voor inwoners, met gemeenten

Ouders die gebruik maken van kinderopvang hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ook terecht bij de Belastingdienst – toeslagen