voor inwoners, met gemeenten

Het Buitenshuisproject is voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in een lastige thuissituatie. Bij hun ouders is sprake van psychische problemen, verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Voor deze kinderen is het fijn om een paar uur per week leuke dingen te doen op een opvang of sportclub. Dat is ook goed voor de ouders, die dan even tijd hebben voor zichzelf.

Inhoud project

  • De kinderen krijgen opvang, huiswerkbegeleiding of een sport naar keuze.
  • De ouders hebben tijd om aan hun problemen te werken en af en toe een moment voor zichzelf te pakken.
  • De linking-pin (coördinator) biedt ondersteuning aan het gezin en regelt alle zaken rondom het project.
  • Het doel van de begeleiding is om het welbevinden van de kinderen te vergroten en de stress te verminderen. Het kind krijgt een plek om kind te kunnen zijn.

Gratis deelname

Deelname aan Het Buitenshuisproject is gratis. De kosten worden betaald door de gemeente waarin het gezin woont. In de regio Gooi en Vechtstreek is Het Buitenshuisproject er voor inwoners uit Gooise Meren en Hilversum.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Buitenshuisproject, kun je contact leggen met de linking-pin (coördinator) van de betreffende gemeente.

Gooise Meren
E-mail: buitenshuisprojectgm@ggdgv.nl
Of lees de flyer