voor inwoners, met gemeenten

Basisscholen krijgen soms het verzoek om op school medische handelingen voor leerlingen te verrichten. Dat roept vaak vragen op. Want onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten? En zijn ze dat verplicht?

Protocol Medisch handelen

Om het medisch handelen op school zorgvuldig te regelen en vast te leggen in een protocol, heeft de PO-Raad een aantal documenten ontwikkeld:

  • Een handreiking die ingaat op veelgestelde vragen
  • Een modelprotocol voor het uitvoeren van medische handelingen in het basisonderwijs
  • Een modelprotocol voor als scholen besluiten om niet over te gaan tot medisch handelen

Diabeteszorg

Voor de uitvoering van diabeteszorg op school is een factsheet ontwikkeld. Deze beschrijft het juridische kader en de praktische bekostigingsmogelijkheden voor diabeteszorg in het primair onderwijs.

Voor vragen over leerlingen met diabetes kunnen scholen ook terecht op zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl.