultaten te spiegelen aan landelijke resultaten.

Scholen, gemeenten, GGD en andere regionale instellingen kunnen de gegevens gebruiken bij de onderbouwing van beleid en interventies ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Emovo geeft input voor de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, op basis waarvan lokale activiteiten worden ingezet.

Resultaten

Uit deze nieuwe jeugdmonitor blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de tweede- en vierdeklassers uit onze regio: de meeste leerlingen zijn tevreden met de eigen gezondheid, negen op de tien leerlingen zijn voldoende weerbaar, pesten op school komt minder voor dan landelijk en er wordt relatief vaak gesport bij een vereniging of sportclub. Vergeleken met landelijk scoren leerlingen echter hoog als het gaat om roken, alcohol- en softdruggebruik. Hieruit blijkt maar weer dat de jeugd een belangrijke doelgroep blijft voor preventie.

De resultaten zijn op verschillende manieren weergegeven. In de Emovo-brochure Resultaten 2015-2016 worden de resultaten uitgebreid beschreven. Ook is er een Flyer met de belangrijkste kernpunten in beeld Emovo 2015/2016 en een uitgebreid Tabellenboek met alle resultaten.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over Emovo, dan kunt u contact opnemen met Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl