Tips en tricks

voor inwoners, met gemeenten

Tips&Tricks

In de praktijk blijkt het vaak nog best lastig om de wet goed na te leven. Lees hieronder de tips&tricks die het u makkelijker maken.

Alcoholbeleid op de agenda
Maak alcoholbeleid een vast agendapunt op de agenda van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
Schenktijden
Zorg dat er geen alcohol wordt geschonken wanneer de jeugd traint/speelt.
Zorg dat de schenktijden goed zichtbaar zijn. Bestel een gratis schenktijden sticker bij NOC*NSF
Scheiding van speeltijden
Scheiding van speeltijden van junioren en seniorenteams werkt positief. Tijdens speeltijden van junioren wordt geen alcohol geschonken.
Maak het verschil in prijs groter
Maak alcoholische dranken duurder dan ander drinken.
Geen prijsaanbiedingen in alcohol
Bijvoorbeeld een meter/kan bier of happy hour.
Organiseer IVA-trainingen
Uw vereniging is verplicht een leidinggevende aanwezig te hebben die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger met een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA).
  • De IVA training is ook gratis als e-learning te volgen.
  • U kunt ook een IVA training op locatie laten verzorgen, bijvoorbeeld door Jellinek.
<25: vraag een ID
Vraag bij iedereen tot 25 jaar altijd een ID bij de verkoop van alcohol.
Gebruik een leeftijdschecker
Veel barvrijwilligers vinden het lastig om aan de hand van een ID te zien of een klant al 18 is.
  • Download de gratis leeftijdsapp voor Android of Apple.
  • Print gratis de NIX18 poster. Hierop staan alle stappen die een barvrijwilliger moet doorlopen om na te gaan of een klant 18 is.
  • Vraag gratis een leeftijdsschijf aan. Door middel van een draaischijf kunt u eenvoudig zien vanaf welke geboortedatum u alcohol mag schenken.
Geef het goede voorbeeld
Geef als bestuur en jeugdtrainers zelf het goede voorbeeld. Geef ook geen kratje bier als ploegbeloning.
Laat zien dat u voor NIX18 gaat
Sancties
Spreek sancties af in het geval jongeren onder de 18 alcohol in hun bezit hebben op de vereniging.
Communiceer met ouders
Vraag aandacht van ouders voor het risico van alcoholge-bruik bij hun kinderen. Dit kan tijdens een bijeen¬komst, op de website of in het clubblad. Spreek ouders van jongeren onder de 18 aan als hun kind op de vereniging alcohol heeft gedronken. Spreek ouders ook aan op hun voorbeeldfunctie.
Neem elk kwartaal een artikel over NIX18 op in uw clubblad. Hieronder een aantal ideeën ter inspiratie.
Zet geen jeugdleden als barvrijwilliger in
Zet geen jeugdleden in als barvrijwilliger op tijden dat er alcohol geschonken mag worden.
NIX18: ook als het feest is
Goede handhaving van de leeftijdsgrens is best lastig. Helemaal op een druk bezet feest. Dit vergt goede afspraken en een goede voorbereiding van het feest.