voor inwoners, met gemeenten

Alle GGD’en in Nederland doen eens in de vier jaar onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van de jeugd. Het onderzoek vindt dit najaar in heel Nederland plaats bij jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren neergelegd bij de GGD’en. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en heet ‘Gezondheidsmonitor Jeugd’.

<Lees meer> over de Gezondheidsmonitor