voor inwoners, met gemeenten

Gooi in beweging: integrale aanpak preventie overgewicht bij kinderen van 0-19 jaar

Het aantal kinderen met overgewicht neemt nog steeds toe. Overgewicht wordt vooral veroorzaakt door te weinig bewegen, ongezonde eetgewoonten en/of het ontbreken van het goede voorbeeld in het maken van gezonde keuzes. In de regio Gooi en Vechtstreek is de situatie gunstiger vergeleken met de rest van Nederland en dat willen we graag zo houden.

Het programma Gooi in Beweging heeft daarom als doel de jeugd in Gooi en Vechtstreek op gezond gewicht houden. Kinderen met een gezond gewicht voelen zich prettiger. Een gezond gewicht en voldoende beweging bij kinderen geeft bovendien minder kans op ziektes en aandoeningen op latere leeftijd.

Ketenaanpak

In 2012 is gestart met het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Sinds die tijd is de ketenaanpak rond een kind met overgewicht al op veel locaties in de regio gerealiseerd. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd door multidisciplinaire teams. Zo is er een traject-aanpak van een diëtist, fysiotherapeut en orthopedagoog en zijn er samenwerkingsafspraken tussen een oefentherapeut, een diëtist en een psycholoog.

Samen met vele netwerkpartners uit het veld zorgen we ervoor dat de gezonde keuzes de makkelijke keuzes zijn.

Een aantal gemeenten in de regio is JOGG-gemeente: Jongeren op gezond gewicht.
De Gezonde School aanpak stimuleert mede een gezonde omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Hamburg, adviseur gezondheidsbevordering, b.hamburg@ggdgv.nl