voor inwoners, met gemeenten

Droom jij ook van kinderen die Positief Gezond opgroeien en bloeien?

Hoe kun je met kinderen in gesprek gaan over opgroeien en opbloeien, ‘welbevinden’, blijdschap, pijn, verdriet, zelfvertrouwen etc. Verhalen kunnen daar een goede ingang voor zijn.

In dit webinar zal gastspreker Chantal Walg ingaan op het boek Anders op zoek naar gezondheid, de kracht van positieve gezondheid en geeft ze voorbeelden voor gebruik in de klas of met een groepje leerlingen.

De eerste 10 scholen/organisaties die zich aanmelden en het webinar volgen, ontvangen na afloop het boek en spel Anders op zoek naar gezondheid.

Wie: voor leerkrachten van het po en so en medewerkers van de naschoolse opvang
Datum: donderdag 8 juni 2023
Tijd: 15.30 - 16.30 uur
Locatie: online via zoom