voor inwoners, met gemeenten

In Nederland komt iedere zeven minuten een 65-plusser zo ernstig ten val, dat hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. In de regio Gooi en Vechtstreek vallen 13.000 ouderen minimaal eenmaal per jaar. Dat zorgt voor veel pijn en angst. En valongevallen bij ouderen leiden tot enorme medische kosten. Veel valincidenten zijn te voorkomen.

Gestructureerde ketenaanpak

Professionals in zorg en welzijn kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de ongevalscijfers. In de regio Gooi en Vechtstreek gaan zij aan de slag met een gezamenlijke ketenaanpak met het programma Voorkom vallen. Beweeg!

Klik hier voor de flyer

Voorkom vallen. Beweeg! richt zich op

 • Bewustwording bij professionals, vrijwilligers en 65-plussers met een verhoogd valrisico.
 • Beter en vroeger signaleren en – waar nodig – een risicoanalyse maken.
 • De juiste vervolgstappen (verwijzing of interventie).
 • Borging: valpreventie inbedden in het werk van de (zorg)professional.

Doelgroepen

Professionals in de zorg

 • thuiszorgmedewerkers (alle niveaus)
 • paramedici: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten
 • medici: huisartsen (en hun praktijkondersteuners)
 • apothekers

Professionals en vrijwilligers binnen welzijn

 • welzijnswerk: ouderenadviseurs en mensen die ouderenhuisbezoeken doen
 • vrijwilligers van ouderenbonden die ouderenhuisbezoeken doen
 • buurtsportcoaches gericht op ouderen
 • meer bewegen voor ouderen docenten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Hamburg, adviseur gezondheidsbevordering, b.hamburg@ggdgv.nl