voor inwoners, met gemeenten

Uit onderzoek blijkt dat voorlichting alleen over alcohol weinig zin heeft. Daarom wordt daarnaast ingezet op regelgeving en handhaving. Juist de combinatie van regelgeving, handhaving en voorlichting is belangrijk voor een effectieve aanpak. De ingang hiervoor zijn de plekken waarin jongeren in aanraking komen met alcohol: thuis, school, sportkantines, horeca, evenementen, openbare ruimte en supermarkten. De aanpak voor de periode 2017-2020 is weergegeven in het Preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd.