voor inwoners, met gemeenten

GGD Gooi en Vechtstreek werkt conform de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Ook GGD Gooi en Vechtstreek heeft een code vastgesteld en geïmplementeerd onder de medewerkers. Algemene informatie vindt u op www.meldcode.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur terecht bij:

En bij de aandachtfunctionarissen kindermishandeling van de afdeling Jeugd en Gezin via (035) 692 63 50: