voor inwoners, met gemeenten

Het kan zijn dat u als ouder niet tevreden bent over de kwaliteit van de kinderopvang. Het is verstandig om dit eerst met het kindercentrum zelf te bespreken. Het kindercentrum kan u namelijk zelf het beste uitleggen wat de situatie is of verbeteringen toepassen. Indien u signalen heeft dat een kindercentrum, een gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan kunt u hiervan een melding doen bij de GGD in de regio waar het kindercentrum gevestigd is. Voor de regio Gooi & Vechtstreek kan dit  schriftelijk via het mailadres toezichtkinderopvang@ggdgv.nl of telefonisch op telefoonnummer 035-6926377, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Gegevens van andere GGD’en vindt u op de website van de GGD in de betreffende regio.

Anoniem melden

Het kan zijn dat u niet wilt dat het kindercentrum of het gastouderbureau van uw melding op de hoogte is. Bij de GGD kunt u ook anoniem een melding doen. Het kindercentrum wordt niet op de hoogte gesteld van uw identiteit en uw melding zal vertrouwelijk behandeld worden door de GGD. Wanneer u een signaal wilt afgeven dan is het belangrijk dat dit signaal zo concreet mogelijk is.

Klachtenregeling

Individuele klachten over een kindercentrum of gastouderopvang kunnen wij niet in behandeling nemen. Hiervoor verwijzen wij u naar de klachtenregeling van het kindercentrum of gastouderbureau. Ieder kindercentrum of gastouderbureau heeft een klachtenregeling. Mocht u er met hen niet uitkomen dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. Alle kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich bij deze organisatie aan te sluiten.

Mocht u een klacht hebben over het handelen van de toezichthouder dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Vermoeden van kindermishandeling of misbruik

Als u een vermoeden heeft van mogelijke kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kindercentrum of een gastouder, dan meldt u dit bij de directie van het kindercentrum of het gastouderbureau. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. U kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur. Het telefoonnummer is 0900 – 111 31 11.