voor inwoners, met gemeenten

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kinderopvang. Het Team Toezicht Kinderopvang is door gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren) aangesteld om toezicht te houden op deze kwaliteitseisen. Het Team Toezicht Kinderopvang voert verschillende soorten inspecties uit bij alle voorzieningen. Minimaal jaarlijks worden de voorzieningen bezocht, daarnaast kunnen er op basis van signalen extra onderzoeken plaatsvinden.

Tijdens een inspectie wordt er bekeken of het kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen en beleidsregels zoals die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Het Team Toezicht Kinderopvang voert de inspecties uit aan de hand van een landelijke werkwijze. Onder kinderopvang vallen kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar), buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar), gastouders (0 tot 12 jaar) en gastouderbureaus. Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle voorzieningen opgenomen waarvan de gemeente heeft besloten dat zij kinderopvang mogen verzorgen. In het register vindt u de inspectierapporten, eventuele handhavingsmaatregelen en contactgegevens van de voorziening. Wanneer u een opvang zoekt voor uw kind kunt u in het Landelijk Register Kinderopvang kijken wat de mogelijkheden zijn.

Zoekt u een gastouder dan kunt u contact opnemen met een gastouderbureau naar keuze. Zij zoeken voor u een geschikte gastouder en dragen er zorg dat er een aanvraag voor de registratie naar uw gemeente gestuurd wordt. De GGD zal daarna een opdracht van de gemeente krijgen om langs te komen.

Meer informatie

Neem contact met ons op via toezichtkinderopvang@ggdgv.nl.