voor inwoners, met gemeenten

Op het gebied van de forensische geneeskunde is er een samenwerkingsovereenkomst tussen GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en GGD Regio Utrecht.

 

  • Er is 7/24 een forensisch arts bereikbaar en beschikbaar via telefoonnummer 085 – 087 70 39.
  • Voor een vooraankondiging euthanasie kunt u contact opnemen met de ondersteuners van forensische geneeskunde via telefoonnummer 030 – 608 60 86.

Bij twijfel over de natuurlijkheid van het overlijden (elk overlijden als gevolg van ziekte en/of ouderdom) dient de behandelend arts op grond van de Wet op de Lijkbezorging onverwijld contact op te nemen met de gemeentelijk lijkschouwer. Er kan dan immers sprake zijn van een niet-natuurlijk overlijden, met de mogelijkheid van schuld of opzet van derden.

Categorieën niet- natuurlijk overlijden:

  • Moord, doodslag, mishandeling de dood tot gevolg hebbend;
  • Ongeval (al of niet met schuld);
  • Suïcide (zelfdoding);
  • Hulp bij suïcide (hulp bij zelfdoding);
  • Euthanasie;
  • Onjuist ingeschatte, onjuist gedoseerde, en/of technisch onjuiste uitgevoerde medische handelingen (of complicaties daarvan).

De taak van de gemeentelijk lijkschouwer is om de oorzaak van de dood te achterhalen, in de regel in nauwe samenwerking met de politie (forensische opsporing en districtsrecherche). De forensisch arts brengt uitvoerig verslag uit aan de Officier van Justitie over zijn bevindingen. Daarnaast geeft hij de benodigde papieren af voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Lijkschouw na euthanasie; vooraankondiging

In geval van euthanasie is er geen sprake van natuurlijk overlijden. De forensisch arts verricht de schouw, verzorgt de melding bij de Officier van Justitie, en neemt de papieren van de euthanaserend arts voor de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie in ontvangst.
Een vooraankondiging wordt bijzonder op prijs gesteld en maakt het in de regel mogelijk dat de forensisch arts spoedig na de melding ter plaats kan zijn. Voor de euthanaserend arts betekent het een zo gering mogelijke wachttijd.

De vooraankondiging doet u bij de ondersteuners van forensische geneeskunde via telefoonnummer 030 – 608 60 86. De ondersteuners zetten alle gegevens in het systeem en brengen de arts op de hoogte. Wilt u zelf nog overleggen met de arts dan kan dat via telefoonnummer 085 – 087 70 39.

Medische verklaring inzake mishandeling

Een persoon die het slachtoffer is geworden van lichamelijke geweld kan daarvan bij de politie aangifte doen. De politie kan het slachtoffer naar de GGD verwijzen, waar een verklaring kan worden opgesteld over het waarneembare opgelopen letsel. Deze verklaring wordt door de politie toegevoegd aan het proces-verbaal en kan verder gebruikt worden als bewijsmateriaal tegen de verdachte.

Geneeskundig onderzoek bij zedendelicten

Indien bij de politie aangifte wordt gedaan van een zedendelict (verkrachting, aanranding, etc.) kan de politie aan de forensisch arts vragen om een onderzoek bij het slachtoffer in te stellen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in een Centrum voor Seksueel Geweld (CSG), waar het slachtoffer ook medisch  onderzocht wordt en psychologisch ondersteund. Het forensisch onderzoek moet bewijsmateriaal opleveren tegen de verdachte. Het spreekt voor zich dat het slachtoffer wel akkoord moet gaan met het in te stellen onderzoek. Een verdachte moet een vergelijkbaar onderzoek ondergaan. Er wordt gezocht naar sporen van het misdrijf, zoals haren, sperma en verwondingen. Door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden de sporen nader onderzocht.

Medische Arrestantenzorg

De forensisch arts verzorgt op de politiebureaus in Flevoland en Gooi en Vechtstreek de medische hulpverlening voor arrestanten. De arrestanten kunnen in geval van gezondheidsproblemen via de politie aan de GGD-arts een consult vragen. Naast de gewone huisartsgeneeskundige hulp gaat het vaak om hulpverlening aan (harddrugs) verslaafde arrestanten, die via de verslavingszorg methadon voorgeschreven krijgen. Ook kan de politie zelf de forensisch arts vragen een arrestant medisch te onderzoeken (bijvoorbeeld om te beoordelen of het nog wel medisch verantwoord is een arrestant ingesloten te houden).

Overige taken

Voor het verlenen van uitstel van de wettelijke lijkbezorgingtermijn, of een laisser-passez/ medical statement voor vervoer naar buitenland kunnen uitvaartondernemers een mail sturen naar: forensischegeneeskunde@ggdru.nl.

Functie
Nummer
  • Forensisch arts
085 – 087 70 39
  • GGD klant contact centrum (vooraankondigingen euthanasie, letselverklaringen, algemene vragen, uitstel begraven, medical statement)
030 – 608 60 86