voor inwoners, met gemeenten

Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat Regio Gooi en Vechtstreek waarvan de GGD en Jeugd en Gezin deel uit maken, zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Regio Gooi en Vechtstreek via onderstaande link.