Volwassenen en ouderen

voor inwoners, met gemeenten

Najaar 2016 is het landelijk GGD-gezondheidsonderzoek van start gegaan. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016. In totaal krijgen ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland van 19 jaar en ouder een vragenlijst van hun GGD.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten. GGD Gooi en Vechtstreek heeft ruim 22.000 inwoners een vragenlijst toegestuurd: de Gezondheidspeiling 2016.

Met de gegevens uit de Gezondheidspeiling 2016 kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Iedere GGD verzamelt elke vier jaar gegevens over de volksgezondheid in de GGD-regio met hun eigen gezondheidsmonitor. Hierbij maakt de GGD onderscheid in een monitor voor volwassenen (19-64 jaar) en voor ouderen (65 jaar en ouder).

Er heeft een harmonisatietraject plaatsgevonden waarbij alle GGD’en en het CBS  hebben afgesproken om voor volwassenen en ouderen in hetzelfde jaar een basisset met onderwerpen met dezelfde vragen te stellen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als roken, alcoholgebruik, ervaren gezondheid en het hebben van bepaalde chronische aandoeningen.

Geïnteresseerd in de landelijke cijfers?

Meer informatie: Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl