Gezondheidsmonitor

voor inwoners, met gemeenten

Om de vier jaar houden alle GGD’en in Nederland een onderzoek onder de volwassen bevolking, de Gezondheidsmonitor. Het primaire doel van dit gezondheidsonderzoek  is het in kaart brengen van de gezondheidssituatie en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Gemeenten gebruiken de lokale en regionale resultaten als basis voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Daarnaast organiseren gemeenten en GGD’en op basis van deze resultaten gerichte activiteiten om de gezondheid en het welzijn van burgers te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl