voor inwoners, met gemeenten

Ter aanvulling op de begeleiding van de verloskundige (of andere zorgverlener die de zwangerschap coördineert) biedt team Jeugd en Gezin een huisbezoek bij zwangerschap. Dit huisbezoek wordt op indicatie aangeboden aan aanstaande ouders in kwetsbare situaties. Het gaat om gezinnen waar bijvoorbeeld zorgen zijn over materiële omstandigheden, gezondheid, opvoeding/gezinsrelaties, onderwijs/werk of de sociale omgeving.

Meer informatie over een huisbezoek bij zwangerschap staat in deze flyer die aan de (aanstaande) ouders kan worden meegeven.

Aanvraagformulier huisbezoek

De aanvraag voor een huisbezoek bij zwangerschap vindt bij voorkeur plaats tussen de 16e en 28e week van de zwangerschap. De (aanstaande) moeder kan zelf een aanvraag doen door het aanvraagformulier in te vullen. Zo nodig mag je daar als begeleider bij helpen.

Stevig Ouderschap prenataal

In de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren kunnen aanstaande ouders ook worden aangemeld voor Stevig Ouderschap prenataal. Het gaat dan veelal om complexere problematiek waarbij ouders vier huisbezoeken tijdens de zwangerschap krijgen, gevolgd door zes extra huisbezoeken tussen de 0 en 2 jaar. Aanmelden gebeurt bij voorkeur rond de 16e week en kan online via www.stevigouderschap.nl/verwijzing. De redenen voor verwijzing zijn toegelicht in deze factsheet. Voor ouders is er de flyer Stevig Ouderschap prenataal.