voor inwoners, met gemeenten

Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en hebben daarmee een aparte status ten opzichte van andere vluchtelingen. Ze kunnen gebruikmaken van de reguliere gezondheidszorg. Vanuit GGD Gooi en Vechtstreek wordt deze zorg waar nodig gecoördineerd.

Belangrijke telefoonnummers Gooi en Vechtstreek

WatTelefoonnummer
Huisartsenzorg: avond en weekend
via huisartsen van ‘t Gooi
088-1309600
Verloskundige zorg 24/706-10784352
Tandheelkunderegulier: 0900-1515
avond en weekend:: 088-2632730

Voor gastgezinnen geldt dat zij voor medische zorg voor de vluchtelingen contact opnemen met de eigen huisarts (maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur) of met de huisartsenpost (avond en weekend) via 088- 1309600.

De huisartsenzorg voor vluchtelingen op gemeentelijke opvanglokaties is geregeld via Arene online huisartsen.

Algemene informatie Nederlandse gezondheidszorg (Oekraïens)

Hier leest u hoe de gezondheidszorg in Nederland geregeld is.