voor inwoners, met gemeenten

GGD Gooi en Vechtstreek is een actieve organisatie binnen de openbare gezondheidszorg, die:

  • Reageert op (gezondheids)ontwikkelingen in de omgeving.
  • Oog heeft voor haar klanten.
  • Haar aanbod onderbouwt, legitimeert en afstemt op de vraag.
  • Een goed netwerk binnen het veld ontwikkelt, gericht op samenwerking en afstemming.

U kunt bij de GGD terecht voor:

Wij zijn er niet alleen voor de inwoners. De GGD adviseert gemeenten, scholen en organisaties bij hun beleid en activiteiten op het gebied van gezondheid. En bij het inrichten van de omgeving om gezond en veilig actief te zijn.

Daarnaast voert de GGD het toezicht uit op de kinderopvang en peuterspeelzalen. Zo werkt de GGD mee aan een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente Weesp onderdeel van de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat vanaf die datum alle taken van de GGD Gooi en Vechtstreek voor Weesp en Driemond,  door de GGD Amsterdam worden uitgevoerd. GGD Amsterdam biedt dezelfde dienstverlening aan als GGD Gooi en Vechtstreek. Meer informatie is te vinden op www.ggd.amsterdam.nl.