voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Expertteam (RET) is een onafhankelijk expertiseteam dat inhoudelijke advisering en ondersteuning biedt aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over jeugdhulp. In het RET werken onder andere gedragsdeskundigen en jeugdartsen. Daarnaast zijn bij het RET deskundigen betrokken uit de jeugd-ggz, jeugdhulp, hulp bij licht verstandelijke beperking, passend onderwijs en maatschappelijk werk.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website www.retgv.nl.