voor inwoners, met gemeenten

Het kan zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een VE-indicatie. Dit wil zeggen dat uw kind geplaatst kan worden op een kinderdagverblijf zodat het extra begeleiding kan krijgen in de ontwikkeling van taal, rekenen, motorische of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het Team Toezicht Kinderopvang kan geen indicatie afgeven. Hiervoor kunt u contact opnemen met het consultatiebureau. Via Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek kunt u een afspraak met hen maken.

Wilt u als houder een VE-registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Dan kunt u dit bij de gemeente aanvragen door middel van een wijzigingsverzoek.

De GGD houdt wel toezicht op enkele voorwaarden in het aanbod van VE.