voor inwoners, met gemeenten

Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat doen we vanaf de zwangerschap tot aan volwassenheid door preventieve zorg, dichtbij, in de omgeving van het gezin. Goede samenwerking met netwerkpartners is daarbij essentieel.

Afspraak aanvragen

Als professional kun je (met instemming van ouders en/of het kind) altijd een (extra) afspraak aanvragen bij de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of gezins- en opvoedcoach. Dat kan voor elk kind in de leeftijd van 0-18 jaar. Zelfs in de prenatale periode. Bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn over de groei, ontwikkeling, opvoeding, omgeving of het gedrag. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Consultatie en overleg

Voor de afstemming van de zorg rondom een kind of gezin werken wij graag mee aan consultatie, collegiaal overleg, multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en/of rondetafelgesprekken. Ook hiervoor kun je contact opnemen of rechtstreeks onze medewerkers benaderen.