voor inwoners, met gemeenten

De GGD is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenten bij het inrichten van psychosociale hulpverlening. Uitgangspunt is op dit moment het creëren van rust en het normaliseren van stressreacties van de vluchtelingen. De hulp begint bij het invullen van de basisbehoeften.

De GGD heeft een adviserende- en informerende rol over hoe de psychosociale/emotionele ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne in opvanglocaties kan worden vormgegeven. De GGD verstrekt  informatie aan gemeenten, met name aan de locatiemanagers van de opvanglocaties. Het eerste aanspreekpunt voor het inschakelen van psychische hulp is de huisarts.

Contactpunt Oekraïne

ARQ IVP heeft jaren lange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Om professionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van het werken met vluchtelingen uit Oekraïne is  een contactpunt Oekraïne geopend:  telefoonnummer 088 – 3305500 (werkdagen 9.00 tot 17.00 uur).

Stichting Wereldpsychologen

Stichting Wereldpsychologen biedt kosteloos psychologische hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne door gekwalificeerde (trauma)psychologen. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen direct gekoppeld worden aan een psycholoog, er is geen sprake van wachttijden zoals in de GGZ. Vluchtelingen kunnen zich zelf aanmelden. Zij worden (na triage/screening) gekoppeld aan een psycholoog voor online ondersteuning. In sommige gevallen (kinderen) wordt face2face contact geregeld. Wereldpsychologen biedt ook supervisie voor de aangesloten psychologen en draaien mee in lokale projecten (scholen, HV Querido, etc.).