voor inwoners, met gemeenten

Aanpak laaggeletterdheid in Gooi en Vechtstreek

In Gooi en Vechtstreek hebben diverse partijen (Tergooi, SAGO, GGD, Gho-Gho en Stichting Lezen en Schrijven) het initiatief genomen om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit doen ze door te zorgen dat zorgprofessionals laaggeletterdheid herkennen, hun gespreksvoering aanpakken en doorverwijzen. Ook organiseren zij een laagdrempelig en aantrekkelijk ondersteuningsaanbod in samenwerking met de bibliotheek voor laaggeletterden.

Herkent u laaggeletterden?

Komt u weleens mensen tegen die niet taalvaardig genoeg zijn om de brieven van de gemeente te begrijpen, formulieren in te vullen, de bijsluiters van medicijnen te lezen of hun kinderen voor te lezen? Stuur ze door naar het DigiTaalhuis Gooi of bel samen voor een afspraak met een taalconsulent. Het DigiTaalhuis Gooi is een samenwerking tussen de bibliotheken, de gemeenten en de Stichting Lezen & Schrijven. U kunt telefonisch contact opnemen via (035) 697 30 03. Via de Taalzoeker kunt u verder eenvoudig op woonplaats taal-, reken- en computercursussen vinden.

Wilt u taalvrijwilliger worden?

Vul dan het contactformulier in op de website van het DigiTaalhuis Gooi of neem contact op via (035) 697 30 03 of digitaalhuisgooi@gooisebibliotheken.nl

Vragen over aanpak laaggeletterdheid in regio Gooi en Vechtstreek?

U kunt mailen naar: Edith Sikking, beleidsadviseur GGD: e.sikking@ggdgv.nl of naar Marjet van Elten, beleidsadviseur Regio: m.vanelten@regiogv.nl