voor inwoners, met gemeenten

De veiligheidsregio’s en GGD-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben één gezamenlijk GHOR-team.

Bereikbaarheid GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek:

Acute situaties
Voor direct overleg, bij knelpunten of crises die uitstraling hebben naar de buitenwereld, neemt u contact op met de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) van de GHOR.

De ACGZ is 24-uur bereikbaar via 085- 0877091.

Bij acute situaties belt u 112.

Algemene vragen
Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar actiecentrum@ggdflevoland.nl. Neem in uw bericht uw contactgegevens op, dan nemen wij (telefonisch) contact met u op.

Postadres
Het postadres is:
Postbus 1120 8200 BC Lelystad