voor inwoners, met gemeenten

Samen voor gezond in Gooi en Vechtstreek

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt.

GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel), en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Ons werk is erop gericht inwoners te stimuleren zo gezond mogelijk te zijn en te blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van overmatig alcoholgebruik bij zowel jongeren als volwassenen, het stimuleren van gezond gewicht, het meewerken aan een rookvrije generatie en het stimuleren van voldoende beweging door alle inwoners.

Team Jeugd en Gezin
Sinds 1 januari 2024 is Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek onderdeel van de GGD Gooi en Vechtstreek. Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidzorg; op advies en ondersteuning bij het gezond opgroeien en opvoeden. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek kunnen hiervoor terecht bij ons team Jeugd en Gezin.